Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców

WNIOSKODAWCA

Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie

OPIS PROJEKTU

Celem projektu są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy/-ek, artystów/-ek i mieszkańców/-nek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu.

MIEJSCE REALIZACJI

Luzino

PARTNERZY PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. płk. S. Dąbka w Sychowie, Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie, Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w Łęczycach, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie, działająca przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Kębłowie

OKRES REALIZACJI

28.05-03.10.2018