Po prostu RAZEM!

WNIOSKODAWCA

Dagmara Sypniewska-Skwara z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu integrację obcokrajowców i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Pojawią się takie wydarzenia jak spotkania z obcokrajowcami, warsztaty antydyskryminacyjne, dwa pikniki integracyjne, wspólne rajdy rowerowe, lekcje polskiego dla obcokrajowców, a także spotkania kreatywne koordynatorów i koordynatorek, mające na celu tworzenie sieci kultury.

MIEJSCE REALIZACJI

Sopot

PARTNERZY PROJEKTU

Sopoteka, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie, Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie, Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Filie Biblioteki Sopockiej: nr 5 Koc i Książka, nr 7 Broadway, Muzeum Sopotu, Muzeum Emigracji w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

5 czerwca odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne „Wszyscy równi – wszyscy różni” dla młodzieży z III LO w Sopocie. Poprowadziła je Anna Dukowska. Uczestnicy dyskutowali, pracowali razem, odgrywali różne scenki. Celem warsztatów było pobudzenie w osobach uczestniczących refleksji nad postrzeganiem samego siebie i innych grup, zastanowienie się, jaki jest wpływ uprzedzeń i stereotypów na postrzeganie ludzkiej różnorodności, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi dyskryminacji i metod jej przeciwdziałania, pobudzenie refleksji własnej nad znaczeniem praw człowieka w naszym życiu.

Warsztaty przebiegały zgodnie z programem, młodzież angażowała się w kolejne zadania indywidualne i w parach, aktywnie brała udział w grupowych dyskusjach, dzieliła się refleksjami na temat własnych opinii, wartości i postaw, wspólnie poszukiwała sposobów rozwiązania kontrowersyjnych problemów – Anna Dukowska, prowadząca warsztaty.

fot. Justyna Jans

6 czerwca w III Liceum Ogólnokształcącym im A. Osieckiej w Sopocie odbyło się spotkanie uczniów klas drugich z p. Ludmiłą Zajączkowską, która wyemigrowała ponad rok temu z Rosji do Polski. Mieszkała w Petersburgu, obecnie w Gdyni Orłowie. Stara się o pobyt na stałe w Trójmieście.

P. Ludmiła opowiedziała uczniom o powodach swojego wyjazdu, życiu w Rosji, a także przedstawiła bardzo ciekawą prezentację multimedialną o Petersburgu, Polakach  mieszkających tam obecnie i wcześniej oraz pokazała miejsca poświęcone pamięci naszego narodu.

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem słuchała opowieści p. Ludmiły, miała też bardzo wiele pytań i spotkanie przerodziło się w ciekawą rozmowę o niezwykle trudnych decyzjach związanych z opuszczeniem swojego kraju, umiejętności przystosowania się do zupełnie nowych warunków, pokonania bariery językowej, szukania pracy, problemów z biurokracją i wielu innych trudności, ale też radości, które spotykają obcokrajowca w nowym miejscu. Uczniowie byli bardzo zainteresowani bardzo różnymi sprawami – od działań opozycji w Rosji po system szkolnictwa, który tam obowiązuje (bardzo im się spodobało to, że rok szkolny kończy się już 25 maja, a zaczyna podobnie jak u nas 1 września).

Spotkanie z p. Ludmiłą zakończyło się po dwóch godzinach gromkimi brawami i podziękowaniami ze strony młodzieży.

To było kapitalne żywiołowe spotkanie – chwilami wzruszające, chwilami smutne! Dla takich chwil warto działać! – Dagmara Sypniewska-Skwarafo, koordynatorka programu.

fot. Zdzisława Małyszko

12 czerwca odbyły się kolejne warsztaty antydyskryminacyjne pt. „Bingo Praw Człowieka”. Poprowadziła je również Anna Dukowska. Uczestnikami była młodzież z III LO w Sopocie.

Zajęcia miały podobną formułę, co pierwsze, jednak tym razem skupiały się na tematyce praw człowieka. Różne ćwiczenia pozwoliły uczestnikom zastanowić się na temat własnych opinii, wartości i postaw, zwiększyć umiejętności dyskusji słuchania innych i prezentacji własnych opinii, poszukiwać sposobów rozwiązania kontrowersyjnych problemów. Dowiedzieli się w szczegółach, czym są prawa człowieka, jakie są ich rodzaje i dlaczego są potrzebne. Na warsztacie poruszono również takie tematy jak: nierówność społeczna jako źródło dyskryminacji i wykluczania, empatia i jej granice, konsekwencje nierównych szans w społeczeństwie. Młodzież musiała też wyjść z propozycjami działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i budowania postaw szacunku i tolerancji.

16 czerwca odbył się piknik integracyjny.

W słoneczną, upalną sobotę na terenie Skansenu Grodzisko w Sopocie odbył się Trójmiejski Piknik Wielokulturowy Po prostu RAZEM, a błąd, który wkradł się na plakacie tylko dodał mu uroku – napisaliśmy WIELKOKULTUROWY i tak właśnie było!

Pięknie, kulturalnie z szacunkiem dla siebie i innych, z przyjaźnią i sympatią. Dzieliliśmy się swoimi umiejętnościami, wypiekami, wspólnie piekliśmy kiełbaski, wyplataliśmy naszyjniki szczęścia. Było strzelanie z łuku, malowanie buziek i dużo dobrej zabawy.

Rozmowy, śmiech i wspólnie spędzony czas. Naliczyliśmy około 300 gości!
Piknik współtworzyły także min.: Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców ,  Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, Fundacja Społecznie Bezpieczni,  Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII Trójmiasto). Odwiedzili nas radni miasta Sopotu i pan prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski. Przypadkowi turyści przyłączali się do zabawy zadowoleni z dodatkowych atrakcji. Mieszały się języki: ukraiński, rosyjski, białoruski, włoski, angielski, francuski, portugalski, niemiecki, polski i japoński i hiszpański. Po prostu byliśmy RAZEM!

Obejrzyj zdjęcia z pikniku, przesuwając je strzałkami po obu stronach:

 

 

27 czerwca Sopotekę – galerię kultury multimedialnej odwiedził kolumbijski artysta Javier Bernal Arevalo, absolwent Central Saint Martins w Londynie. Artysta działa na styku kilku dziedzin sztuki – posługuje się animacją, rysunkiem, malarstwem, sztuką wideo. Tworzy instalacje, łącząc różne techniki. Na spotkaniu w sopockiej bibliotece zaprezentował swój najnowszy film zatytułowany „Falsos Positivos”.

„Falsos Positivos” (fałszywy wynik pozytywny) to nazwa częstego procederu w Kolumbii, w której podmioty rządowe i wojsko, by uzyskać pozytywny wynik w ściganiu grup przestępczych, wybierają niewinną ofiarę i podstawiają jej fałszywą tożsamość kryminalną. Jednostka zderza się z machiną biurokracji i niejednokrotnie odsiaduje wieloletnią karę więzienia, zanim prawda wyjdzie na jaw.

Pomysł filmu „Szkice kompozytowe” został zainspirowany listem krążącym od kilku lat w Internecie, którego autorka przedstawiła się jako córka niesłusznie skazanego mężczyzny. Człowiek ten obwiniony cudzymi przestępstwami został aresztowany i poddany ekstradycji. Javier Bernal Arevalo, badając historię listu i opisanego przypadku, zauważył, że różne opisy tego zdarzenia egzystują w Internecie, podczas gdy żadne z oficjalnych mediów kolumbijskich nigdy nie podjęły tego tematu.

„Szkice kompozytowe” to efekt pracy dyplomowej artysty w Central Saint Martins w Londynie. Film został nakręcony w Polsce.

Głównym celem artystyczno-badawczym Javiera Bernala Arevalo jest fenomen powstawania i przekazywania obrazów, treści, mitów w oparciu o świat nowych mediów, a w szczególności Internetu jako żywego niekontrolowanego wielowarstwowego środowiska globalnej wymiany informacji.

Podczas wydarzenia w Sopotece goście mieli możliwość nie tylko obejrzeć film będący efektem pracy artysty, ale również – a może przede wszystkim – porozmawiać z nim. Na spotkaniu obecna była tłumaczka, nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby oddać się rozmowie, co też uczestnicy wydarzenia z chęcią uczynili, opuszczając bibliotekę na chwilę przed jej zamknięciem.