„Zobaczyć na nowo – budowanie poczucia tożsamości lokalnej”

WNIOSKODAWCA

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo”

OPIS PROJEKTU

Projekt “Zobaczyć na nowo”- budowanie poczucia tożsamości lokalnej  składa się z trzech zintegrowanych działań: wspólnych warsztatów dla dzieci z dwóch szkół (Gdańsk i Kartuzy) oraz działań lokalnych w ich otoczeniu dla wzmocnienia efektów spostrzeżeń własnych, wypracowanych na warsztatach.

Celem warsztatów, które będą prowadzone na kanwie pięciu gier z programu „Zobaczyć na nowo”, jest wzmocnienie odpowiedzialności za jakość i estetykę otoczenia, w którym żyjemy  poprzez ukazanie uczestnikom piękna i charakterystyki dwóch odrębnych miejsc: ich miejsca zamieszkania oraz drugiej, innej lokalizacji w regionie.

Konfrontacja uczniów dwóch szkół: z mało znanej zamiejscowym pięknej dzielnicy Gdańska (Biskupia Górka) oraz z nieodległych, leżących na Kaszubach, Kartuz – stwarza  okazję do poznania i zrozumienia środowiska miejskiego obu lokalizacji, jak również charakterystyki krajobrazów kaszubskich. Uczniowie dowiedzą się, co należy w nich chronić, a co stanowi o ich odrębności.

Niezwykłość projektu polega na zetknięciu środowisk: wiejskiego i miejskiego i ukazaniu, że odpowiedzialność za jakość krajobrazu dotyka nas wszędzie.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Gdańsk Biskupia Górka – Szkoła Podstawowa nr 21 i jej okolice (spacer poznawczo-detektywistyczny)
Kartuzy – Szkoła Podstawowa nr 1 i jej okolice (spacer poznawczo-detektywistyczny)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Działanie I:

1) warsztaty “Zobaczyć na nowo – Gdańsk Biskupia Górka”

Wtorek, 27 września 2016 – 3,5 godziny zajęć, z czego 1,5 godz. w terenie

Równolegle prowadzone w dwóch salach warsztaty międzyszkolne dla dzieci z wybranej klasy IV-VI ze: szkoły podstawowej na Biskupiej Górce w Gdańsku oraz szkoły podstawowej w Kartuzach (klasy przemieszane, 20+23 = 43 osoby)

Rewizyta w ramach działania I:

2) warsztaty “Zobaczyć na nowo Kartuzy i Kaszuby”

Czwartek, 29 września 2016 – 3,5 godz. zajęć, z czego 1,5 godz. w terenie

Równolegle prowadzone w dwóch salach warsztaty międzyszkolne dla dzieci z wybranej klasy IV-VI ze: szkoły podstawowej na Biskupiej Górce w Gdańsku oraz szkoły podstawowej w Kartuzach (klasy przemieszane,  20+23 = 43 osoby)

Działanie II:

Sadzenie cebulek krokusów w ramach akcji “Krokusy nad Radunią”, Gdańsk, Biskupia Górka (uczniowie + lokalna społeczność) – drugi lub trzeci tydzień października.

Działanie III:

Konkurs fotograficzny “Moje Kartuzy – jestem na tak / jestem na nie” dla uczniów klasy uczestniczącej w projekcie:

ogłoszenie konkursu – 30 września 2016
termin składania prac – 17 października 2016
wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników – 28 października 2016


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Monika Łajming.

Monika Łajming - zdjęcie

Projekt „Zobaczyć na nowo” – budowanie tożsamości lokalnej realizowany przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” dotyka niezwykle ważnej kwestii – przestrzeni, która nas otacza, za którą w pełni odpowiadamy. Architektura krajobrazu to wciąż obszar pozostający na marginesie edukacji kulturalnej. Działania warsztatowe, m.in. w plenerze, konkurs fotograficzny oraz akcja nasadzenia zatytułowana „Krokusy nad Radunią” mają wzbudzić w uczestnikach projektu ze Szkoły Podstawowej z Gdańska-Biskupiej Górki oraz Kartuz chęć dbania o estetykę i jakość otoczenia, w którym żyją. Konfrontacja dwóch różnych środowisk (wielkomiejskiego oraz małomiejskiego) to okazja do poznania i zrozumienia tego co łączy oba krajobrazy oraz porozmawiania o tym, co stanowi o ich odrębności.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

21 października 2016

Uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku posadzili kilkaset krokusów przy ul. Na Stoku 43.

20161021_113414

20161021_113350

20161021_113355

20161021_122101

 

29 września 2016

Fot. Przemysław Szalecki

Fot. Przemysław Szalecki

27 września 2016

Odbyły się warsztaty „Zobaczyć na nowo” na Biskupiej Górce w Gdańsku. Album fotograficzny z tego wydarzenia opublikowano na stronie: http://bit.ly/2dcxXtG. Poniżej kilka wybranych fotografii; na zdjęciach – uczniowie klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Autorem zdjęć jest Przemysław Szalecki.

381

553

724

1297

1474

1640