koMOCje POZYTYWNIE

WNIOSKODAWCA

Fundacja Przytulny Domek

Koordynatorka projektu: Justyna Sudzik

OPIS PROJEKTU

Projekt składa się z 5 warsztatów. Wiedza i umiejętności na nich zdobyte pozwolą młodzieży zmienić nastawienie do siebie, do przeżywanych emocji, pomogą znaleźć sposoby radzenia sobie z emocjami, poprawią sposób komunikowania się ze sobą i dzięki temu z otoczeniem.

MIEJSCE REALIZACJI

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu

PARTNER PROJEKTU

Karol Dettlaff

OKRES REALIZACJI

16.09-25.10.2019 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

W Szkole Podstawowej w Dębogórzu we wtorek 17 września rozpoczęła się realizacja projektu. Na pierwszym spotkaniu młodzież podjęła odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Uczniowie napisali też ankietę „Otwórz siebie”, a następnie tworzyli farbami obrazy.

Drugie spotkanie 24 września było pełne pozytywnego myślenia. Młodzież odnajdowała siebie w jednej z trzech szklanek. Ile w sobie mam dobrego myślenia i jak się z tym czuję? Jakie mam zalety? Ciekawe było pisanie na plecach samych dobrych i pozytywnych komunikatów.

Ze spotkania wzięliśmy pomysł 100 Dni Wdzięczności i mądre myśli:

„Uśmiechaj się do świata, a świat uśmiechnie się do Ciebie”.

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe z wielkim sercem.”

~Siostra Estera

Trzecie spotkanie 2 października pod hasłem „Nawigacja w relacjach” obfitowało w moc wrażeń. Usłyszeliśmy ważne treści zawarte w zdaniach:

„Słuchać drugiego człowieka to sztuka.”

„Można milczeć i milczeniem ranić kogoś.”

~Jan Twardowski

Zastanowiliśmy się nad znaczeniem myśli: „Słowa potrafią wzmocnić i potrafią zabić.” Zupełnie niezwykłym doświadczeniem było czyszczenie krzesła. Wcielaliśmy się w niezwykłe maszyny. Odbieraliśmy i nadawaliśmy komunikaty, pamiętając o szacunku do drugiej osoby.

Odgadnij, kogo grasz, jaką masz przypisaną rolę. Ważne dla nas były słowa, żeby być sobą, być autentycznym, by nie grać kogoś, kim nie jesteśmy.

Warsztat „Nawigacje w relacjach”:

MOC marzeń. Wśród młodzieży jest MOC!” – mówi koordynatorka programu Justyna Sudzik.

16 października w Bibliotece Gminnej w Kosakowie odbył się finał projektu. Koordynatorka projektu mówi, że „pomysł na projekt wziął się z potrzeby serca, uważności i matczynej miłości, z obserwacji młodzieży, rozmów z czternastoletnim synem” i podsumowuje: Wartość projektu jest nieoceniona. Treść warsztatów zmieniła myślenie o sobie, o świecie. Projekt pozwolił dostrzec wartość myślenia pozytywnego i mocy marzeń, wartość bycia autentycznym i siły wypowiadanego słowa”.

Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość pracować indywidualnie, a także w parach i w grupach, dzięki czemu rozwijali umiejętność współpracy. Poruszone zostały takie kwestie: kim jestem, myślę pozytywnie o sobie i innych, dokonuję wyborów i to ode mnie zależy, jakim człowiekiem będę, używam komunikatów „ja” w rozmowach z drugim człowiekiem, mam prawo do emocji, nie mam prawa do krzywdzenia innych, każdy jest inny i mamy różne sposoby patrzenia na rzeczywistość, łączy nas potrzeba przynależności i znaczenia, miłości, akceptacji, prawo do szacunku i godności. Ważne jest odkrywanie swoich pasji i podążanie za nimi.

Jaka jest przyszłość projektu? Justyna Sudzik komentuje:

„Dzięki projektowi pojawiły się nowe perspektywy. Dwoje uczniów zgłosiło chęć pomocy i fundacja ma dwóch wolontariuszy. Zaprosiłam też p. Karola Dettlaffa do współpracy i razem poprowadzimy sieć współpracy nauczycieli wychowawców świetlic w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Jest pomysł, by razem napisać program „Kompetencje społeczne”. Jedna z pań wychowawczyń w szkole w Dębogórzu poprosiła o przeprowadzenie zajęć w szóstej klasie. Projekt „koMOCje POZYTYWNIE” ma realną szansę wejść do szkół. Aktualnie mam zaproszenie nauczycieli z Rumi, Sopotu i Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Nawiązała się współpraca z Publiczną Biblioteką w Kosakowie”.

Fot. Bartek Bańka