Nie święci garnki lepią

WNIOSKODAWCA

Anna Ossowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

OPIS PROJEKTU

Projekt, którego celami celami są kultywowanie pradawnych tradycji i rzemiosła oraz integracja dziesięcioletnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu uczestnicy wyjadą do Muzeum Ceramiki w Chmielnie i na Festyn Archeologiczny w Czernicy oraz wezmą udział w cyklu czterech warsztatów rzemiosł dawnych.

MIEJSCE REALIZACJI

Brusy

PARTNERZY PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

OKRES REALIZACJI

28.05-05.10.2018