I Ty możesz zostać Kajtusiem czarodziejem

WNIOSKODAWCA

Fundacja Teatru Czwarte Miasto

Koordynator projektu: Dorota Sadowska

OPIS PROJEKTU

Edukacyjny projekt z Gdyni, oparty na spektaklu Teatru Czwarte Miasto „Kajtuś Czarodziej”w reż. Macieja Konopińskiego oraz prawach dziecka według Janusza Korczaka. Poprzez działania on-line pokażemy dzieciom, że teatr to nie tylko rozrywka, że istnieje nie tylko w konkretnych budynkach, a spektrum jego oddziaływania jest dużo większe niż może się wydawać. Działania edukacyjne mające na celu przybliżanie korczakowskich idei praw dziecka znajdą swoje odzwierciedlenie nie tylko w szkole, ale też w domu, w codziennym życiu dzieci. Świadomość własnej godności, nietykalności i wartości ma pozytywny wpływ na ich rozwój oraz proces dojrzewania emocjonalnego. Pozornie błahe uświadamianie posiadanych praw (o których dorośli przecież wiedzą) i ustalanie zasad wspólnej pracy ma ogromne znaczenie dla samorozwoju dziecka i jego „bycia” w ogóle. Finalnym etapem projektu będzie spotkanie z psychologiem dziecięcym oraz zadanie dla uczniów i nauczycieli, by napisali lub wykonali w wersji rysunkowej wspólną, spersonalizowaną wersję praw dziecka. 

PARTNER PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni

OKRES REALIZACJI

07.09. – 05.10.2020


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Fundacja Teatru Czwarte Miasto rozpoczęła realizację projektu „I ty możesz być Kajtusiem Czarodziejem”! Inicjatywa to  projekt edukacyjny oparty na autorskim spektaklu pt.: „Kajtuś czarodziej” Janusza Korczaka w reż. Macieja Konopińskiego. Poprzez działania realizowane w projekcie przybliżają dzieciom idee Korczakowskie. W działaniach weźmie udział 60 osób z partnerskiej Szkoły Podstawowej nr 18 w  Gdyni. Uczestnicy to uczennice i uczniowie  trzech pierwszych klas: Ia,Ib i Ic.  

Zapraszamy do obejrzenia autorskiego spektaklu przygotowanego przez Teatr Czwarte Miasto na podstawie powieści Janusza Korczaka „Kajtuś Czarodziej”.

I Część spektaklu „Kajtuś Czarodziej” w reż.  Macieja Konopińskiego.

 II Część spektaklu „Kajtuś Czarodziej” w reż.  Macieja Konopińskiego

Każda z klas biorących udział w projekcie otrzymała od Teatru nagranie spektaklu w dwóch odcinkach. W czasie wyświetlania spektaklu dzieciom towarzyszyło mnóstwo emocji, a po skończonej projekcji uczniowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Po obejrzanym spektaklu odbyły się warsztaty. Był to między innymi czas, w którym prowadzący mogli porozmawiać z dziećmi o towarzyszących im odczuciach oraz zadawać pytania.

W ramach działań projektowych odbyły się też zajęcia z psychologiem. Poprowadziła je Pani psycholog Ilona Rojewska. Głównym tematem zajęć z dziećmi były zagadnienie dotyczące Praw Dziecka.

Dzieci otrzymały również zadanie, w którym miały stworzyć swoja wersję Praw Dziecka. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, wrażliwością i odpowiedzialnością za powierzone zadanie i wykonali wiele wspaniałych prac. Po zakończeniu zajęć przyszedł czas na podsumowanie i ewaluację projektu.