„Dwie Brodnice- jedna historia”

WNIOSKODAWCA

Fundacja „Nasze dzieci” (koordynator projektu Hanna Kajeta)

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zaplanowano dwa przenikające się działania z udziałem różnych grup społecznych: I działanie to warsztaty artystyczne w zakresie pogłębienia teorii sztuki, malowania architektury obiektów oraz krajobrazu prowadzone przez doświadczonego plastyka na których wykonane zostaną tablice z rysunkami utożsamiającymi kulturowość obu miejscowości (Brodnicy Dolnej i Górnej). Obiekty kultury zilustrowane na tablicach będą opisane w języku: polskim, kaszubskim, angielskim. 20 czerwca 2017r., w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu będzie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac (do realizacji wystawy włączą się też pozostali mieszkańcy Brodnic – wyznaczeni zostaną liderzy lokalni w zakresie organizacji wydarzenia związanego z wystawą i spotkaniem mieszkańców.) II działanie obejmuje tworzenie ścieżki kulturowej na obszarze dwóch Brodnic: Górnej i Dolnej. W ramach działania przewidziano następujące zadania: zebranie przez oba Sołectwa materiałów o miejscowościach, ich tradycji, kulturze oraz historii, przegląd zebranych materiałów o miejscowościach podczas spotkania integracyjnego przy okazji inauguracji wystawy prac dzieci w CSWiPR. Podczas spotkania zostaną wytypowane osoby chętne do wykonania fotografii wybranych miejsc. Spotkanie zakończy się wspólnym ogniskiem nawiązującym do tradycji obchodów Sobótki – w organizację zaangażują się oba sołectwa przy współudziale miejscowej szkoły. Foldery zachęcające do spacerów po obu miejscowościach „ścieżka kulturowa” zostaną opracowane do 30 lipca. 9 września odbędzie się spotkanie podsumowując. Rozdane zostaną foldery w wersji papierowej uczestnikom spotkania, autorom tekstów i fotografii. Poczęstunek zostanie przygotowany przez mieszkańców Brodnic w oparciu o tradycyjne potrawy regionalne (z wykorzystaniem zaplecza kuchennego w CSWiPR). Spotkanie zakończy biesiada integracyjna – spotkanie o charakterze otwartym dla minimum 200 osób na scenie 800 m2 przy zaangażowaniu partnerów oraz sponsorów.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze (Brodnica Górna)

PARTNERZY PROJEKTU

Zespół Szkół i Wychowania z Brodnicy Górnej

Kartuskie Centrum Kultury

Sołectwo Brodnica Górna

Sołectwo Brodnica Dolna

Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

10.05.2017-30.09.2017


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Monika Łajming.

Monika Łajming - zdjęcie

Monika Łajming – z wykształcenia jestem pianistką i teoretykiem muzyki (absolwentką Akademii Muzycznych w Poznaniu i Gdańsku); od niespełna 25 lat pracuję w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury (z sześcioletnim epizodem nauczycielskim) realizując różne projekty kulturalne, przede wszystkim muzyczne, a także z zakresu edukacji kulturowej. Od wielu lat moją pasją do muzyki zarażam ludzi w miejscu, w którym mieszkam, a także angażuję się w pomoc stowarzyszeniom z obszaru kultury działającym w małych miejscowościach.Fascynują mnie: poznawanie kolejnych dzieł muzycznych, praca z zastosowaniem technik kreatywnego myślenia, powieść „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, spontaniczne podróże w nieznane i pisanie bajek dla dzieci.

Brodnica Dolna i Brodnica Górna – dwie wsie położone w  sercu Kaszub u podnóża Złotej Góry, wyodrębnione ze starej wsi szlacheckiej w wyniku podziału, który dokonał się w 1749r. Czy uda się na nowo zintegrować mieszkańców obu miejscowości wokół działań projektowych „Dwie Brodnice – jedna historia” i poszukać tego, co wspólne, tego co świadczy o tożsamości ich miejsca? Czy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze usytuowane w Brodnicy Górnej oraz szkoła, do której uczęszczają dzieci i młodzież  z obu wsi mogą stać się miejscem  spotkań i animacji? Czy uda się wzmocnić lokalnych liderów i pobudzić ich do działania na rzecz lokalnej społeczności? Prezes Fundacji  Nasze Dzieci i jednocześnie koordynatorka projektu – Hanna Kajeta, podjęła się tego wyzwania podejmując szereg działań skierowanych do różnych grup społecznych. Warsztaty plastyczne dla dzieci zwieńczone wystawą prac, ścieżka kulturowa stworzona przez mieszkańców obu wsi podkreślająca walory krajobrazowe, architektoniczne i regionalne obu wsi, udostępniona szerokiemu odbiorcy dzięki publikacji, spotkania integracyjne połączone z wymianą doświadczeń, mają pomóc w osiągnięciu pożądanego celu.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

W dniach 30.05.2017 odbyły się warsztaty plastyczne przy wsparciu doświadczonego plastyka ASP Jolanty Wolskiej Mielewczyk. Piętnastu uczniów zgłosiło się do wykonania 12 tablic z rysunkami utożsamiającymi kulturowość obu miejscowości – poprzez warsztaty artystyczne w zakresie pogłębienia teorii sztuki, malowania architektury obiektów. Podczas pierwszych zajęć omówiono zakres oraz techniki wykonania prac plastycznych. Dzieci zebrały informacje o miejscach, które wytypowały do swoich prac.

Zdjęcia: Hanna Kajeta

Na kolejnych warsztatach, które odbyły się 12.06.2017 prowadząca omówiła przygotowanie podkładu na materiale, formy nanoszenia szkicu, używania kolorów oraz zasady nanoszenia farb i ich mieszania. Przedstawiła techniki architektury krajobrazu oraz proces planowania obiektów. W międzyczasie koordynator Hanna Kajeta – omówiła ideę związaną z wykonaniem prac. Przygotowano również plakat informujący o wydarzeniu „wernisaż prac w CSWiPR” oraz opisy „obiektów” kultury w języku: polskim, kaszubskim, angielskim.

Zdjęcia: Hanna Kajeta

Inauguracja prac będzie miała miejsce w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w dniu 20 czerwca (wtorek) o godz. 12.00. Zapraszamy 🙂

 Dwie Brodnice- jedna historia

20 czerwca odbył się Wernisaż prac dzieci oraz Spotkanie Integracyjne Mieszkańców „ Dwóch Brodnic” w CSWiPR na Złotej Górze. O godz. 12.00 Dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania (Brodnica Górna) wraz z opiekunami oraz paniami Sołtys z Brodnicy Dolnej i Brodnicy Górnej spotkały się na terenie Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, aby zainaugurować wystawę dwunastu prac plastycznych, które zostały wykonane podczas warsztatów prowadzonych w tamtejszej szkole przez Jolantę Wolską-Mielewczyk. Młodzi artyści osobiście przedstawili swoje prace, omawiając wybrane przez siebie i utrwalone na obrazach miejsca. Była też okazja do rozmowy na temat obu miejscowości i ciekawych miejsc w okolicy, które warte są obejrzenia. Dzieci opowiadały także o swoich zainteresowaniach i pasjach. Na spotkaniu były także obecne – Monika Łajming z Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Ana Matusevic z ramienia Instytutu Kultury Miejskiej – operatora programu Bardzo Młoda Kultura w woj. pomorskim. Program BMK jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Na spotkaniu nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz słodkiego poczęstunku!

Zdjęcia: Ana Matusewicz

Już o godz. 18.00 nadarzyła się pierwsza okazja do podziwiania prac młodych artystów – o tej godzinie rozpoczął się bowiem kolejny blok łączący część warsztatową i spotkanie integracyjne mieszkańców obu Brodnic. Szczególną atrakcję przygotowała pani Sołtys Brodnicy Dolnej Renata Lica, która przybyła na Złotą Górę wraz z mieszkańcami specjalnym „bajkowym pociągiem”. Część warsztatowa skupiła przede wszystkim dorosłych mieszkańców, którzy mieli okazję podzielić się z organizatorami swoimi potrzebami w obszarze kultury. Rozmawiano o walorach i potencjale obu miejscowości, propozycji spisania własnej historii do ścieżki kulturowej, która ma być ujęta w specjalnie przygotowywanym w ramach projektu folderze. Była także okazja do poznania lokalnych liderów oraz podzielenia się pomysłami, w jaki sposób ożywić i pobudzić mieszkańców do działania i organizowania lokalnych przedsięwzięć, również z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, jakim jest Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. Pojawiły się m.in. pomysły organizacji „Kina pod chmurką” czy międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych nawiązujących do tradycyjnej kuchni. Po spotkaniu warsztatowym gorące dyskusje nie ustały i trwały dalej w „kuluarach” podczas grillowego poczęstunku. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło około 200 osób od dzieci poprzez młodzież, dorosłych, po seniorów.

Zdjęcia: Ana Matusewicz

Zdjęcia: Hanna Kajeta

Prace wykonane przez uczniów ZKiW z Brodnicy Górnej w ramach projektu „Dwie Brodnice – jedna historia” 9 sierpnia trafiły na wystawę plenerową na kartuskim rynku. Obrazy można było podziwiać aż do późnych godzin wieczornych dzięki Wydziałowi Promocji Urzędu Miejskiego. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest pod linkiem: Wystawa obrazów na Rynku w Kartuzach

Mieszkańcy Brodnicy Górnej i Dolnej zapraszają 9 września 2017 r. na podsumowanie projektu „Dwie Brodnice – jedna historia” ukierunkowanego na działania integracyjne skierowane do mieszkańców obu Brodnic – Górnej i Dolnej, dwóch wsi położonych w sercu Kaszub u podnóża Złotej Góry. Spotkanie integracyjne odbędzie się w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Złota Góra w Brodnicy Górnej. Start o godz. 14.00!

Dwie Brodnice - jedna historia

W czasie festynu podsumowano dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu „Dwie Brodnice – jedna historia” oraz wytypowano kolejne pomysły związane z aktywizacją mieszkańców wsi. Poniżej relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

Zdjęcia: Agata Andrasiak

Zdjęcia: Teresa Dawidowska

Dwie Brodnice-jedna historia

Dwie Brodnice-jedna historia