Relacja z majowego cyklu warsztatów „Laboratorium współpracy z dziećmi i młodzieżą w czasie epidemii”

Za nami cykl 4 otwartych spotkań dla osób zajmujących się edukacją kulturową realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Laboratorium skupione było wokół praktyk, pytań i wątpliwości dotyczących współpracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

Cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony animatorów i edukatorów z Pomorza, między innymi: Słupska, Gdyni, Sopotu, Nowego Dworu Gdańskiego, Luzina, Redy, Lęborka czy Gniewu jak i innych miast, miedzy innymi: Łodzi, Poznania, Sulejówka, Lublina, Olsztyna, Zielonej Góry czy Krakowa.

Wśród osób biorących udział w szkoleniu było 42 przedstawicieli instytucji kultury, 10 szkół i placówek edukacyjnych, 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 niezależnych działaczy i 2 reprezentantów grup nieformalnych. W cyklu wzięły udział także osoby zajmujące się psychoterapią czy reprezentujące wydział kultury.

Laboratorium składało się z dwóch części tematycznych: Współpraca z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej oraz Prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w działaniach edukacyjnych. Każdą z części rozpoczynało webinarium realizowane przez platformę Clickmeeting. Webinaria miały charakter teoretyczny, wykładowy, wprowadzający do danego zagadnienia. W czasie spotkań prowadząca Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna, pedagożka kultury, dzieliła się wiedzą i doświadczeniami z pracy animacyjnej, edukacyjnej  i badawczej.

Współpraca z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej

W trakcie pierwszego webinarium prowadząca skupiła się na potrzebach dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19 oraz możliwościach ich realizacji. Prowadząca zwróciła uwagę, że epidemia nie jest sytuacją czasowego zatrzymania, wstrzymania oddechu, dlatego też potrzeby są takie same jak przed epidemią i po niej. Szczególnie ważne w tym czasie są relacje i wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, godności czy sprawczości. Istotna część wykładu stanowiło przypomnienie perspektywy korczakowskiej we współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz podmiotowo zorientowanych koncepcji współdziałania. Edukatorka przypomniała i omówiła drabinę partycypacji dziecięcej, koncentrującej się na zmianie relacji dziecko-dorosły do oddania inicjatywy i realizacji dzieciom, przy wspierającym i doceniającym udziale dorosłych. Prowadząca mówiła o metodach współpracy opartych na wzajemnym szacunku: diagnozie potrzeb, możliwości, oczekiwań dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również części dotyczącej głównych barier w komunikacji i zrozumieniu dzieci i młodzieży.

Prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w działaniach edukacyjnych

Drugie webinarium poświęcone było prawom dzieci i młodzieży oraz ich realizacji. Prowadząca prezentowała i szczegółowo omawiała wybrane prawa dzieci i młodzieży – te uregulowane dokumentami międzynarodowymi oraz te wynikające z godności człowieka. Prowadząca wraz z uczestnikami przyglądała się wybranym artykułom Konwencji Praw Dziecka. Spotkanie było okazją do zastanowienia się np. co to jest  „dobro dziecka” i jak je rozumieć? Czy dzielenie praw na prawa dziecka i prawa człowieka jest wyrazem dyskryminacji ze względu na wiek? Prowadząca przypomniała uczestnikom o Korczakowskim „społeczeństwie dziecięcym” wspartym na zasadach sprawiedliwości, braterstwa, równych praw i obowiązków a także współczesnych narracjach opartych o prawa dziecka i dobrostan dziecka. Podczas webinarium poruszyła też kwestie realizacji praw dziecka w kontekście trwającej pandemii COVID-19.

Próba „użycia idei”

Po webinariach uczestnicy brali udział w warsztatach na platformie Zoom, które były próbą „użycia idei” – przekucia wiedzy z webinariów w propozycje działań, próbą poszukiwania rozwiązań w kontekście własnej pracy twórczej i zawodowej z dziećmi i młodzieżą. Po krótkim wstępie był czas na poznanie się uczestników i pracę w małych (2-4 osobowych) grupach. Otwarta, przyjazna atmosfera panująca w grupach sprzyjała lepszemu, bliższemu poznaniu się uczestników jak i podejmowanych przez nich działań. Animatorzy i edukatorzy chętnie dyskutowali i wymieniali się własnymi doświadczeniami np. dotyczącymi pracy zdalnej. Był to także czas, w którym dzielili się towarzyszącymi im obawami, rozmawiali o barierach z jakimi mierzą się w swojej codziennej edukacyjnej i animacyjnej pracy w czasie epidemii. Warsztaty uzupełniała otwarta dyskusja, w którą uczestnicy chętnie się angażowali. W ankiecie podsumowującej uczestnicy uznali przyjętą przez prowadzącą formułę warsztatów za szczególnie ciekawą i inspirującą.

„Zyskałam wiedzę o działaniach i podejściu osób z różnych instytucji.”- napisała uczestniczka.

„Interesująca była dla mnie szczególnie perspektywa korczakowska, ciekawe podłoże stanowiły rozmowy między nami.” 

„Cykl warsztatów uzupełnił i rozwinął moją wiedzę na temat praw dzieci i młodzieży w obszarze edukacji.” – podsumowała jedna z uczestniczek cyklu.