Bardzo wspólny świat

WNIOSKODAWCA

Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna, założycielka Teatru Błękitna Sukienka, pomysłodawczyni projektu

Marian Pułtuski, koordynator przedsięwzięcia

OPIS PROJEKTU

Projekt z Gdańska, którego realizacja skupia się na Dolnym Wrzeszczu. Zostaną zorganizowane warsztaty dla młodzieży w Centrum Pracy Socjalnej nr 1, poświęcone biedzie, wykluczeniu i problemom społecznym Dolnego Wrzeszcza. Rada tej dzielnicy również przeprowadzi zajęcia. Kolejne warsztaty to: teatralne, zbierania materiału do video artu oraz pisania scenariusza. Na końcu premierę będzie mieć spektakl stworzony przez młodzież oraz video art.

MIEJSCE REALIZACJI

Gdańsk

PARTNERZY PROJEKTU

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Centrum Pracy Socjalnej 1 przy MOPR w Gdańsku, Rada Dzielnicy Dolny Wrzeszcz, Dom Sąsiedzki Dolny Wrzeszcz (Fundacja RC)

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018