„Pokazać, że można inaczej, lepiej”. Relacja z Pomorskiej Giełdy Inspiracji

„Można mieć bardzo ciekawe, rewolucyjne pomysły, ale jeśli nie skonfrontujemy ich, nie spotkamy się z inną osobą, to właściwie te pomysły nie zaistnieją”. Wypowiedź Bartosza Filipa, jednego z uczestników Pomorskiej Giełdy Inspiracji, doskonale oddaje sens organizowania takich spotkań.

 

Fot. Rafał Kulwiec

Fot. Rafał Kulwiec

Pomorska Giełda Inspiracji odbyła się 11 czerwca w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej. Kilkadziesiąt osób, działaczy kultury i oświaty, spotkało się, aby rozmawiać o wyzwaniach i możliwościach, jakie stoją przed edukacją kulturową. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń, pokazania dobrych praktyk i nawiązania ściślejszej współpracy.

W programie Giełdy znalazły się prelekcje oraz prezentacje realizowanych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Podczas żywej dyskusji ustalono, że istnieje potrzeba, aby stworzyć bazę instytucji czy podmiotów działających w obszarze edukacji kulturowej. Zwrócono również uwagę na problemy komunikacyjne między różnymi typami instytucji.


Zachęcamy do obejrzenia filmu z wydarzenia. Kilkunastu osobom, przedstawicielom różnych instytucji i organizacji kulturalnych, zadaliśmy pytanie: „Co cię inspiruje do działania?”. Zobaczcie i posłuchajcie odpowiedzi!


– Przede wszystkim dialog – podkreśla Marta Nowicka z Teatru Szekspirowskiego. – W naszym zawodzie im więcej osób poznajemy, im więcej punktów widzenia, pomysłów, tym większa jest nasza kreatywność.

Z kolei Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, akcentuje, jak ważne jest, by odnaleźć w sobie motywację do rozwoju i pozytywnej zmiany – pokazać, że można inaczej, lepiej.

Fot. Rafał Kulwiec

Fot. Rafał Kulwiec


Pomorską Giełdę Inspiracji zrealizowano w ramach programu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury – program Bardzo Młoda Kultura. Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury Miasta Gdańska, jest operatorem Bardzo Młodej Kultury w województwie pomorskim.

Informacji udziela koordynator programu Agata Andrasiak – e-mail: agata.andrasiak@ikm.gda.pl, telefon: 780 171 960.


Program Pomorskiej Giełdy Inspiracji (11.6.2016, Instytut Kultury Miejskiej)

Prelekcje:

  1. „Diagnoza – dobre praktyki – dbanie o więzi”, Marcela Kościańczuk – członkini zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.
  2. „Od relacji do projektów, od projektów do zmiany”, Zofia Lisiecka – prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Prezentacje:

  1. „Solidarni z Białorusią”, Kacper Dziekan – Europejskie Centrum Solidarności.
  2. „Ucho w wodzie, czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej”, Marta Karalus i Krzysztof Topolski – Stowarzyszenie „Sztuka Cię Szuka”.
  3. „Szeksploracje Kultury”, Marta Nowicka – Gdański Teatr Szekspirowski.
  4. „Lekcje czytania”, Marta Filipiuk-Michniewicz – Fundacja Tygodnika Powszechnego.
  5. „Program doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej”, Anna Adryjanek – Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych.
  6. „Lawendowy Ogród Literacki”, Danuta Sroka – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.
  7. „Pociąg do Kultury”, Małgorzata Różańska – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.
  8. „Czytanie Pomorza. Korzenie”, Bartosz Filip – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.