Muzyczna podróż

WNIOSKODAWCA

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

Koordynator projektu: Bogumiła Olejnik

OPIS PROJEKTU

Inicjatywa ze Słupska skierowana do nauczycieli, dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat z trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku. Celem projektu jest podniesienie poziomu udziału w edukacji muzycznej placówek edukacyjnych a także podniesienie w wiedzy muzycznej wśród uczestników czy podniesienie kompetencji nauczycieli. W ramach działań projektowych powstanie 7 audycji/warsztatów w każdej z placówek. Na jednej audycji zostanie przedstawiony jeden instrument orkiestrowy. Warsztaty obejmują: skrzypce, altówka, wiolonczela, klarnet, obój, fagot, waltornia. Uczestnicy nie tylko poznają specyfikę instrumentu, jego rolę w orkiestrze, ale także będą mieli okazję spróbować na nich zagrać. Placówki edukacyjne biorące udział w projekcie otrzymają nagrane przez Artystów Filharmonii, na potrzeby zadania filmy edukacyjne o instrumentach, do wykorzystania na zajęciach oraz karty pracy w postaci gry z wiedzą, która była tematem audycji/warsztatów.

PARTNER PROJEKTU

Karolina Keler – Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku 

OKRES REALIZACJI

15.08. – 09.10.2020


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Zgodnie z harmonogramem wystartował pociąg kulturalny  „Muzyczna podróż” w Słupsku! Od początku projekt był obecny w mediach społecznościowych  i lokalnych. Na Facebooku Polskiej Filharmonii  Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara i partnerów: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku, pojawiły się wpisy informujące o projekcie. Informacja na temat działań dotarła do gazety Głos Pomorza czy Urzędu Miejskiego w Słupsku. 

Realizacja działań od początku nie należała do najprostszych. Prace nad projektem zwolniły tempa z powodu sytuacji podyktowanej nagłym zamknięciem budynku Filharmonii (zakazem wstępu do biur), dezynfekcją ze względu na wykrycie Covid-19. Pomimo trudnych i niesprzyjających warunków projekt trwa, artyści, będą nagrywać filmy edukacyjne o instrumentach. 

Muzyczną Podróż uczestnicy projektu rozpoczęli 7 września. Uczestniczyli w zajęciach, na których poznali skrzypce, które zaprezentował Pan Piotr Mach  – artysta skrzypek, członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Opowiedzieliśmy sobie jaką rolę pełnią w orkiestrze, kim jest dyrygent i skrzypek. Sprawdziliśmy też czy muzykę można odczuwać wszystkimi zmysłami, wcześniej oczywiście te zmysły omówiliśmy. Kilka osób wcieliło się w rolę dyrygenta. Została omówiona budowa skrzypiec, przedstawione ich walory. Zawitały do nas także różne zwierzątka: kotki, śpiewające ptaszki. Było też skrzypienie drzwi czy szum drzew, czyli dźwięki imitujące skrzypce. Omówiliśmy budowę smyczka. Dowiedzieliśmy się kim jest koncertmistrz, jaką rolę spełnia w orkiestrze. W czasie warsztatów uczestnicy wysłuchali takich utworów jak: Vivaldi – Wiosna, Monti – Czardasz, A. Mozart – Koncert skrzypcowy D- dur, Ekspozycja czy dźwięki imitujące przyrodę.

 

8 września to przystanek altówka, prezentowana przez Panią Anielę Hylę – artystka altowiolistka, członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Na spotkaniu została omówiona rola altówki w orkiestrze. Opowiedzieliśmy co to rodzina instrumentów smyczkowych. Mówiliśmy o różnicach między skrzypcami a altówką. Wybrane osoby wcieliły się w rolę dyrygenta i sprawdzały swoje możliwości podczas dyrygowania Artystą. Podczas warsztatów zagrano między innymi takie utwory jak: J. S. Bach – Menuet 1, J.S. Bach – Preludium 1, J. Offenbach – Kankan, A. Vivaldi – Wiosna (fragment), W.A. Mozart – Eine klaine nacht music (fragment), Anonim – Włoska Tarantella, Anonim – Melodia meksykańska, Melodia „Stary niedźwiedź mocno śpi”, a także dźwięki imitujące przyrodę. Tego dnia skupiliśmy się na emocjach. Jakie są emocje, czy wszystkie są dobre i czy muzyka może je odzwierciedlić. Z dźwięków imitujących najbardziej podobały się skrzypiące drzwi. We wszystkich placówkach dzieci stwierdziły, że dźwięk altówki skrzypi 😉

W działaniach projektowych bierze udział zróżnicowana grupa osób, dlatego podczas pierwszych spotkań można było zauważyć wśród dzieci niewielki dyskomfort. Spotkania odbywają się także w różnych miejscach. W jednej z partnerskich szkół uczniowie wraz z opiekunami zadbali o specjalne dekoracje i wystrój pomieszczenia.

Na następnym przystanku muzycznej trasy do dzieci zawitał klarnet. Zajęcie poprowadził Pan Jarosław Nyc – członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Na początku spotkaniu została omówiona rola klarnetu w orkiestrze. Opowiedzieliśmy uczestnikom co to rodzina instrumentów dętych. Było to pierwsze spotkanie z instrumentem tej grupy.  Omówiliśmy budowa klarnetu, uczniowie poznali jego walory. Sprawdzaliśmy czy instrument zagra bez stroika, na ile części się rozkłada. Za pomocą instrumentu i muzyki pokazaliśmy nastrój: jak brzmi zły klarnet, zagniewany, jak uśmiechnięty czy bardzo bardzo wesoły. Wiemy już, że najlepiej dzieci reagują na emocje. Podczas warsztatów bazowaliśmy na wyobraźni. Część uczestników podczas słuchania zamykała oczy. Opowiadaliśmy o towarzyszących uczuciach,  o tym co ukazuje się w wyobraźni podczas gdy w tle jest muzyka.
Pan Jarosław Nyc jest aranżerem. Podczas warsztatów słuchaliśmy melodii i piosenek w jego aranżacjach. Były to np.: Muzyka z bajki Król Lew, Muzyka z bajki Pocahontas, Bossa Nova, Piosenka „Były sobie krasnoludki”, Lot trzmiela. Wszystkie utwory były zagrane przy akompaniamencie, który wcześniej wykonał artysta.

14 września muzyczny pociąg zatrzymał się na stacji obój. Z instrumentem zapoznała dzieci i młodzież Pani Iwona Przybysławska – członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Warsztaty rozpoczęły się od omówienia roli oboju w orkiestrze. Artystka zaprezentowała również odmianę oboju, na której grają wszyscy oboiści, rożek angielski. Uczestnicy zapoznali się z budową oboju i różnicami między nim, a rożkiem angielskim. Podobnie jak w czasie poprzednich zajęć prowadząca zaprezentowała rożne nastroje instrumentu: jak brzmi zły obój, radosny obój i zły i radosny rożek angielski. Podczas spotkania rozmawialiśmy o miłości. O tym czym jest miłość, co znaczy słowo kocham i dlaczego właśnie obój jest instrumentem, który te emocje i uczucia odzwierciedla.  Emocji było mnóstwo! Na spotkaniu artystka przybliżyła uczniom takie utwory jak: A. Dworzak – Symfonia z Nowego Świata (fragment), W.A. Mozart – Koncert C-dur (fragment), P. Czajkowski – Jezioro Łabędzie (fragment) i E. Morricone – Misja.

Na spotkaniu 16 września Jarosław Madejski, członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica przeprowadził zajęcia muzyczne, których główną bohaterką była wiolonczela. Na początku omówił rolę instrumentu w orkiestrze. Uczestnicy przypomnieli sobie wiedzę na temat rodziny instrumentów smyczkowych. Wybrane osoby wcieliły się w rolę dyrygenta i sprawdzały swoje możliwości podczas dyrygowania Artystą, podobnie jak w czasie poprzednich spotkań. Prowadzący omówił także budowę wiolonczeli i smyczka. Wspólnie została zmierzona wysokość instrumentu z wyciągniętą oraz schowaną nóżką. Podczas spotkania pojawiły się też zwierzęta: było dużo owadów, ptaszków, zwierząt. Najbardziej podobała się krowa 😉 Utwory zagrane podczas warsztatów to miedzy innymi: Słoń (taniec słonia) z Karnawału Zwierząt – C. Saint -Saens, Motylek – D. Popper, Taniec z szablami – A. Chaczaturian, Taniec Elfów – D. Popper, Łabędź – C. Saint – Saens, Kukułka – E. Iwan, Lot trzmiela – N. Rimsky – Korsakow.

Kolejnym przystankiem podczas muzycznej podróży był fagot. 18 września dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie spotkała się z Panem Michałem Młodawskim – członkiem Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara. Na  spotkaniu została omówiona budowa fagotu i stroika fagotowego, a także  rola fagotu w orkiestrze. Warsztat był dobrym powodem do przypomnienia sobie informacji na temat rodziny instrumentów dętych drewnianych. Uczestnicy zmierzyli długość instrumentu złożonego i rozłożonego. Rozmawiali o tym, kim jest  multiinstrumentalista, ponieważ Pan Michał korzystał z akompaniamentu gitary, który sam zaaranżował i nagrał. Pojawiło się mnóstwo pytań, gdzie ta gitara? W czasie spotkania artysta zaprezentował takie utwory jak: Stary niedźwiedź mocno śpi – aranż M. Młodawski, Muzyka z bajki Smerfy – aranż M. Młodawski, Muzyka z bajki Gumisie – aranż M. Młodawski, Paciorkiewicz „Przygoda Filutka”, Koncert na fagot – W. A. Mozart (fragment)

21 września do muzycznej podróży z waltornią zaprosił dzieci i młodzież Pan Zakharii Nemirow – członek Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. Na  spotkaniu została omówiona rola jaką instrument odgrywa ww orkiestrze. Prowadzący opowiedział o budowie instrumentu, następnie został onrozlożony na częsci. Uczestnicy poznali rodzinę instrumentów dętych blaszanych. Wybrane osoby wcieliły się w rolę dyrygenta. W czasie zajęć było dużo śmiechu, we wszystkich placówkach, ponieważ dźwięki wydawane przez waltornie były głośne, ryczące, donośne. Imitowaliśmy dźwięk statku, słonia grającego na trąbie, konika oraz śpiącego niedźwiedzia, który mocno chrapał. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy o wyobraźni. W czasie zajęć zostały zagrane takie utwory jak: A. Mozart – Koncert na waltornię z orkiestrą cz. I, F. Haendel – Largetto, Schubert – Ave Maria, Dźwięki imitujące.