- Dariusz Zelewski

Dariusz Zelewski – od 11 lata ma przyjemność kierować Szkołą Podstawową nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego, a od 2 lat kieruje Kartuską Gminną Radą Sportu. Od 10 lat jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. Jako członek Pomorskiej Rady Oświatowej pracuje w Zespole ds. spójności, który stara się proponować rozwiązania strukturalne w zakresie oświaty. Akumulatory ładuje w górach. Jego pasją jest wspinaczka górska, a największym sukcesem zdobycie szczytu Mount Blanc.