Blisko to, co dalekie

WNIOSKODAWCA

Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

Koordynator projektu: Anna Wysocka

OPIS PROJEKTU

Inicjatywa z Nowego Dworu Gdańskiego. To cykl warsztatów języka swahili prowadzonych w języku angielskim dla uczniów klas technikum o profilu turystycznym Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas warsztatów prowadzonych w języku angielskim uczniowie będą mieli szansę kształtować umiejętności językowe oraz poznać „przedsmak” kształcenia poza granicami naszego kraju. Spotkanie z językiem swahili to dla młodych ludzi jednocześnie spotkanie z kulturą afrykańską, tak odmienną od tej, w której dorastają. Dostrzeżenie tych różnic może być bodźcem do przemyślenia i zweryfikowania własnych planów na przyszłość. Projekt w czasie pandemii może być również formą zaspokojenia chęci poznawania i eksplorowania świata, która w obecnych warunkach jest mocno ograniczona. 

PARTNER PROJEKTU

Żuławski Ośrodek Kultury

OKRES REALIZACJI

31.08. – 6.10.2020


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Wystartował projekt „Blisko to, co dalekie”,  realizowany w Nowym Dworze Gdańskim dla młodzieży uczącej się w technikum w klasach o profilu turystycznym. Uczniowie wzięli udział w pierwszych warsztatach afrykańskiego języka swahili. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, co sprzyjało doskonaleniu umiejętności językowych. Spotkanie było także dobrym wstępem do poznania kultury afrykańskiej, tak odmiennej od tej, w której żyjemy. Niebawem kolejne warsztaty  zaplanowane w projekcie!

Efekty pracy uczniów podczas warsztatów afrykańskiego języka swahili w ramach projektu: „Blisko to, co dalekie” można obserwować również na profilach społecznościowych Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim. Zapraszamy do oglądania! 😉

Warsztaty afrykańskiego języka swahili

Efekty pracy uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim podczas warsztatów afrykańskiego języka swahili w ramach projektu: "Blisko to, co dalekie"

Opublikowany przez Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Czwartek, 24 września 2020