Krytykuj mądrze

WNIOSKODAWCA

Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie podstawówki będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz z czego składa się spektakl. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie.

MIEJSCE REALIZACJI

Słupsk

PARTNERZY PROJEKTU

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018


Zaproszenie na wydarzenie podsumowujące, które odbędzie się 24 września!