Szkolenia obligatoryjne dla uczestników konkursu

Każdy uczestnik konkursu „Sieć kultury 2018” musi przejść dwudniowe bezpłatne szkolenie. Do wyboru są trzy terminy. Podczas warsztatów będzie mowa o tym, jak tworzyć projekty kulturowe oraz o budowaniu i wzmacnianiu partnerstw międzysektorowych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań w konkursie „SIEĆ KULTURY 2018”.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie od 05 lutego do 23 lutego 2018 roku (na pierwszy termin 2-3.03.2018) oraz do 28 lutego 2018 roku (na terminy: 16-17.03.2018 lub 23-24.03.2018).

Aby przejść do formularza kliknij tutaj

W szkoleniu z danej organizacji / instytucji może brać udział tylko jedna osoba.  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Informację o udziale w warsztatach wyślemy do Państwa najpóźniej 28 lutego 2018 roku na pierwszy termin oraz do 6 marca 2018 roku na termin drugi i trzeci.

TERMINY WARSZTATÓW (do wybrania jeden):
02-03 marca 2018 roku (piątek, sobota)
16-17 marca 2018 roku (piątek, sobota)
23-24 marca 2018 roku (piątek, sobota)

Warsztaty są dla uczestników bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3-osobowych oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia.

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Sobieszewie (ul. Przegalińska 29, 80 – 680 Gdańsk Sobieszewo). Zakwaterowanie uczestników od godziny 15.30 w piątek, zakończenie szkolenia koło godziny 18.30 w sobotę.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztat I (6h): Atlas perspektyw. Warsztat z tworzenia projektów

PROGRAM:

Warsztat z tworzenia projektów to propozycja przyjęcia perspektywy aktywnego twórcy projektu – jego autora, koordynatora i wykonawcy. W ukonstytuowanych zespołach projektowych skonfrontujemy się z materiałami dokumentalnymi, by omówić je i na ich bazie opracować (od podstaw) autonomiczne projekty opierające się na edukacji kulturowej.

CEL:
Warsztat ma na celu wskazanie możliwych ścieżek twórczego opracowania projektu z zakresu edukacji kulturowej oraz kształtuje umiejętność pisania/ mówienia o własnym projekcie; pogłębia świadomość pracy w zespole projektowym; przedstawia i wyjaśnia narzędzia niezbędne do opracowania (napisania) projektu; wykorzystuje potencjał kreacyjny grupy.

Warsztat II (6h): Związek z rozsądku, czy z miłości? Warsztat z budowania i wzmacniania partnerstw międzysektorowych

Podczas warsztatów dowiemy się jak współpracować dobrze i efektywnie. Zastanowimy się, czym właściwie jest partnerstwo w obszarze kultury i edukacji, jakie są jego rodzaje i jak sprawić, żeby współpraca była szyta na naszą miarę i możliwości partnera. Odpowiemy na pytanie: jak i gdzie szukać sprzymierzeńców? Sprawdzimy, czy można stworzyć “idealne partnerstwo” i co się kryje pod tym pojęciem. Nie ominie nas autodiagnoza, sprawdzanie swoich zasobów, poszukiwanie tego, co nam potrzebne u potencjalnych partnerów. W końcu, powiemy sobie, jak dbać o partnera, żeby nasza współpraca była owocna, trwała i korzystna dla obu stron.

KLUCZOWE CELE SZKOLENIA:
1. Poznanie specyfiki i typów partnerstwa międzysektorowego.
2. Wyposażenie uczestników w umiejętności poszukiwania i pozyskiwania partnerów w środowisku lokalnym.
3. Nabycie umiejętności diagnozowania potencjału własnego (instytucjonalnego) oraz partnera.
4. Poznanie i praktyczne przetestowanie metod wspólnej pracy nad projektem.
5. Zmotywowanie do działania we współpracy na rzecz społeczności lokalnej.
6. Uświadomienie znaczenia inicjatyw sieciujących.
7. Nabycie przez uczestników wiedzy na temat sposobów wspierania rozwoju długotrwałych partnerstw.
8. Wskazanie potencjalnych ryzyk wraz z metodami zapobiegania im.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Po co nam partnerstwa międzysektorowe? Czy kultura i edukacja “w jednym stoją domu”?
2. Partner też człowiek – współpraca międzysektorowa i jej typy.
3. Ja i moja instytucja – co możemy dać? Czego oczekujemy – jak tego szukać? Autodiagnoza potencjału własnego i partnera? Praktyczne mapowanie zasobów pod kątem projektu.
4. Mapowanie zasobów lokalnych pod kątem pozyskania sojuszników do wspólnych działań.
5. Mam partnera! Jak wspólnie pracować nad projektem? Od nawiązania współpracy po pracę nad koncepcją działań i realizację.
6. Korzyści płynące z budowania partnerstw międzysektorowych – kontekst indywidualny
i instytucjonalny.
7. Dbajmy o siebie! Jak pielęgnować partnerstwo i unikać zagrożeń oraz ryzyk, które może za sobą nieść współpraca.

PROWADZĄCE

(warsztat I: Atlas perspektyw. Warsztat z tworzenia projektów) Patrycja Terciak – wieloletnia producentka, koordynatorka i project managerka. Zajmuje się przede wszystkim produkcją teatralną i festiwalową; jest autorką wielu projektów kultury (w tym także edukacyjnych), na które pozyskuje środki finansowe dla instytucji oraz organizacji pozarządowych. Związana z Łodzią: tam prowadzi zajęcia z projektów dla studentów produkcji teatralnej oraz prowadziła cykle szkoleniowe z pisania projektów dla animatorów z województwa związanych z cyklem edukacyjnym „Spójrz pod innym kątem” (Teatr Pinokio). Absolwentka teatrologii (Uniwersytet Łódzki) oraz mediacji sztuki (ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu). Obecnie doktorantka MŚSD na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP. Uhonorowana stypendium artystycznym Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie teatru (Czarne słońce. Sytuacja sensoryczna, premiera 28 stycznia 2017 roku). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie stypendiów twórczych oraz stypendiów z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017, w ramach którego przygotowała publikację poświęconą kompleksowej pracy nad projektami kultury (Ćwiczenia z projektów kultury).

(warsztat II: Związek z rozsądku, czy z miłości? Warsztat z budowania i wzmacniania partnerstw międzysektorowych) Eliza Gryszko – socjolog o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, ewaluatorka, doradca i animatorka w jednym. Od kilku lat związana zawodowo oraz hobbystycznie z sektorem pozarządowym i sektorem kultury, współpracowała m.in. z Federacją MAZOWIA, Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza i Centrum Edukacji Obywatelskiej – gdzie złapała bakcyla do nowych technologii – Mazowieckim Instytutem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, itd. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zrealizowała badanie instytucji kultury pod kątem prowadzenia procesu ewaluacji. Obecnie zajmuje się rewitalizacją, doradztwem rozwojowym w obszarze kultury, a także budowaniem partnerstw międzysektorowych, zwłaszcza tych na styku biznesu, kultury i oświaty. Poza tym pisze teksty i sieciuje ludzi zawodowo (i prywatnie). Od 2016 roku wspiera Mazowiecki Instytut Kultury w budowaniu partnerstw w ramach projektu „Kulturalni Edukatorzy”.

 

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest poprawne wypełnienie formularza w terminie od 5 lutego do 23 lutego 2018 roku (na pierwszy termin 2-3.03.2018) oraz do 28 lutego 2018 roku (na terminy: 16-17.03.2018 lub 23-24.03.2018). Aby przejść do formularza kliknij tutajDo zobaczenia!