Animacja/Integracja

WNIOSKODAWCA

Koordynatorki projektu: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostaną zrealizowane: warsztat integracyjny/problemowy, warsztat historii mówionej, warsztat animacji poklatkowej oraz spotkanie biesiadne połączone z premierą powstałego w trakcie spotkań filmu. Głównym celem projektu jest integracja wielokulturowej młodzieży licealnej.

MIEJSCE REALIZACJI

Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

PARTNER PROJEKTU

V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

OKRES REALIZACJI

16.09-25.10.2019 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Galeria zdjęć z warsztatów, które odbyły się 26 i 27 września:

Fot. Michał Miziarski

 

Galeria zdjęć z warsztatów animacji, które odbyły się 11 października:

 

19 października odbył się finał projektu w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. W tym dniu miejsce miały: prezentacja efektów warsztatów, rozmowa o założeniach i przebiegu warsztatów, ewaluacja działania, premiera filmu oraz wspólna wielokulturowa biesiada wraz z zaproszonymi gośćmi – nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami muzeum.

Największą wartością projektu było stworzenie możliwości spotkania się młodzieży w bezpiecznej
i przyjaznej przestrzeni Oddziału Etnografii MNG, wzajemnego poznania się i stworzenia wspólnie
materiału filmowego” – relacjonują koordynatorki i dodają, że takie „spotkanie na wspólnym gruncie sektora oświatowego i kulturalnego stworzyło nowe przestrzenie współpracy z grupą wiekową, która najrzadziej ma czas, żeby angażować się w działania proponowane przez muzeum”.

Uczestnicy posiedli szereg kompetencji związanych z komunikacją bez uprzedzeń, wzbogacając swój zasób słów o sformułowania niekrzywdzące, wyważone, precyzyjne w kontekście osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych, o różnej orientacji seksualnej czy osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto „oferta stworzenia filmu poklatkowego okazała się niezwykle atrakcyjna, a osoba prowadzącego inspirująca i pobudzająca do niestandardowego myślenia. Efekt finalny pokazuje niezwykłą swobodę i otwartość młodzieży na to doświadczenie i świetną wspólną zabawę”.

Jaka jest przyszłość projektu? 

„Projekt spotkał się z aprobatą wszystkich partnerów i prowadzone są już wstępne rozmowy nad kolejnymi edycjami działania. Stworzą one możliwość większego włączenia do działań lokalnej społeczności, dając szansę na realną zmianę społeczną”.

Animacja/Integracja

W projekcie Animacja / Integracja uczestniczyli uczniowie V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku oraz ich rówieśnicy mieszkający i uczący się w Trójmieście, reprezentanci różnych kręgów kulturowych. W ramach projektu odbyły się warsztaty historii mówionej, komunikacji bez uprzedzeń oraz równościowe, w trakcie których uczestnicy generowali pomysły na wielokulturowy materiał filmowy. Oto efekt ich pracy. Ekipa warsztatowa: Ada, Anastasia, Aslidin, Nikola, Paula, Paulina, Sara, Wiktor, WojtekWarsztaty prowadzili: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz i Michał Miziarski. Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami projektu objęła Bożena Kudrycka.Partnerzy projektu:Muzeum Narodowe w GdańskuV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku #BardzoMłodaKultura#SiećKultury#InstytutKulturyMiejskiejProjekt ANIMACJA/INTEGRACJA realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.

Opublikowany przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku Sobota, 19 października 2019

 

Fot. Bartek Bańka