Nabór dobrych praktyk na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2017

Narodowe Centrum Kultury już po raz siódmy organizuje Ogólnopolską Giełdę Projektów, w tym roku pod hasłem „animacja + woda”. Do 9 lipca można zgłaszać projekty edukacyjno-animacyjne na to inspirujące wydarzenie. Dwudniowa giełda odbędzie się w dniach 19-20 października w Gdyni, dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury, Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Filmowego i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, który jest partnerem regionalnym wydarzenia.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne, dwudniowe spotkanie animatorów kultury skoncentrowane wokół tematu przewodniego. W tym roku impulsem do działania jest Rok Rzeki Wisły. Rzeki, morza i jeziora miały i wciąż mają ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego. Ich występowanie decyduje o specyfice danego miejsca i o tym, czym zajmują się ludzie mieszkający w ich pobliżu. Chcemy przyjrzeć się temu zagadnieniu i zebrać projekty, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda.

Dziś rzeki znów mają coraz większy wpływ na rozwój miejsc przez które przepływają, głównie przez odkrywanie ich kulturotwórczej roli. Dzięki projektom popularyzującym znaczenie wody dla np. charakteru danej miejscowości, jej klimatu i historii rozwija się trend zwracania się w stronę rzek. Parafrazując Freemana Tildena można zauważyć pewien mechanizm – przez edukację mieszkańcy rozumieją znaczenie wody w ich życiu i dla ich miejscowości, przez zrozumienie doceniają, a przez docenienie chronią dbając np. o czystość rzek.

Na miejsce tegorocznej Giełdy wybraliśmy Gdynię – piękne nadmorskie, modernistyczne miasto, które w swojej wyjątkowej zabudowie wyróżnia się marynistycznymi odniesieniami w postaci okrągłych okien czy brył budynków nawiązujących do kadłubów statków. Co ciekawe, te unikatowe zalecenia stosuje się w gdyńskiej architekturze do dziś. Gdynia jest też przykładem miasta, które do cna wykorzystuje swoje położenie jako przyczynek do rozwoju. Nie brakuje tu też wydarzeń związanych z szerszym kontekstem umiejscowionym w historii Polski i sentymentalnych wątków związanych z emigracją. Historia zamorskiej emigracji zaprezentowana jest w Porcie, w Muzeum Emigracji będącym partnerem tegorocznej Giełdy, posiadającym wymowny adres Polska 1 – mówi Irena Madej z Narodowego Centrum Kultury.


W Gdyni zostanie zaprezentowanych 20 projektów – dobrych praktyk, które zostaną wybrane w otwartym naborze prowadzonym między 22 maja a 9 lipca. Może będzie wśród nich również Twoje działanie?

Wybór projektu przez komisję oceniającą oznacza dla jego autora:

  • udział w szkoleniu pt. „Wystąpienia publiczne” (11-13 września w Gdyni),
  • prezentację działań w czasie obrad plenarnych Ogólnopolskiej Giełdy Projektów oraz w formie pogłębionych rozmów stolikowych z uczestnikami wydarzenia,
  • umieszczenie opisu projektu w publikacji pokonferencyjnej.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem autorów dobrych praktyk w Giełdzie Projektów pokrywają organizatorzy.

Jeśli Twój projekt wpisuje się w jeden z poniższych obszarów i jest realizowany między 1 stycznia 2014 a 31 października 2017 roku wypełnij formularz i zgłoś go jako dobrą praktykę do prezentacji na Giełdzie!

1. Wykorzystanie wody i obszarów nadwodnych jako miejsca działań kulturalnych (np.: tematyczne, edukacyjne spływy; projekty artystyczne czy animacyjne, które działy się na barkach, statkach, wyspach)

2. Odkrywanie i popularyzowanie historii i kultury polskich obszarów wodnych (np.: projekty związane z odkrywaniem i popularyzacją etnograficznych i historycznych walorów terenów nadwodnych, dotykające antropologii codzienności, życia nad rzeką/jeziorem/morzem)

3. Podtrzymywanie tradycji zawodów i rzemieślników (np. rybaków, szkutników, flisaków, włóczków, żeglarzy, marynarzy) związanych z wodą (np.: projekty związane z popularyzacją dziedzictwa zawodów, także ginących, charakterystycznych dla terenów nadwodnych)

4. Rozwijanie twórczości artystycznej opartej o tematykę wodną (np. projekty związane ze sztuką dotykające tematyki wodnej, inspirowane rzekami/jeziorami i ich kulturotwórczą rolą – plenery malarskie, fotograficzne itd.)

5. Odkrywanie i popularyzowanie lokalnego, regionalnego oraz narodowego dziedzictwa (np. projekty dotykające lokalnych wierzeń, zwyczajów, zabytków terenów, na które wpływ miało położenie nad wodą)

6. Popularyzacja wiedzy o historii architektury i urbanistyki obszarów nadwodnych (np. projekty popularyzujące wiedzę o charakterystycznej dla terenów nadwodnych architekturze, dotykające np. założeń architektonicznych miast, na które wpływ miało położenie nad rzeką czy morzem, stylów czy nurtów w architekturze dopasowanych do charakteru miejsca – np. letniska)

7. Popularyzacja i odkrywanie polskiego nadwodnego krajobrazu kulturowego (np. projekty inspirowane dziedzictwem naturalnym i jego wpływem na krajobraz kulturowy, uwzględniające walory przyrodnicze terenów nadwodnych; działania ekologiczne powiązane z działaniami animacyjnymi)

8. Wykorzystanie i tworzenie małej architektury wodnej w miastach (np. tworzenie małej architektury wodnej i związane z nią działania edukacyjne, jak np. projekt „Dotleniacz”)

9. Działania poruszające temat wody i łączące naukę i sztukę (np. wystawy i działania edukacyjne dotyczące roli wody w społeczeństwie, prezentujące również perspektywę naukową)

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: http://nck.pl/gielda-projektow-2017/318916-rusza-nabor-na-ogolnopolska-gielde-projektow-animacja-woda/


Harmonogram:

  • Otwarty nabór projektów: 22 maja – 9 lipca
  • Wyniki naboru: początek sierpnia
  • Rejestracja uczestników wydarzenia: wrzesień
  • Szkolenie pt. „Wystąpienia publiczne” dla autorów prezentowanych projektów: 11-13.09, Gdynia
  • Ogólnopolska Giełda Projektów 2017: 19-20 października, Gdynia

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Współorganizatorzy lokalni: Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe

Współorganizator regionalny: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Ogólnopolska Giełda Projektów 2017


Co to jest Ogólnopolska Giełda Projektów?

Coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim – dotychczas były to: „edukacja + animacja”, „nowe media + animacja”, „sztuka + animacja”, „historie + animacja”, „przestrzeń publiczna + animacja”, „animacja + generacje”. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Poniżej reportaż z ubiegłorocznej giełdy ukierunkowanej na działania międzypokoleniowe.