FilozoGraf

WNIOSKODAWCA

Hanna Borzyszkowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie

OPIS PROJEKTU

Projekt, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzież w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę sztuki, czyli komiks.

MIEJSCE REALIZACJI

Człuchów

PARTNERZY PROJEKTU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 2 w Człuchowie, Miejski Dom Kultury w Człuchowie

OKRES REALIZACJI

03.09-03.10.2018


MENTORKA

Wsparcia merytorycznego przy projekcie udziela Joanna Śnieżko-Misterek

Joanna Śnieżko-Misterek – ukończyła socjologię ze specjalizacją antropologia kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka studiów European Diploma in Culture Projects Management organizowanych przez Marcel Hicter Fundation z Brukseli z projektem „Szekspir wykracza poza centrum”, założycielka kina studenckiego przy UMK w Toruniu, autorka projektów „Dolne Miasto Górą” i „Fabryka Talentów na Dolnym Mieście” „Wszechświat Księcia H”. Od 2000 r. Koordynator Festiwalu Szekspirowskiego a także innych projektów kulturalnych Fundacji Theatrum Gedanense i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, realizatorka licznych projektów w zakresie współpracy międzynarodowej finansowanych ze źródeł unijnych , jak i krajowych, prezes zarządu Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

17 września odbyły się warsztaty filozoficzne prowadzone przez Wiesławę Wilk. Wzięli w nich udział chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec. W wyniku przeprowadzonych rozmów w szkołach okazało się, że jest to grupa najbardziej zainteresowana tematem i chętna do współpracy.

Zajęcia wprowadziły młodzież w zagadkowy, lecz fascynujący dla niej świat pierwszych filozofów – relacjonuje koordynatorka Hanna Borzyszkowska – Od tysięcy lat ludzie zastanawiali się, jaki był początek świata. Greccy filozofowie, o których usłyszeli uczestnicy warsztatów, stworzyli wiele koncepcji, a pytanie o początek świata aktualne jest do dziś. Młodzież zapoznała się z podstawowymi terminami filozoficznymi, takimi jak: chaos, arche, światopogląd, materializm, idealizm itd. Odbiorcy poznali również wiele teorii dotyczących powstania świata, między innymi Talesa z Miletu, Anaksymandera, Anaksymenesa, Heraklit z Efezu, Sokratesa, Platona, czy Arystotelesa.

Efektem warsztatów było powstanie krótkich, obrazowych zdań, sentencji opisujących wybrane poglądy pierwszych filozofów dotyczące powstania świata.

18 września odbyły się warsztaty literacko – graficzne prowadzone przez szkoleniowców: Daniela Odiję – prozaika, autora słuchowisk, sztuk teatralnych, animatora kultury, autora wielu opowiadań i powieści i Wojciecha Stefańca – rysownika komiksowego, grafika, autora kilkunastu komiksów.

Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii podeszli do zadania niezwykle ambitnie – mówi Hanna BorzyszkowskaUczestnicy za pomocą tuszu i pędzla dokonali próby przeniesienia myśli starożytnych filozofów i ich koncepcji powstania świata na kartkę – tworząc kadry komiksowe. Zadziwili nas kreatywnością i nietuzinkowym sposobem myślenia. Szkoleniowcy natomiast oprócz przekazania wiedzy merytorycznej na temat tworzenia komiksów, wprowadzili niezwykle przyjazną i otwartą atmosferę, pobudzając młodzież do twórczej pracy. Powstały profesjonalnie wykonane kadry komiksowe (etiudy komiksowe) tematycznie nawiązujące do różnych koncepcji powstania świata. Było kreatywnie, twórczo, spontanicznie, wesoło. Jednym słowem było tak, jak być powinno.

Obejrzyj zdjęcia z warsztatu, przesuwając je strzałkami po obu stronach:

Skany kadrów komiksowych, które zostały wypracowane przez młodzież podczas warsztatów:

25 września w bibliotece pedagogicznej odbyła się pierwsza część wystawy i spotkania podsumowującego realizacje projektu. Natomiast 26 września w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec zrealizowano drugą część działań.

Podczas wydarzeń zaprezentowano 13 plakatów oraz album zawierający efekt pracy młodzieży uczestniczącej w warsztatach filozoficznych i literacko-graficznych.

Podczas wystaw młodzi ludzie, przed szerokim gronem publiczności, opowiadali o trudnej drodze, którą przeszli podczas warsztatówrelacjonuje koordynatorka Hanna BorzyszkowskaDrodze od niewiedzy filozoficznej po bardzo interesujące wypracowane materiały, zaskakujące różnorodnym podejściem do tematów filozoficznych.

W ramach projektu powstała także publikacja, będąca albumem etiud uczestników, którzy stworzyli je w trakcie warsztatów. Można pobrać ją, klikając tutaj.

Poniżej zdjęcia z ostatnich warsztatów, na których powstały etiudy komiksowe.

Fot. Kamil Jasiński