KAMI-SHIBAI = papierowy teatr

WNIOSKODAWCA

Koordynatorka projektu: Ewelina Miszkiewicz

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu odbędą się warsztaty z Teatru Kamishibai, warsztat z ilustratorem książek, warsztaty literacko- ilustracyjne, przegląd Kamishibai prezentujący efekty działania grupy warsztatowej oraz Objazdowy Teatr Kamishibai. Projekt jest odpowiedzią na problemy i potrzeby, z którymi spotykają się ludzie z małych miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych. Jego celem jest podniesienie aktywności twórczej i kompetencji społecznych młodzieży i dorosłych.

MIEJSCE REALIZACJI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Choczewie

PARTNER PROJEKTU

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie

OKRES REALIZACJI

16.09-25.10.2019 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Projekt KAMI-SHIBAI = papierowy teatr otworzył warsztat zapoznający uczestników z techniką japońskiego teatru obrazkowego. Po kilku zabawach integracyjnych uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie obejrzeli i wysłuchali kilku bajek, których treść skłoniła do refleksji oraz zainspirowała do własnych działań twórczych. Kolejnym etapem było stworzenie własnych opowieści oraz ilustracji do wcześniejszych opowieści. Uczestnicy pracowali w grupach. Ich zaangażowanie i zdolności pozwoliły na integrację oraz kreowani w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Fot. Ewelina Miszkiewicz i Joanna Dzięgielewska

Sobotnie spotkanie z ilustratorką książek panią Grażyną Rigall zainspirowało młodych ludzi do własnych działań artystycznych. Uczestnicy dowiedzieli się, czym jest ilustracja książkowa, jak powstaje i jaką rolę pełni. Następnie ilustratorka pokazała uczestnikom kilka technik plastycznych, m.in.monotypię. W części praktycznej warsztatów powstały ilustracje akwarelami i w technice monotypii. Poznane metody zostaną wykorzystane w dalszej części projektu – podczas tworzenia ilustracji do opowiadań w formie Teatru Kamishibai.

Fot. Ewelina Miszkiewicz, Barbara Zondziuk

Przeglądem Kamishibai w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie podsumowaliśmy projekt. Przygotowane przez Uczestniczki projektu interaktywne bajki zintegrowały i rozbawiły zaproszonych gości. Podczas finału można było podziwiać prace plastyczne powstałe podczas warsztatów z ilustratorką oraz wziąć udział w warsztatach Kamishibai, plastycznym i literackim.

Kolejnym etapem finałowym był Objazdowy Teatr Kamishibai, podczas którego teatrzyk zagościł w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie, Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lubiatowie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Choczewie.

Podsumowując realizację projektu, uczestnicy pogłębili współpracę między sobą, wymienili się doświadczeniami i pomysłami, nabyli nową wiedzę o sztuce papierowego teatru Kamishibai, nabrali pewności siebie i mieli okazję zaprezentowania swojej twórczości przed większym gronem ludzi, poznali nowe techniki ilustratorskie, wzięli udział w reportażu a także pracowali nad skupieniem uwagi i wzajemnym słuchaniu się”.

Jaka jest przyszłość projektu? Pojawiły się kolejne osoby poznaniem tej sztuki od środka, nowe propozycje prowadzenia warsztatów, co pokazuje, że społeczność jest zainteresowana tego typu kulturą, że chcą nabywać nowe umiejętności i integrować się poprzez wspólne zajęcia.

Lokalni przedsiębiorcy także wyrażają wolę współpracy, np. poprzez ufundowanie czekolad dla uczestników czy przez właściciela restauracji przygotowującej posiłki. Lokalny samorząd w ciepłych słowach wypowiadał się o naszej sztuce podczas pokazu finałowego, kolejna szkoła chce zorganizować takie warsztaty u siebie, więc plan jest taki, aby nie kończyć zadań i działać dalej.

Fot. Anna Drzazgowska, Arek Śliwiński, Ewa Wójcik-Spera

Fot. Bartosz Bańka