Krytykuj mądrze

WNIOSKODAWCA

Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie podstawówki będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz z czego składa się spektakl. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie.

MIEJSCE REALIZACJI

Słupsk

PARTNERZY PROJEKTU

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018


W dniach 13-14 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku i Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu, czyli warsztaty z podstaw pisania recenzji. Nauczycielki Anna Rozenek (ZSP1) i Magdalena Czernichowska (SP2) wprowadziły uczniów w świat recenzji. Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z tym rodzajem wypowiedzi, dlatego słuchali tym bardziej zaciekawieni, notowali i nie mogli się doczekać obejrzenia spektakli, z których potem napiszą recenzje – mówi koordynatorka Agata Pietruszewska. Uczestnicy projektu poznali podstawowe zasady pisania recenzji, a dalszej edukacji w tym temacie udzieliła im doktorantka Akademii Pomorskiej Justyna Borkowska.

16 i 17 września odbyły się warsztaty z poznawania teatru. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku odwiedzili goście ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku i Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Słupsku. Pierwsza była grupa ze Słupskiego „Elektryka” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1). Okazało się, że chętnych do odwiedzenia teatru jest o wiele więcej, niż zakładaliśmy – poza osobami piszącymi recenzje, przyszli do z nami także uczniowie, którzy zaciekawili się projektem i poznawaniem teatru od kulis – relacjonuje koordynatorka Agata Pietruszewska.

Aktorzy Nowego Teatru Wojtek Marcinkowski i Monika Janik, pokazali młodzieży każdy zakamarek budynku teatru – zaczynając od scen (małej i dużej), poprzez kasę, garderoby, na kabinie elektro-akustycznej kończąc. Po długich rozmowach, przybliżających uczniom pracę nie tylko aktora, ale każdego innego pracownika teatru, nastał moment, na który niektórzy czekali najbardziej – warsztaty aktorskie. Mozolne ćwiczenia okazały się być bardzo trudne, ale nie zniechęciły młodych ludzi. W obu grupach znalazły się osoby, które wykazały chęć uczęszczania do młodzieżowej grupy teatralnej.

W dniach 17 – 21 września górne foyer Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku było oblegane przez uczestników projektu w ramach cyklu warsztatów: części składowe spektaklu, jego krytyka oraz analiza recenzji.

Warsztaty z Justyną Borkowską, doktorantką Akademii Pomorskiej w Słupsku, były poszerzeniem wiedzy, którą młodzież zdobyła na zajęciach w szkole, prowadzonych przez nauczycielki. Bardzo pomógł fakt, że spotkania odbyły się już po obejrzanych spektaklach, dlatego można było odnosić się do jego konkretnych treści. Grupa młodsza zdobyła wiedzę na temat części składowych spektaklu, która dla starszych była tylko przypomnieniem. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z gotowymi już recenzjami, przygotowali sobie plan recenzji i przystąpili do pracy. Niektóre recenzje były gotowe już następnego dnia, na inne trzeba było poczekać chwilę dłużej, dlatego była to też praca indywidualna z każdym uczestnikiem.

Młodzi ludzie dowiedzieli się, że aby recenzować przedstawienie teatralne trzeba mieć wiedzę, doświadczenie i umiejętność poszukiwania potrzebnych informacji. Wszyscy otrzymali wskazówki w którą stronę dążyć, jakich błędów unikać i jakie narzędzia pracy zdobywać. Ciekawe okazało się także prezentowanie swoich recenzji przez uczestników. Okazało się, że jeden spektakl przez różne osoby został odebrany w zupełnie inny sposóbkomentuje koordynatorka projektu.

 

Zaproszenie na wydarzenie podsumowujące, które odbędzie się 24 września!

24 września w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku odbyło się podsumowanie projektu, zakończone warsztatami dla nauczycieli o roli teatru w edukacji. Uczestnicy warsztatów po krótkich zabawach scenicznych prowadzonych przez Monikę Janik i Wojtka Marcinkowskiego przystąpili do wykładu prowadzonego przez dr hab. Annę Sobiecką prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną, zapoznać się z materiałami książkowymi, dotyczącymi pedagogiki teatru, a także dowiedzieć się m.in. na czym polegają wychowawcze funkcje teatru. Spotkanie było inspirujące szczególnie dla początkujących nauczycieli, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę jako instruktorzy i opiekunowie szkolnych grup teatralnych.

W ramach projektu powstała także publikacja, zbierająca recenzje teatralne uczestników powstałe w trakcie warsztatów. Można pobrać ją, klikając tutaj.

Fot. Kamil Jasiński