Szkolenie z ewaluacji partycypacyjnej dla koordynatorów i partnerów wyłonionych projektów

Już 23 czerwca odbędzie się szkolenie z ewaluacji partycypacyjnej projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu Sieć Kultury 2018

Termin: 23.06.2018

Czas trwania: 6 h / w godz. 10:00-16:00

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w sali 407 na IV piętrze w budynku Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40) w Gdańsku. Sala została użyczona przez partnera programu Sieć Kultury stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Opis szkolenia:

Ewaluacja jest czymś więcej niż tylko formalnością. Wyniki ewaluacji powinny stanowić ważne źródło wiedzy oraz pomysłów dla praktycznych rozwiązań czy udoskonaleń. Podczas warsztatów zastanowimy się, czym właściwie jest ewaluacja i dlaczego warto ją robić. Porozmawiamy o tym, jakie są jej rodzaje, a także jak sprawić, żeby była szyta na naszą miarę i możliwości naszego projektu. Dowiemy się, jak dobrze i efektywnie realizować badania ewaluacyjne, odpowiemy na pytanie: jak i gdzie szukać danych? Uczestnicy warsztatu poznają proste metody badań ewaluacyjnych i sposoby analizy zebranych danych. Wspólnie zastanowimy się, jak robić badania atrakcyjne dla odbiorców i pożyteczne dla twórców projektu.

Kluczowe cele szkolenia:

  • Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ewaluacji.
  • „Odczarowanie” ewaluacji, którą często traktuje się jak zło konieczne.
  • Pokazanie korzyści płynących z realizacji badań ewaluacyjnych (wsparcie, nauka, współodpowiedzialność za projekt).
  • Zwiększenie umiejętności w zakresie stosowanych narzędzi i metod wykorzystywanych w ewaluacji.
  • Ukazanie możliwego wpływu ewaluacji na rozwój indywidualnych projektów, a tym samym na efekty całego programu.
  • Prezentacja dobrych przykładów ewaluacji dostosowanej do potrzeb danego projektu – ich realizatorów i odbiorców

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • kluczowe elementy ewaluacji – definicje i rodzaje ewaluacji;
  • ewaluacja tradycyjna a ewaluacja partycypacyjna;
  • wybór metod i narzędzi ewaluacji dostosowanych do konkretnych grup i ich celów;
  • tworzenie narzędzi do ewaluacji projektów konkursowych

Prowadzenie: Katarzyna Wala

 

Katarzyna Wala –  jest etnografką, animatorką, badaczką jakościową, specjalizuje się w badaniach typu design research (badaniach zakorzenione w procesach projektowych – Design Thinking, Service Design Thinking). Od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, gdzie pełni rolę latającej socjolożki; od roku pełni również funkcję Metodyczki ds. Badań i Ewaluacji w programie Generator Innowacji. Sieci wsparcia (Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój). Od 2016 roku współpracuje z hub:raumem jako specjalistka ds. badań jakościowych.