„Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym”

WNIOSKODAWCA

Fundacja „Aby chciało się chcieć” (koordynator projektu Piotr Zatoń)

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty artystyczne pod wspólnym hasłem „Moje korzenie”, obejmujące fotografię, muzykę, malarstwo i teatr. Instruktorzy zaproszeni do prowadzenia zajęć wykorzystują nietuzinkowe, nowoczesne, interdyscyplinarne metody pracy z grupą. Warsztaty zostaną podzielone na część przygotowawczą, w ramach której odbędzie się po 6 godzin zajęć z każdej dziedziny (w sumie 24 godziny) oraz część stacjonarną w postaci obozu artystycznego, w ramach którego odbędą się minimum 32 godziny wspólnych zajęć, prowadzących do powstania finałowego spektaklu. Część przygotowawcza odbędzie się w szkole w Szopie w okresie maj-czerwiec 2017 r. Każdy uczestnik zostanie zobowiązany do uczestnictwa w minimum dwóch warsztatach (12 godzin). W części stacjonarnej (lipiec 2017) wszyscy uczestnicy, opiekunowie oraz instruktorzy będą przez 4 dni mieszkać oraz pracować razem pod kierownictwem reżysera teatralnego, w wymiarze minimum 32 godzin. Część stacjonarna odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce, dysponującym miejscami noclegowymi oraz dużą salą prób. Finałowy spektakl zostanie zaprezentowany w ostatnim dniu zajęć stacjonarnych dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, następnie w Szopie oraz we wrześniu 2017 r. podczas Festiwalu Korzenie w Chmielnie. Przedstawiciele środowiska lokalnego w postaci nauczycieli ze szkoły w Szopie zostali zaangażowani w projekt na etapie planowania poprzez uczestnictwo w spotkaniach, podczas których rozmawiano o potrzebie poszerzenia zakresu zajęć artystycznych w szkole. Wnioski ze spotkań poparte były również doświadczeniami kadry nauczycielskiej z realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych. Środowisko lokalne w postaci lokalnej społeczności wiejskiej zostanie zaproszone do obejrzenia spektaklu finałowego. Rodzice uczestników zostaną poproszeni o dostarczenie i odbiór młodzieży na obóz stacjonarny, a także na wrześniowy spektakl w Chmielnie.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Cykl warsztatów przygotowawczych zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół w Szopie (gmina Sierakowice). Finałowe, stacjonarne warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce.

PARTNERZY PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta reprezentuje sektor edukacji ponieważ jest administratorem Zespołu Szkół w Szopie, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy (KUL)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.05.2017 – 15.10.2017


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Uczestnikami wszystkich zajęć w ramach projektu „Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym” są uczniowie ze szkoły w Szopie w wieku 12-16 lat. Każdy z grupy 20 chętnych wybiera sobie przynajmniej dwa warsztaty z zakresu fotografii, malarstwa, muzyki lub teatru.

Pierwsze stacjonarne zajęcia fotograficzne odbyły się 9 maja pod wodzą Piotra Zatonia. Po wspólnym zapoznaniu, grupa przećwiczyła sposoby korzystania z automatycznego systemu ustawiania ostrości oraz kierunki oświetlenia w fotografii.

Zdjęcia: Dominik Byczkowski

Drugie zajęcia stacjonarne dotyczyły malarstwa i poprowadziła je  15 maja Anna Terefenko. Po krótkim wykładzie o podstawach malarstwa, uczestnicy zabrali się za tworzenie abstrakcyjnych obrazów na pudełkach, bazując na kolorach ciepłych, zimnych i mieszanych. Gotowe pudełka posłużyły do tworzenia malarskich kompozycji przestrzennych. 

Zdjęcia: Piotr Zatoń

warsztaty z malarstwa

warsztaty z malarstwa

Kreatywny Kurs Ku Kompetencjom Kluczowym wkroczył w fazę finałową! 4 dni intensywnej pracy w Czarnej Dąbrówce zakończą się prezentacją finałowego spektaklu plenerowego, na który zapraszamy w piątek o 21:30. Oto fotorelacja z pierwszego dnia naszego ArtObozu.

Zdjęcia: Piotr Zatoń

6 lipca nad malowniczym jeziorem nieopodal Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce, projekt KKKKK dopinał ostatnie szlify spektaklu plenerowego opartego na kaszubskich obrzędach sobótkowych pod tytułem „Dż dż”. Późnym popołudniem pyszne gofry przygotowane przez uczestników projektu dodały wszystkim energii, aby po Czarnej śpiewem i muzyką promować spektakl!

Zdjęcia: Agata Andrasiak

7 lipca Czarną Dąbrówkę o zmroku oczarowano spektaklem opartym na tradycyjnych obrzędach sobótkowych. Spektakl emanował walką dobra ze złem. Czerń i biel, ogień i woda przenikały dźwięki bębnów oraz tradycyjnych słowiańskich pieśni. Jezioro rozświetliły pochodnie i wianki unoszące się na tafli wody.

Zdjęcia: Bartosz Bańka

Spektakl plenerowy DŻ DŻ

Krótka relacja z projektu „Kulturalny kurs ku kompetencjom kluczowym” znajduje się także na stronie Instytutu Kultury Miejskiej: Sieć Kultury w regionie. Pierwsze relacje z projektów konkursowych w 2017 roku.

Zdjęcia: Piotr Zatoń

Poniżej film dokumentujący proces realizacji projektu:

Relacja z projektu dostępna jest także na blogu, który jest częścią Ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program realizuje 16 instytucji kultury ze wszystkich województw. Każda z nich diagnozuje stan animacji i edukacji kulturowej w regionie, prowadzi szkolenia, sieciuje oraz wspiera podmioty i przedsięwzięcia z tego zakresu. Blog jest także miejscem inspiracji, upowszechniania badań, metod i projektów zrealizowanych w całej Polsce: http://www.edukacjakulturowa.pl/home/2017/7/21/kulturalny-kurs-ku-kompetencjom-kluczowym