FilozoGraf

WNIOSKODAWCA

Hanna Borzyszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie

OPIS PROJEKTU

Projekt, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzież w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę sztuki, czyli komiks.

MIEJSCE REALIZACJI

Człuchów

PARTNERZY PROJEKTU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie, Miejski Dom Kultury w Człuchowie

OKRES REALIZACJI

03.09-03.10.2018


MENTORKA

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Joanna Śnieżko-Misterek

Joanna Śnieżko-Misterek – ukończyła socjologię ze specjalizacją antropologia kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka studiów European Diploma in Culture Projects Management organizowanych przez Marcel Hicter Fundation z Brukseli z projektem „Szekspir wykracza poza centrum”, założycielka kina studenckiego przy UMK w Toruniu, autorka projektów „Dolne Miasto Górą” i „Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” „Wszechświat Księcia H”. Od 2000 r. Koordynator Festiwalu Szekspirowskiego a także innych projektów kulturalnych Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizatorka licznych projektów w zakresie współpracy międzynarodowej finansowanych ze źródeł unijnych , jak i krajowych, prezes zarządu Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU