Sztuka Emocji

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

Edyta Szalewska

PARTNER WIODĄCY:

Opiekun i członkowie koła naukowego Tygiel działającego przy Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

OPIS PROJEKTU

Sztuka Emocji – projekt skierowany do osób korzystających z terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz członków grup wsparcia z Trójmiasta. Planowany jest cykl warsztatów, podczas którego uczestnicy stworzą płaskorzeźby z metalu i gipsu. Na koniec odbędzie się  wystawa prac. Poprzez rozwijanie świadomości artystycznej uczestnicy mogą rozbudzić w sobie zainteresowanie sztuką oraz posiąść narzędzia do kontynuowania konstruktywnej i twórczej formy radzenia sobie z uczuciami. Partnerami projektu są: koło naukowe Tygiel działające przy Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

PARTNERZY PROJEKTU

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

OKRES REALIZACJI

10.05-31.08.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

26 czerwca odbyła się pierwsza część warsztatów Sztuka Emocji – część teoretyczna
Uczestnicy wsłuchiwali się w wykładu z historii sztuki. Także zgodnie z założeniami prowadzących wywiązała się dyskusja na temat interpretacji dzieł. Sztuka jest subiektywna i często podlega dyskusjom podobnie jak emocje. Każdy z nas czuje inaczej, to od nas zależy czy będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie DLACZEGO tak jest.
10 lipca odbył się drugi warsztat, tym razem już praktyczny. Uczestnicy, dzięki zdobytej wcześniej wiedzy, starali się przenieść swoje emocje na płaskorzeźby.

Podczas ostatniego spotkania w ramach cyklu warsztatów uczestnicy zmagali się z technologią odlewnictwa w metalu. Wykonane wcześniej modele gipsowe zostały przygotowane do odlewów a uczestnicy mieli okazję nauczyć się techniki formowania w piachu. Prowadzący wraz z uczestnikami, zalewali rozgrzanym cynkiem skrzynki z piachem, następnie za pomocą szlifierek obrabiali gotowe odlewy. Następnie wszystkich czekała praca wykończeniowa przy użyciu pilników, papierów ściernych i patyny.

Gotowe realizacje były dostępne do oglądania dla szerszej publiczności w Galerii A w Starogardzkim Centrum Kultury.