Spotkania informacyjno-sieciujące w regionie

„Sieć Kultury” zaprasza na spotkania informacyjno-sieciujące, które odbędą się w pierwszej połowie lutego w pięciu miastach: Wejherowie, Pruszczu Gdańskim, Chojnicach, Gdańsku i Ustce.

Spotkania będą poświęcone prezentacji założeń programu „Sieć kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” oraz omówieniu zasad udziału w konkursie „Sieć Kultury 2017”. Zapraszamy zwłaszcza: nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów itp. Mile widziane będą osoby, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych lub organizacjach pozarządowych.

Będzie to również okazja do „sieciowania”, czyli nawiązywania współpracy między różnymi podmiotami działającymi w sektorach kultury i edukacji. Przypominamy, że partnerstwo jest kluczowym warunkiem zdobycia dofinansowania w konkursie „Sieć Kultury 2017”.


Więcej o konkursie – http://sieckultury.pl/2017/01/konkurs-siec-kultury-2017/.


Niżej podajemy dokładne informacje o terminach, miejscach, partnerach i adresatach spotkań.

 

4 lutego 2017, godz. 12:00

Miejsce spotkania: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279; http://osw2wejherowo.pl/

Partner: Fundacja Edukacyjna ODiTK. Spotkanie poprowadzi Zofia Lisiecka.

Zapraszamy zainteresowanych z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, puckiego.

 

6 lutego 2017, godz. 15:00 (tylko dla nauczycieli)

Spotkanie organizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską, dla liderów przedszkoli i szkół podstawowych.

Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2; http://gtps.art.pl/

 

7 lutego 2017, godz. 15:00 (tylko dla nauczycieli)

Spotkanie organizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską, dla liderów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2; http://gtps.art.pl/

 

8 lutego 2017, godz. 15:30

Miejsce spotkania: Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 6; http://pbw.gda.pl/filia-pruszcz-gdanski/

Partner: Centrum Edukacji Nauczycieli. Spotkanie poprowadzi Piotr Zubowicz.

Zapraszamy zainteresowanych z powiatów gdańskiego i nowodworskiego.

 

8 lutego 2017, godz. 15:00

Miejsce spotkania: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30A

Partner: Nadbałtyckie Centrum Kultury. Spotkanie poprowadzą Monika Łajming i Agata Andrasiak.

Zapraszamy zainteresowanych z powiatów człuchowskiego i chojnickiego.

 

10 lutego 2017, godz. 16:00

Miejsce spotkania: Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Gdańsk (Sala kolumnowa, wejście do części biurowej przez otwarty dziedziniec); http://teatrszekspirowski.pl/

Partner: Gdański Teatr Szekspirowski. Spotkanie poprowadzi Anna Ratkiewicz-Syrek.

Zapraszamy zainteresowanych z powiatu gdańskiego.

 

13 lutego 2017, godz. 11:00

Miejsce spotkania: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce (mała sala na I piętrze), ul. Gen. Zaruskiego 1A; http://bgsw.pl/o-nas/centrum-aktywnosci-tworczej-w-ustce/

Partner: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. Spotkanie poprowadzi Joanna Żuraw.

Zapraszamy zainteresowanych z powiatu słupskiego.