„Odczarujmy Szekspira”

WNIOSKODAWCA

Koordynator projektu Oliwia Dajnowiec (nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni)

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada zaangażowanie uczniów, którzy we wrześniu 2017 roku rozpoczną naukę w klasie dwujęzycznej w Gimnazjum nr 11 w przygotowanie (promocję, oprawę muzyczną i plastyczną przedstawienia)  oraz prezentację spektaklu w swojej szkole, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Vitava” i Klubie Seniora. Warsztaty teatralne będą prowadzone przez Urszulę Kowalską i pracowników Teatru Muzycznego, co przyczyni się do budowania relacji partnerskiej między młodzieżą, a zawodowym środowiskiem artystycznym. Scenariusz spektaklu zostanie opracowany przez Oliwię Dajnowiec i Urszulę Kowalską na podstawie dramatu W. Szekspira „Sen nocy letniej”. Gimnazjaliści przygotują również godzinne warsztaty teatralne dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Vitava” i seniorów z Klubu Seniora. Udział w projekcie będzie dla wychowanków szkoły doskonałym doświadczeniem w trakcie którego, nie tylko będą rozwijać swoją wiedzę z kultury i sztuki, ale także uczyć się trudnej techniki współdziałania w zupełnie nowej grupie osób, przełamywania barier emocjonalnych, odwagi w działaniach scenicznych. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Gdynia

PARTNERZY PROJEKTU

Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna „Vitava” w Gdyni oraz Klub Seniora w Gdyni

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

14.08.2017-06.10.2017


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Anna Ratkiewicz-Syrek.

Anna-Ratkiewicz-Syrek - zdjęcie

Anna Ratkiewicz-Syrek – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (I rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”).

Jeśli pojawia się słowo „Szekspir” w tytule projektu, to wiadomo, że Gdański Teatr Szekspirowski się nim zainteresuje. Pomysł łączy w sobie różnorodne działania teatralne, ma wymiar społeczny (angażuje młodzież, seniorów oraz podopiecznych placówki socjoterapeutycznej). „Sen nocy letniej” przygotowany przez gimnazjalistów – to będzie ciekawe! Mam nadzieję, że wszystkich ten projekt oczaruje  – tak jak to zrobił ze mną!


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Projekt rozpocznie się 14 sierpnia 2017 roku 🙂