Język i dyskurs o kulturze. Diagnoza 2018

Przeprowadzona w raporcie analiza materiałów zastanych w postaci 40 wywiadów z osobami z województwa pomorskiego na temat działań związanych z kulturą będących częścią realizacji projektu Bardzo Młoda Kultura pozwoliła ukazać zakresy znaczeń nadawanych pojęciu „kultura” przez osoby, które są z nią bezpośrednio związane. Umożliwiła również pozyskanie informacji na temat rozumienia istoty i roli edukacji kulturowej w tym środowisku.

Zaproponowana diagnoza została przeprowadzona w taki sposób, aby ukazać badaną problematykę z perspektywy języka i dyskursu.