„Odczarujmy Szekspira”

WNIOSKODAWCA

Koordynator projektu Oliwia Dajnowiec (nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni)

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada zaangażowanie uczniów, którzy we wrześniu 2017 roku rozpoczną naukę w klasie dwujęzycznej w Gimnazjum nr 11 w przygotowanie (promocję, oprawę muzyczną i plastyczną przedstawienia)  oraz prezentację spektaklu w swojej szkole, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Vitava” i Klubie Seniora. Warsztaty teatralne będą prowadzone przez Urszulę Kowalską i pracowników Teatru Muzycznego, co przyczyni się do budowania relacji partnerskiej między młodzieżą, a zawodowym środowiskiem artystycznym. Scenariusz spektaklu zostanie opracowany przez Oliwię Dajnowiec i Urszulę Kowalską na podstawie dramatu W. Szekspira „Sen nocy letniej”. Gimnazjaliści przygotują również godzinne warsztaty teatralne dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Vitava” i seniorów z Klubu Seniora. Udział w projekcie będzie dla wychowanków szkoły doskonałym doświadczeniem w trakcie którego, nie tylko będą rozwijać swoją wiedzę z kultury i sztuki, ale także uczyć się trudnej techniki współdziałania w zupełnie nowej grupie osób, przełamywania barier emocjonalnych, odwagi w działaniach scenicznych. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Gdynia

PARTNERZY PROJEKTU

Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Świetlica Socjoterapeutyczna „Vitava” w Gdyni oraz Klub Seniora w Gdyni

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

14.08.2017-06.10.2017


MENTOR

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Anna Ratkiewicz-Syrek.

Anna-Ratkiewicz-Syrek - zdjęcie

Anna Ratkiewicz-Syrek – Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Z wykształcenia teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorantka (I rok). Ukończyła kurs z metod pedagogiki teatralnej organizowany przez Instytut Teatralny w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Od 2008 roku pracownik etatowy GTS, od kwietnia 2015 Kierownik Działu Edukacji. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”, „Teatralny Pasjans – drugie rozdanie”).

Jeśli pojawia się słowo „Szekspir” w tytule projektu, to wiadomo, że Gdański Teatr Szekspirowski się nim zainteresuje. Pomysł łączy w sobie różnorodne działania teatralne, ma wymiar społeczny (angażuje młodzież, seniorów oraz podopiecznych placówki socjoterapeutycznej). „Sen nocy letniej” przygotowany przez gimnazjalistów – to będzie ciekawe! Mam nadzieję, że wszystkich ten projekt oczaruje  – tak jak to zrobił ze mną!


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

W ramach projektu odbyły się warsztaty z pracownikami Teatru Muzycznego: Agnieszką Kaczor i Arturem Guzą (3 spotkania x po dwie godziny) w dniach 11, 18 i 25 września w godzinach od 9.00 do 11.40. 24 osobowa grupa jest w trakcie przygotowań do premiery spektaklu, pod kierunkiem Uli Kowalskiej. Artur Guza przygotował oprawę muzyczną przedstawienia, natomiast Agnieszka szlifowała z dziećmi ich talenty aktorskie.

Zdjęcia: Oliwia Dajnowiec

2.10.2017 wszyscy uczniowie klasy 7b uczestniczyli w spacerze edukacyjnym po Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dzięki uprzejmości Pań Dominiki Misiuro oraz Agnieszki Kaczor udało nam się zobaczyć miejsca, do których nawet zwiedzające teatr grupy młodzieży nie docierają: rekwizytornię, pracownię krawiecką, scenograficzną, modelatornię, pomieszczenia zaplecza technicznego, sale prób śpiewu i tańca, magazyny kostiumowe, miejsca stanowiące serce teatru. To właśnie tam powstają kostiumy i dekoracje, które potem tworzą iluzję przeniesienia w inną rzeczywistość w czasie spektaklu. Mieliśmy też okazję stanąć na jednej z najlepszych scen musicalowych w Polsce. Była to dla nas niesamowita okazja, aby świat teatru obejrzeć od środka, znaleźć się „po drugiej stronie lustra”.

Zdjęcia: Agata Andrasiak

Zdjęcia: Oliwia Dajnowiec

Odczarujmy Szekspira

Niezaprzeczalnym walorem udziału w projekcie, jest też zaangażowanie rodziców moich wychowanków do efektywnego współdziałania w kwestii przygotowania kostiumów. Powstały piękne, delikatne stroje podkreślające efemeryczność i delikatność treści opisywanych w przedstawieniu.

Próbę generalną czas zacząć!

Zdjęcia: Sebastian Ruczyński

Widzowie już są!

Jak podkreśla koordynatorka działań Oliwia Dajnowiec – projekt „Odczarujmy Szekspira” miał wyrażać moje pragnienie, aby uczniowie dopatrzyli się w, trudnych i pompatycznych- zdaniem wielu z nich, sztukach tego pisarza, elementów komicznych, ciekawych, pełnych mądrości do zastosowania nawet obecnie.”

Podczas prób, jak i finałowego przedstawienia zadziało się znacznie więcej …

Zdjęcia: Sebastian Ruczyński

Przygotowanie inscenizacji „Snu …” stworzyło uczniom okazję do wyzwolenia twórczej postawy, ukształtowało w nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu- nieobecność jednej osoby na próbie niejednokrotnie uniemożliwiała efektywne przećwiczenie danej sceny. Dzieci nabrały pewności siebie, nauczyły się nowych umiejętności.

Zdjęcia: Sebastian Ruczyński

Szkoła w wyniku udziału w projekcie nawiązała także bliższy kontakt ze Świetlicą Socjoterapeutyczną i Klubem Seniora na Witominie w Gdyni co w przyszłości zaprocentuje wymianą doświadczeń między pracownikami tych instytucji, w zakresie szkolenia podopiecznych w uwrażliwieniu na sztukę, wytworzy płaszczyznę systematycznego kontaktu i korzystania z zasobów, którymi dysponują wszystkie placówki uczestniczące w przedsięwzięciu. Planujemy organizować cykliczne prezentacje przedstawień przygotowanych przez uczniów naszej szkoły , dla podopiecznych zarówno świetlicy jak i Klubu Seniora.