Warsztaty dla młodzieży „Uwolnij wnętrze”

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

Stowarzyszenie Art. Therapy – Terapia Sztuką

PARTNER WIODĄCY:

IX LO w Gdyni

OPIS PROJEKTU

Warsztaty dla młodzieży „Uwolnij wnętrze” – projekt zakłada realizację w dwóch klasach IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni cyklu zajęć, które poprzez alternatywny sposób, jakim jest edukacja przez sztukę, przygotowują młodzież do wystąpień publicznych i prezentacji. Planowane są dwa panele: praca nad ciałem oraz nad emisją i techniką aktorską (prowadzenie: Janusz Bazylewicz – śpiewak operowy) oraz praca nad emocjami na scenie (prowadzenie: Jan „Elf” Czerwiński – beatboxer i konferansjer). Efektem pracy będzie zarejestrowanie powstałego podczas warsztatów utworu muzycznego w formule „circle song”. Do utworu, młodzież z wszystkich czterech grup, nagra teledysk a całość zostanie udostępniona on-line na stronie stowarzyszenia i profilu w mediach społecznościowych.

OKRES REALIZACJI

10.05-11.10.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU