- Michał Piotrowski – członek komisji konkursowej „Sieć Kultury 2018”

Michał Piotrowski – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z-ca dyrektora w Referacie Komunikacji Społecznej Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem książek poetyckich, stypendystą Marszałka Województwa Pomorskiego, laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury i laureatem nagrody fundacji „Johny Walker Keep Walking Award”. W grudniu 2011 roku odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. Jego wiersze tłumaczone były m.in. na język niemiecki, litewski i słowacki.