Obrady komisji konkursowej rozpoczęte

20 kwietnia miało miejsce pierwsze z trzech posiedzeń komisji, która wyłoni projekty dofinansowane w ramach konkursu Sieci Kultury.

Napłynęło ostatecznie 49 wniosków, z czego 35 to wnioski „duże” – napisane przez doświadczonych realizatorów, a także 14 wniosków „małych” – stworzonych przez osoby z mniejszym doświadczeniem.

 

Pierwsze posiedzenie – 20 kwietnia

W skład komisji weszło 8 ekspertów reprezentujących sektory: oświatę i kulturę.

Dziękuję, że zgodziliście się na udział w obradach – mówiła Agata Andrasiak, koordynatorka Sieci Kultury – Mam nadzieję, że będą owocne.

Komisja zaczęła od przejrzenia wszystkich wniosków pod względem poprawności formalnej – czy zostały dobrze wypełnione, czy są zgodne z regulaminem Konkursu Sieci Kultury 2018 oraz regulaminem programu Bardzo Młoda Kultura. Zanim zdyskwalifikowano dany wniosek, prowadzono wnikliwą dyskusję.

Sprawdzano m.in. czy na wniosku znajdują się wymagane podpisy, czy wnioskodawca pozyskał i przedstawił w swoim wniosku konkursowym i projekcie przynajmniej jednego partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt, czy realizacja działań zaplanowanych w Projekcie odbywać się będzie w terminie określonym uprzednio przez Organizatora, czyli od 28 maja do 05 października 2018 roku.

Wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną, będą oceniane merytorycznie. Projekty te mogą uzyskać od 0 do 100 punktów. Każdy z tych wniosków zostanie opatrzony wnikliwym komentarzem komisji.

Prognozowana, maksymalna wielkość środków przeznaczonych na realizację wszystkich Projektów wyłonionych w ramach niniejszego Konkursu wynosi 48000 zł.

Podczas prac komisji padło dużo pozytywnych komentarzy na temat partnerstw, jakie zawiązały się przy tworzeniu projektów. Wiele z nich powstało podczas szkoleń, jakie w marcu musiał odbyć każdy zainteresowany konkursem. Zdarzało się, że podmiot będący wnioskodawcą był także partnerem przy innym projekcie.

Agata Andrasiak odnotowała również, że ludzie do Sieci Kultury wracają. Wnioskodawcy, którym udało się uzyskać dofinansowanie na „małe” projekty w poprzednich latach, teraz często wracają jako doświadczeni realizatorzy.

23 kwietnia odbędzie się kolejne kilkugodzinne posiedzenie. W tym dniu komisja będzie już szczegółowo zaznajomiona z projektami i przejdzie do omówienia każdego z nich.

Ostatni i prawdopodobnie najburzliwszy dzień obrad nastąpi 26 kwietnia. W tym czasie zapadnie ostateczna decyzja, które projekty będą realizowane w ramach programu.

W maju po rozstrzygnięciu konkursu odbędą się szkolenia: dla kandydatów i kandydatek na mentorów „małych” projektów oraz dla koordynatorów/-ek i partnerów/-ek z promocji dofinansowanych wydarzeń. Odbędzie się także spotkanie o charakterze szkoleniowo-informacyjno-integracyjnym. W tym samym czasie będą miały miejsce konsultacje indywidualne dla osób, których wnioski nie otrzymały dofinansowania.

Wyniki – rozstrzygnięcie konkursu zostaną opublikowane w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Skład komisji konkursowej

Joanna Kowalska – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Niepublicznego Studium Medycznego w Gdańsku (kierunek terapia zajęciowa), UKSW w Warszawie (kierunek Pedagogika Rewalidacyjna) , Współtwórca Świetlicy Socjoterapeutycznej „Baszta” w Nowem nad Wisłą i jej pracownik (14 lat,) radna Gminy Nowe (6 lat), przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (14 lat)] . Autorka i realizatorka projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Członek Zespołu Muzyki Dawnej Cantores Novienses -laureata licznych nagród w konkursach muzyki dawnej w kraju i za granicą. Poszukuje piękna i prawdy w sztuce i wychowaniu przez sztukę. Aktualnie Koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Gdańsku. Współpracuję z trójmiejskimi instytucjami kultury, oraz gdańską oświatą. Pasje: edukacja kulturowa ; ), podróże, malarstwo, smaki.

 

Katarzyna Huńko – z wykształcenia ekonomistka oraz doradczyni biznesowa i zawodowa. Z projektami i funduszami unijnymi jest związana zawodowo od początku ich funkcjonowania w Polsce. Przygotowuje oraz koordynuje projekty zarówno inwestycyjne, jak i „miękkie”, społeczne. Jest współzałożycielką dwóch stowarzyszeń oraz fundacji. Prowadziła comiesięczne networkingowe spotkania dla kobiet – „Latające Kręgi Trójmiasto”. Nie lubi schematów, nakazów i utartych ścieżek. Stara się żyć na własnych warunkach. Podróżuje po świecie, ratuje stare meble od zapomnienia, kolekcjonuje polskie szkło artystyczne. Chce nauczyć się gry na perkusji oraz nurkowania z butlą.

 

Monika Kuligowska – jest wiceprezeską Fundacji Edukacyjnej ODiTK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji. Od ponad 10 lat zawodowo i pasjonacko zajmuje się inicjowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych, tworzeniem programów rozwojowych dla instytucji, społeczności i osób indywidualnych oraz modeli wdrażania zmian społecznych. W swoich działaniach skupia się głownie na budowaniu partnerstw i sieci współpracy.

 

Monika Bąkowska-Łajming – z wykształcenia jest pianistką i teoretykiem muzyki (absolwentką Akademii Muzycznych w Poznaniu i Gdańsku); od niespełna 25 lat pracuje w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku jako menadżer kultury (z sześcioletnim epizodem nauczycielskim) realizując różne projekty kulturalne, przede wszystkim muzyczne, a także z zakresu edukacji kulturowej. Od wielu lat jej pasją do muzyki zaraża ludzi w miejscu, w którym mieszka, a także angażuje się w pomoc stowarzyszeniom z obszaru kultury działającym w małych miejscowościach. Fascynują ją: poznawanie kolejnych dzieł muzycznych, praca z zastosowaniem technik kreatywnego myślenia, powieść „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta, spontaniczne podróże w nieznane i pisanie bajek dla dzieci.

 

Dariusz Zelewski – od 11 lata ma przyjemność kierować Szkołą Podstawową nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego, a od 2 lat kieruje Kartuską Gminną Radą Sportu. Od 10 lat jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. Jako członek Pomorskiej Rady Oświatowej pracuje w Zespole ds. spójności, który stara się proponować rozwiązania strukturalne w zakresie oświaty. Akumulatory ładuje w górach. Jego pasją jest wspinaczka górska, a największym sukcesem zdobycie szczytu Mount Blanc.

 

Marta Nowicka – absolwentka Filologii Polskiej oraz Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, doktorantka na Filologicznym Studium Doktoranckim UG, Specjalista ds. Psychologii i Socjologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą: od 2006 roku współorganizuje wraz z TMT „Włóczykij” w Rumi cykliczną imprezę edukacyjną dla młodzieży – fabularyzowane edukacyjne rajdy nocne. Od 2009 roku pracuje w Dziale Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, tworząc, pisząc i współorganizując lokalne i międzynarodowe projekty, prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. W latach 2013-2017 pracowała także na Uniwersytecie Gdańskim na Katedrze Sztuk Scenicznych, organizując zajęcia, zdobywając dofinansowania i pomagając w tworzeniu profilu nowatorskich studiów: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi.
W roku 2016 ukończyła prestiżowe studia dla profesjonalnych menedżerów kultury: „European Diploma in Cultural Project Management”. Prezes mającej siedzibę w Brukseli sieci „Oracle”, zrzeszającej absolwentów i wykładowców studiów EDiCPM. W tej chwili sieć posiada niemal 500 członków w 49 krajach świata i nadal się rozwija.

 

Anna Maliszewska – absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, od 12 lat pracuje w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, koordynuje konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego, współpracuje z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego, twórcami kultury i organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Zespołu Zadaniowego do spraw Regionalnej Polityki Imigracyjnej przy UMWP i Zespołu ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej, współpracuje przy realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w zakresie działań dotyczących kultury. Zainteresowania: muzyka, film, aktywność fizyczna, turystyka.

 

Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z-ca dyrektora w Referacie Komunikacji Społecznej Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem książek poetyckich, stypendystą Marszałka Województwa Pomorskiego, laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury i laureatem nagrody fundacji „Johny Walker Keep Walking Award”. W grudniu 2011 roku odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. Jego wiersze tłumaczone były m.in. na język niemiecki, litewski i słowacki.