- Anna Maliszewska

Anna Maliszewska – absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, od 12 lat pracuje w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, koordynuje konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego, współpracuje z instytucjami kultury Województwa Pomorskiego, twórcami kultury i organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Zespołu Zadaniowego do spraw Regionalnej Polityki Imigracyjnej przy UMWP i Zespołu ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej, współpracuje przy realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie w zakresie działań dotyczących kultury. Zainteresowania: muzyka, film, aktywność fizyczna, turystyka.