My Ziemianie

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

Kamila Chomicz

Współpraca: Dobiesław Konieczny, Barbara Sołczyk, Renata Sałek, Paweł Sidło, Oprawa graficzna i logo: Anna Witkowska, Oprawa muzyczna filmu: Piotr Gierzyński

OPIS PROJEKTU

Inicjatywa realizowana z mieszkańcami Lisewca, Pręgowa, Buszkowa i Czapielska i Babich Dołów. Skierowana do aktywistów społeczności lokalnych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat z wymienionych miejscowości. Projekt ma na celu dostrzeżenie, że jako jednostka mamy wpływ na społeczność lokalną, że „sami jesteśmy miejscem”, w którym żyjemy i aktywnie możemy kształtować naszą kulturę a także wyzwolenie zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. W ramach planowanych działań lokalni aktywiści nagrają film dokumentalny opowiadający o ZIEMI w okolicy, jej zasobach, eksploatacji. Uczniowie zostaną zaproszeni do napisania listów o swojej ” Wizji przyszłości” dla ziemi i okolicy. Finałem projektu będzie publikacja listów i filmu w Internecie.

PARTNER PROJEKTU

Barbara Sołczyk  z Gminnej Biblioteki Publicznej – filia w Pręgowie

OKRES REALIZACJI

15.05-15.07.2020 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Wystartował projekt My Ziemianie skierowany do aktywistów społeczności lokalnych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat z miejscowości: Lisewiec, Pręgowo, Buszkowo, Czapielsko i Babich Dołów. To projekt, którego celem było zwrócenie uwagi na zasoby okolicznej przyrody oraz  zebranie refleksji i pomysłów na to jak my mieszkańcy możemy się o nią zatroszczyć. 

Do współpracy koordynatorka Kamila Chomicz zaprosiła dorosłych mieszkańców okolicznych wsi: Pawła Sidło, Dobiesława Koniecznego, Barbarę Sołczyk i Renatę Sałek. Wspólnie nagrali film, którego tematem była Ziemia w okolicy, w której mieszkają. 

Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego, refleksyjnego filmu o Ziemi, jej zasobach i eksploatacji oraz o pomysłach na zrównoważony rozwój terenów wiejskich. 

 

Kolejnym z działań było zaproszenie młodych do napisania listów, w których przedstawią swoje wizje i pomysły na temat tego jak  można zatroszczyć się o przyrodę, szczególnie w miejscu, w którym mieszkają. Listy mogli przesyłać do 25 czerwca.

Przekaz nagrany na filmie i formie listu trafił do dzieci mieszkających w Pręgowie, Lisewcu i Ostróżkach. Na dwóch spotkaniach w dwóch grupach, dzieci opracowały teksty w formie listów skierowane do różnych odbiorców np. Prezydenta, Matki Natury czy sąsiadów. Dwójka dzieci napisała listy indywidualnie w domu. W listach dzieci piszą o swoich wizjach przyszłości i refleksjach związanych z eksploatacją Ziemi. 

W ten sposób w ramach projektu powstała publikacja z listami napisanymi przez młodych mieszkańców Lisewca, Pręgowa i Ostróżek. Z refleksjami uczestników na temat piękna, niezwykłości natury jaka nas otacza,  pomysłami na ochronę środowiska oraz odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają możecie zapoznać się tutaj: My Ziemianie – zbiór listów oraz na Facebooku.

W tym albumie wklejam filmik jaki nagrałam z myślą o młodych mieszkańcach okolicznych wiosek oraz publikację z listami…

Opublikowany przez Kamilę Chomicz Środa, 1 lipca 2020

 

Największym sukcesem projektu My Ziemianie było zaangażowanie osób, związane w tematem, którego dotyczył projekt oraz chęć realnej zmiany i ochrony otaczającej nas przyrody, której sami jesteśmy częścią. Mamy pomysły i plany na rozwijanie projektu.