Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI

WNIOSKODAWCA

Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge

Koordynatorka projektu: Weronika Figurska-Zięba

OPIS PROJEKTU

Projekt składa się z warsztatów: psychologiczno-pedagogicznych, artystycznych i filmowych oraz wernisażu wystawy prac i pokazu filmu powstałych w ich trakcie. Szerzenie idei międzykulturowości ma na celu włączenie imigrantów w życie społeczne Gdańska, z zachowaniem tożsamości i szacunkiem do odmienności kulturowej. Dodatkowo celem tego projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnych.

MIEJSCE REALIZACJI

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

PARTNER PROJEKTU

Nadbałtyckie Centrum Kultury

OKRES REALIZACJI

16.09-25.10.2019 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Czym jest odwaga? Co to znaczy, że ktoś jest odważny? Kto jest ważny? Na te i inne pytania odpowiadaliśmy podczas warsztatu w ramach projektu w dniu 28 września. Spotkaliśmy się w rodzinnym gronie i wspólnie spędziliśmy bardzo owocną sobotę. Było refleksyjnie, relacyjnie, smacznie i twórczo, bo efektem naszej pracy są kolaże oraz film.

 

19 października wróciliśmy do tematu odwagi i ważności podczas spotkania z rodzinami goszczącymi Brave Kids. Było dużo śmiechu i zabawy, ale też integracji i refleksji. Po warsztacie przyszedł czas na finał projektu, podczas którego odbyła się projekcja wspaniałego filmu, który powstał po spotkaniu 28 września oraz wernisaż kolaży o odwadze i ważności.

W dniach 19-26 października prace można było podziwiać w holu Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Największą wartością projektu było budowanie społeczności i poszerzanie informacji o projekcie Brave Kids oraz budowanie postawy otwartości i zrozumienia oraz pewności siebie uczestników. Z kolei dla nich największą wartością było spędzanie razem czasu wolnego i pogłębienie więzi rodzinnych, dalsze budowanie społeczności Brave Kids, aspekt samorozwojowy, pogłębienie wglądu w siebie, budowanie postawy otwartości i zrozumienia oraz kształtowanie pewności siebie.

Jaka jest przyszłość projektu? Nawiązaliśmy jedno nowe partnerstwo oraz stworzyliśmy dwa plany współpracy. Zyskaliśmy doświadczenie we wspólnej pracy edukacyjno-kulturowej, z którego będziemy korzystać w przyszłości.

Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał w ramach projektu "Wszyscy jesteśmy OD-WAŻNI" oraz refleksji o odwadze i ważności!Dziękujemy też przepięknie Kryspin Pluta, który jest za ten film odpowiedzialny. :)—-Projekt realizowany jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Operatorem Programu w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.#BardzoMłodaKultura #SiećKultury #InstytutKulturyMiejskiejPartnerzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind

Opublikowany przez Educational Challenge Niedziela, 20 października 2019

 

Fot. Bartosz Bańka