„Sieć Kultury” w regionie – relacja ze spotkań

W ciągu dwóch tygodni lutego „Sieć Kultury” przeprowadziła 7 spotkań informacyjno-integracyjnych w pięciu miastach województwa pomorskiego: Chojnicach, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Ustce i Wejherowie. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów programu – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacja Edukacyjna ODiTK, Gdański Teatr Szekspirowski, Nadbałtyckie Centrum Kultury – którzy wsparli koordynatorów w prowadzeniu spotkań.

Rekordową frekwencją cieszyło się spotkanie w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej. Łącznie, we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób. Byli to mieszkańcy różnych miejscowości i przedstawiciele rozmaitych podmiotów: pracownicy instytucji kultury, nauczyciele (od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych), bibliotekarze, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy. Uczestnicy spotkań różnili się także pod względem wieku. Ale wszystkich łączyła chęć wspólnego działania dla dobra edukacji kulturowej w Pomorskiem.

Spotkania nie ograniczały się do wysłuchania informacji, lecz prowadziły do zawierania znajomości, wymiany doświadczeń i ożywienia dialogu. Swobodnym rozmowom sprzyjały zwłaszcza części nieoficjalne, kuluarowe, dzięki którym uczestnicy mogli „sieciować się”, czyli nawiązywać kontakty i tworzyć zalążki przyszłych partnerstw.

Odpowiadając na pytania z sali, prowadzący wyjaśniali kwestie formalne związane z konkursem „Sieć Kultury 2017”.


O konkursie „Sieć Kultury 2017” – http://sieckultury.pl/2017/01/konkurs-siec-kultury-2017/.


Niektórzy uczestnicy zjawiali się na spotkaniach z gotowymi pomysłami na projekty edukacyjno-kulturowe. Akcentowano, jak ważne jest budowanie dobrych relacji między sektorami oświaty i kultury. Ponadto nauczyciele zwracali uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z ludźmi pracującymi w charakterze mediatorów, coachów i doradców zawodowych, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą z uczniami, na przykład podczas godzin wychowawczych. W kontekście szkoleń i konsultacji, jakie oferuje „Sieć Kultury”, uczestnicy podkreślali, że wsparcie merytoryczne jest bardzo pożądane i ważniejsze nawet niż dofinansowanie, które można otrzymać w ramach konkursu.

 

4 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, puckiego. Partner: Fundacja Edukacyjna ODiTK, prowadząca: Zofia Lisiecka; miejsce spotkania: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.


6 lutego odbyło się spotkanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską. Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W spotkaniu wzięło udział 58 osób.


7 lutego odbyło się spotkanie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską. Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.


8 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów gdańskiego i nowodworskiego. Partner: Centrum Edukacji Nauczycieli, prowadzący: Piotr Zubowicz; miejsce spotkania: Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.


Również 8 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów człuchowskiego i chojnickiego. Partner: Nadbałtyckie Centrum Kultury; prowadzące: Monika Łajming i Agata Andrasiak; miejsce spotkania: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.


10 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatu gdańskiego. Partner: Gdański Teatr Szekspirowski; prowadząca: Anna Ratkiewicz-Syrek; miejsce spotkania: Gdański Teatr Szekspirowski. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.


13 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatu słupskiego. Partner: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej; prowadząca: Joanna Żuraw; miejsce spotkania: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby.