Młodzież ma głos

WNIOSKODAWCA

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Koordynator projektu: Marian Pułtuski

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu odbędą się warsztaty teatralne dla młodzieży, granie powstałego spektaklu oraz artykuł o metodzie Teatr Forum jako narzędziu w edukacji kulturowej. Głównym celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w gminie Kosakowo poprzez prowadzenie działań, wykorzystujących innowacyjne metody Teatru Uciśnionych, kształtujące wśród młodzieży ważne społecznie kompetencje i wpływające na ich postawy.

MIEJSCE REALIZACJI

Kosakowskie Centrum Kultury

PARTNER PROJEKTU

IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni

OKRES REALIZACJI

16.09-25.10.2019 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Za nami 20 godzinne warsztaty teatralne i trzy pokazy spektaklu stworzonego przez uczestników. 1 października miała premierę sztuka Teatru Forum stworzona przez młodzież z gminy Kosakowo, uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. To uczestnicy wybrali temat i na bazie improwizacji przygotowali trzy historie, które łączy problem inności oraz poszukiwania swojego miejsca w grupie. Spektakl miał formułę Teatru Forum – widzowie mieli możliwość zmieniać losy głównych bohaterów, pokazując na scenie swoje strategie na rozmowy i działania. W dwóch pokazach uczestniczyli rówieśnicy aktorów z IX Liceum Ogólnokształcącego, trzeci pokaz miał charakter otwarty- na widowni usiedli przedstawiciele różnych grup społecznych.

Zdjęcia z prób:

Największą wartością projektu była dla młodzieży integracja i możliwość wyrażenie siebie w twórczy sposób. Uczestnicy podkreślali, że czuli podczas procesu “dobrą” i bezpieczną atmosferę, pozwalającą im na szczere wyrażenie siebie – opowiadanie o swoich poglądach, doświadczeniach, odczuciach. Czuli się akceptowani i ważni.

Dla nas, jako prowadzących proces, ważne było  stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się i pracy twórczej. Z naszych obserwacji wynika, że współcześnie młodzież ma duże problemy ze szczerym wyrażaniem siebie – blokuje ich lęk przed oceną, ośmieszeniem się, wszechobecny hejt. Zbudowanie zaufania pomiędzy uczestnikami tak aby mogli stworzyć spektakl, który będzie przedstawiał ich własne doświadczenia i uczucia jest dla nas największym sukcesem.

Cieszymy się również, że historie przedstawione w spektaklu rezonowały z doświadczeniami osób na widowni. Pokazane problemy były im bliskie, a możliwość szukania rozwiązań na scenie zainspirowała ich do spróbowania wprowadzenia zmian we własnym życiu.

Jaka jest przyszłość projektu? Nawiązaliśmy dobrze rokujące partnerstwo pomiędzy IX LO w Gdyni, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA i Kosakowskim Centrum Kultury. Wszyscy partnerzy wyrazili chęć realizacji kolejnych działań w przyszłości. Z kolei młodzież po działaniach poczuła się wzmocniona, doceniona,
pewniejsza siebie: swoich możliwości i umiejętności, została zmotywowana do dalszego działania. Zbudowała też razem duży kapitał społeczny/relacyjny, z którego mogą czerpać w przyszłości.

Zdjęcia ze spektaklu:

Fot. Karolina Ptaszyńska, Dorota Twarowska
Bonusowy, czwarty spektakl odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. dr Władysława Pniewskiego w Gdańsku w dniu 15 października 2019 roku.

Fot. Bartosz Bańka