Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców

WNIOSKODAWCA

Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie

OPIS PROJEKTU

Celem są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy/-ek, artystów/-ek i mieszkańców/-nek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu.

MIEJSCE REALIZACJI

Luzino

PARTNERZY PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. płk. S. Dąbka w Sychowie, Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie, Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w Łęczycach, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie, działająca przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Kębłowie

OKRES REALIZACJI

28.05-03.10.2018


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Co się stanie, kiedy do realizacji jednego zadania kulturalnego zaprosimy różne środowiska, osoby i instytucje? Mieszanka wybuchowa pomysłów i inspiracji. Aż chce się krzyknąć hip hip huraaa! W projekcie, który z przyjemnością koordynuje biblioteka w Luzinie, udział wezmą społeczności szkół podstawowych, bibliotekarze, artyści, i mieszkańcy kilku gmin na Kaszubach. Od czerwca do października zespoły projektowe, w składzie: uczniowie oraz ich opiekunów z poszczególnych szkół (Sychowo, Gowino, Łęczyce, Barłomino, Kębłowo) będą zbierać informacje na wybrane przez siebie zagadnienia z obszaru kultury regionu (np. mitologia, moda, kulinaria, przyroda, zabawa i zabawki), będą spotykać się z ciekawymi osobami, jeździć na wycieczki po regionie i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach artystycznych z lokalnymi twórcami. Słowem będą doświadczać kultury wielozmysłowo i na różne sposoby, co więcej sami pod okiem profesjonalistów będą tę kulturę tworzyć. Zwieńczeniem ich pracy będzie tzw. Dzień Regionu, który odbędzie się w pierwszym tygodniu października w SP w Sychowie. Podczas finałowego wydarzenia wszystkie zaangażowane w projekt zespoły zaprezentują efekty swoich działań, a zaproszeni goście- uczniowie, ich rodziny, mieszkańcy poznają kulturę swojego regionu poprzez wysłuchanie krótkich prezentacji, udział w warsztatach sportowo-artystycznych czy grywalizacji.