„O czym bursztyn bałtycki opowiada… czy wiesz, że…”

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

Katarzyna Michalska

PARTNER WIODĄCY:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Miszewie

OPIS PROJEKTU

„O czym bursztyn bałtycki opowiada… czy wiesz, że…” – projekt zakłada działania warsztatowe dla dzieci w wieku 7 -13 lat z małej wiejskiej szkoły w Miszewie zmierzające do merytorycznego przygotowania scenariuszy cyklu sześciu spotkań wideo z bursztynem oraz ich realizację. Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w swoich dziedzinach, którzy umożliwią dzieciom zdobycie wiedzy nie tylko na temat bursztynu, ale też wielu technik potrzebnych do realizacji zadania, takich jak: pisanie scenariusza i realizacja działań zmierzających do ich nagrania. Projekt  zrealizowany zostanie wspólnie z dziećmi z Teatru dziecięcego Teatru Jantark, czyli uczniami w wieku szkolnym z kaszubskich peryferii aglomeracji Trójmiejskiej. Stworzone przez nich scenariusze powstaną na bazie sześciu wątków tematycznych, które przybliżą ich rówieśnikom, czym jest złoto Bałtyku. Na ich bazie nagrane zostaną realizacje wideo.

PARTNERZY PROJEKTU

Teatr Jantark

OKRES REALIZACJI

10.05-11.10.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt ruszył młodzi uczestnicy uczą się o bursztynie oraz jego właściwościach, poławiają bursztyn, robią biżuterie z bursztynu i nagrywają zaplanowane wcześniej filmy edukacyjne. Intensywne prace trwają także nad scenariuszami! Śledzimy działania z dużym zaciekawieniem!