Bardzo wspólny świat

WNIOSKODAWCA

Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna, założycielka Teatru Błękitna Sukienka, pomysłodawczyni projektu

Marian Pułtuski, koordynator przedsięwzięcia

OPIS PROJEKTU

Projekt z Gdańska, którego realizacja skupia się na Dolnym Wrzeszczu. Zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży w Centrum Pracy Socjalnej nr 1, poświęcone biedzie, wykluczeniu i problemom społecznym Dolnego Wrzeszcza. Rada tej dzielnicy również przeprowadzi zajęcia. Kolejne warsztaty to: teatralne, zbierania materiału do video artu oraz pisania scenariusza. Na końcu premierę będzie mieć spektakl stworzony przez młodzież oraz video art.

MIEJSCE REALIZACJI

Gdańsk

PARTNERZY PROJEKTU

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Centrum Pracy Socjalnej 1 przy MOPR w Gdańsku, Rada Dzielnicy Dolny Wrzeszcz, Dom Sąsiedzki Dolny Wrzeszcz (Fundacja RC)

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Relacja koordynatora Marian Pułtuska:

Stworzyliśmy 22-osobową grupę teatralną, pełną zapalonych i wrażliwych młodych ludzi, spragnionych nie tylko teatralnego, czy artystycznego rozwoju, ale przede wszystkim gotowych do podjęcia trudnego tematu wykluczenia społecznego spowodowanego niskim statusem materialnym, stereotypów dotyczących biedy, miasta podzielonego, miasta ukrytego w podwórzach Dolnego Wrzeszcza.

Zaczęliśmy od warsztatów społecznych. Najpierw w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który ma swoją siedzibę w Dolnym Wrzeszczu. Te dwa dni były upalne, ale pani Anna Dunajska i Andrzej Stawicki z wielkim zaangażowaniem i energią natychmiast wciągnęli nas w ten niezwykle nowy dla nas świat.

Było dużo o rodzinie, jej funkcjach, dysfunkcjach. O tym gdzie zaczyna się problem i o tym, jak szeroko trzeba patrzeć, żeby go zrozumieć. Nagle zobaczyliśmy siebie samych i własne rodziny – jakby w nowym świetle. Odczuliśmy boleśnie, że dzieci bez wsparcia niewiele mogą.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w warsztatach społecznych z panią Olą Kulmą z Rady Dzielnicy Wrzeszcza Dolnego i panią Gosią Zamorską z Fundacji Generacja, która ma swoją siedzibę na ul. Wajdeloty. Mnóstwo nowych inspiracji, pomysłów, ale też i zachęty do tego, żeby działać. Podglądaliśmy, jak to robią dorośli. Zobaczyliśmy, że to ma sens!

Za nami blok intensywnych 4-dniowych warsztatów teatralnych, bo przecież nasza 22-osobowa grupa ma stać się ZESPOŁEM TEATRALNYM.

Najpierw dużo rozmawialiśmy, bo po warsztatach społecznych mieliśmy pełne umysły. Siedzieliśmy na krzesłach i było dość komfortowo. Ale potem wstaliśmy z krzeseł i zaczęliśmy wchodzić w teatralną przestrzeń, w której można było to wszystko uwolnić! Ciało… Głos… Ja… Drugi… Inni… Emocje…
A potem już tylko wolny świat emocji i improwizacji! Teatr to pycha!

No i tak narodził się nasz Bohater. Ale jeszcze nie zdradzimy Wam jego imienia, na pewno jest stąd!

Za nami kolejny blok intensywnych warsztatów, tym razem z dr Sławomirem Lipnickim z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Było o „odwadze patrzenia”, „nomadycznym oku”, „nadmiernym życiu” oraz o tym, że rzeczywistość jest niemiła, bieda nieprzyjemna, ale też o tym, że usuwając biedę usuniemy ludzi wrażliwych.

Warsztat był refleksją nad możliwością redefinicji tego, co niesie ze sobą reakcja na obraz tego „co poza”. Poza moim światem, tym co znam, odczuwam, pragnę. Poza zasadą przyjemności, która tak mocno związana jest z obrazem filmowym i praktykami tworzenia opinii o Innych.

Tak. Na chwilę znaleźliśmy się „poza zasadą przyjemności”.