FilozoGraf

WNIOSKODAWCA

Hanna Borzyszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie

OPIS PROJEKTU

Projekt, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzież w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę sztuki, czyli komiks.

MIEJSCE REALIZACJI

Człuchów

PARTNERZY PROJEKTU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie, Miejski Dom Kultury w Człuchowie

OKRES REALIZACJI

03.09-03.10.2018