„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

STOWARZYSZENIE BABIZNA

PARTNER WIODĄCY:

Robert Cyrta, Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku

OPIS PROJEKTU

„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy – projekt, który ma na celu edukowanie młodych ludzi na temat kultury i historii Trójmiasta poprzez stworzenie słuchowisk na podstawie lokalnych legend oraz opracowania scenariusza zajęć z ich wykorzystaniem. Planowane jest napisanie scenariuszy słuchowisk na podstawie wybranych legend napisanych m.in przez Jerzego Sampa. Następnie zostaną przygotowane oraz nagrane 3 słuchowiska. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariusza zajęć, który będzie mógł być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji dydaktycznych m.in. na języku polskim, wiedzy o kulturze, historii, godzinie wychowawczej. Partnerami działań są: Robert Cyrta, Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku oraz STOWARZYSZENIE BABIZNA.

OKRES REALIZACJI

10.05-11.10.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

29 lipca odbyły się warsztaty logopedyczne zrealizowane w Teatrze BOTO w Sopocie. Zajęcia obejmowały rozgrzewkę ruchową w celu rozluźnienia całego ciała, a także szereg ćwiczeń głosowych. Uczestnicy trenowali trudne “zlepki” głoskowe, oraz poznali wiele sposobów na poprawę emisji głosu. Prowadząca poświęciła też uwagę każdej uczestniczce i uczestnikowi z osobna, by posłuchać, jak radzą sobie z ćwiczeniami. Na koniec odbyły się pierwsze prace z tekstem scenariusza, kładące nacisk na trudne do poprawnego wymawiania fragmenty.
3 sierpnia odbyło się spotkanie z Wojciechem Stachurą – aktorem Teatru Miniatura. W sali Pomorskiego Inkubatora Kultury przeprowadził intensywne warsztaty aktorskie, które miały na celu wyzwolenie emocji. Rozpoczęte rozgrzewką ciała, pracą przeponą oraz ćwiczeniami aktorskimi, a zakończone bezpośrednią pracą nad tekstem słuchowisk i improwizowanymi scenami na ich podstawie.