„Kreatywna 13-tka”

WNIOSKODAWCA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie (Koordynator projektu Agnieszka Książek)

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu odbędą się warsztaty: garncarskie, rękodzielnictwa, fotograficzne (pod kierunkiem nauczycieli fundacji i partnera projektu) oraz warsztaty teatralne (pod kierunkiem nauczyciela szkoły podstawowej) . Warsztaty odbywać się będą podczas 4 spotkań (2 spotkania w maju, 2 spotkania w czerwcu -po 3 godziny) w ośrodku fundacji. Odbędzie się wystawa prac rękodzielniczych i fotograficzna podczas festynu szkolnego w Ciekocinie ok.17.06.2017r. oraz wspólny występ „Kaczka Dziwaczka na wesoło” w strojach przygotowanych przez adresatów projektu.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciekocinie odbędzie się festyn szkolny, na którym podopieczni wystąpią z przygotowanym przedstawieniem, tam też odbędzie się wystawa prac. Warsztaty odbędą się w Ośrodku Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej w Lubiatowie.

PARTNER PROJEKTU

Ośrodek Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej w Lubiatowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

08.05.2017-30.06.2017


MENTORKA

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Zofia Lisiecka.

Zofia Lisiecka - zdjęcie

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerką, coachem, mediatorką i project managerką. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy

Projekt „Kreatywna 13” zakłada wykreowanie przestrzeni w której możliwe będzie spotkanie uczniów i uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie oraz osób z niepełnosprawnością korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Przestrzenią, która inspiruje i wspiera takie spotkanie stać ma się sztuka- teatr, ceramika, fotografia. W ramach projektu zaplanowano kilka warsztatów, które będą zrealizowane pod okiem terapeutów z WTZ. W ich ramach dzieci i osoby z niepełnosprawnością wspólnie wykonywać będą ceramiczne ozdoby, zdjęcia oraz przygotowywać przedstawienie wraz z niezbędnymi rekwizytami i kostiumami. Dla osób z WTZ-ów to rzadka okazja do wystąpienia w roli eksperta (np. od wykonywania ceramicznych rybek), dla dzieci- okazja do spojrzenia na niepełnosprawność z zupełnie nowej perspektywy. Projekt przewiduje włączenie lokalnej społeczności nie tylko w stworzenie rekwizytów do przedstawienia, ale także w przygotowanie kończącego projekt festynu. W programie przewidziano miedzy innymi premierę przygotowanego w ramach projektu przedstawienia o ” Kaczce Dziwaczce”, sprzedaż prac podopiecznych WTZ-ów Lubiatowo, oraz wspólne biesiadowanie. Zapraszamy wszystkie osoby chcące posłuchać o projekcie i zobaczyć jego rezultaty w sobotę 17 czerwca od 13:00 do szkoły w Ciekocinie .


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 9 maja odbyły się pierwsze warsztaty ceramiczne. 13 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wieku 8-10 lat zapoznało się z techniką i metodą wyrabiania gliny i jej formowania. 13 podopiecznych fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” służyło pomocą, zdobytymi umiejętnościami oraz motywowało do pracy swoich młodszych kolegów. Warsztaty poprowadziła Pani Marta Baranowska.

Zdjęcia: Mateusz Hintzke oraz Agnieszka Książek

17 maja pracowaliśmy nad ostatnimi szlifami glinianych wytworów w pracowni ceramicznej. Teraz czekamy aż zostaną wypalone w piecu a my będziemy mogli je upiększyć. Rozpoczęły się także warsztaty teatralno- taneczne i pierwsza próba przedstawienia „Kaczka Dziwaczka- troszeczkę taka jak my”, które poprowadziła Agnieszka Książek. Na początku podopieczni fundacji zapoznali się z treścią przedstawienia i sposobami wcielania się w role różnych postaci. Podopiecznym pomagali uczniowie. Kolejne warsztaty będą już wzbogacone rekwizytami i strojami, które w pracowni rękodzielnictwa w czasie warsztatów przygotowywali uczestnicy projektu. Przed nami jeszcze dwa spotkania a kulminacją warsztatów będzie wspólny występ uczestników projektu na festynie szkolnym przed społecznością lokalną i oczywiście wystawa prac i zdjęć.

Zdjęcia: Mateusz Hintzke oraz Agnieszka Książek

Kolejne warsztaty za nami. 8 czerwca zakończyliśmy warsztaty garncarskie i z rękodzielnictwa. Przed nami jeszcze zajęcia fotograficzne i dopracowanie występu teatralnego „Kaczka dziwaczka – nieco taka jak my”. Niedługo, bo 17 czerwca na Festynie Rodzinnym w ZSP w Ciekocinie będzie można obejrzeć wystawę prac.

Zdjęcia: Agnieszka Książek

Zdjęcia: Marta Baranowska

12 maja odbyły się warsztaty fotograficzne. Uczniowie szkoły podstawowej w pracowni fotograficznej, pod czujnym okiem podopiecznych fundacji oraz pani Patrycji Zarzecznej poznawali techniki obróbki zdjęć. Naukę połączyliśmy ze wspaniałą zabawą, wszyscy śmialiśmy się z niektórych fotografii, które wykonaliśmy w specjalnym programie.

Zdjęcia: Agnieszka Książek

To spotkanie zakończyliśmy generalną próbą wspólnego przedstawienia. Najfajniejszy jest fakt, że wszyscy uczestnicy projektu zawsze z niecierpliwością czekali na kolejne warsztaty. Trzymajcie za nas kciuki, bo już 17 czerwca finał projektu.

Zdjęcia: Agnieszka Książek

Do zobaczenia 17 czerwca o godzinie 13.00!

Kreatywna 13-tka

Od dwóch miesięcy „Kreatywna 13tka” kreowała przestrzeń spotkania uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie oraz osób z niepełnosprawnością korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. 17 czerwca podczas finału projektu zaangażowanie realizatorów i partnerów projektu, grona pedagogicznego, mieszkańców Ciekocina i okolic oraz władz lokalnych splotło się w piękną całość.

Podczas finału projektu uczestnicy wystąpili z przedstawieniem „Kaczka Dziwaczka- nieco taka jak my”. Średnia frekwencja uczestnictwa w projekcie wyniosła 92%. Przeprowadzona została rozmowa z uczestnikami projektu, z której wynika, że podobały im się wykonywane zadania, dobrze się im razem współpracowało, zadowoleni byli ze swoich wytworów i z pewnością zarówno uczestnicy jak i organizatorzy chcieliby kontynuować dalszą współpracę.

Zdjęcia: Agata Andrasiak

Relacja z projektu dostępna jest także na blogu, który jest częścią Ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program realizuje 16 instytucji kultury ze wszystkich województw. Każda z nich diagnozuje stan animacji i edukacji kulturowej w regionie, prowadzi szkolenia, sieciuje oraz wspiera podmioty i przedsięwzięcia z tego zakresu. Blog jest także miejscem inspiracji, upowszechniania badań, metod i projektów zrealizowanych w całej Polsce: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/7/11/kreaktywna-13-tka