Relacja z III roboczego spotkania partnerów Sieci Kultury

6 lipca spotkaliśmy się, by podsumować dotychczasowe wydarzenia w ramach programu Sieć Kultury 2018 i omówić dalsze działania m.in.: szkolenia fakultatywne, badania diagnostyczne czy wizyty studyjne.

W spotkaniu wzięły udział osoby czuwające nad realizacją programu, w tym partnerzy i jego współpracownicy. Pojawiły się: Małgorzata Różańska z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, Danuta Sroka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Marta Nowicka z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Karolina Ciechorska-Kulesza z Uniwersytetu Gdańskiego, Zofia Lisiecka z Fundacji Edukacyjnej ODiTK oraz z Instytutu Kultury Miejskiej: Katarzyna Buczek koordynatorka projektów realizowanych w ramach konkursu Sieć Kultury 2018, Natalia Brylowska koordynatorka części badawczej oraz Agata Andrasiak koordynatorka programu. Spotkanie odbyło się w sali użyczonej przez partnera programu Sieć Kultury – stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Poprzednie dwa robocze spotkania Sieci Kultury odbyły się 12 stycznia w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i 9 kwietnia w Wejherowskim Centrum Kultury.

Podsumowanie dotychczasowych działań

Agata Andrasiak rozpoczęła prezentacją, podsumowującą działania II kwartału realizacji programu. Przypomniała, jakie warsztaty i spotkania odbyły się dotychczas i jak wyglądała praca komisji konkursowej. Po 3 latach działania Sieci Kultury przyszedł czas na refleksje nad poszczególnymi elementami programu, w tym nad kwestiami związanymi z badaniami, regrantingiem, spotkaniami sieciująco-informacyjnymi oraz doszkalaniem.

W perspektywie czasu, wnioskodawcy/-czynie coraz większą wagę przykładają do jakości merytorycznej wniosków składanych w ramach konkursu Sieci Kultury, precyzyjniej formułują też myśli. Na spotkaniu podkreślono, że dużo wniosków jest opartych na tożsamości kulturowej danego miejsca.

 

fot. Agata Andrasiak

Badania towarzyszące Sieci Kultury

Natalia Brylowska, zajmująca się częścią badawczą programu, opowiedziała o prowadzonych badaniach ku trwałości i efektywności Sieci Kultury. Pierwsze badania odbywają się na poziomie ogólnopolskim (ankietowe), a drugie regionalnie (głównie jakościowe). Z kilkudziesięciu osobową grupą uczestników programu  przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne. Dodatkowo, koordynatorzy/-ki projektów edukacyjno-kulturowych wyłonionych do realizacji w 2018 roku, otrzymają proste narzędzia, których celem będzie obserwowanie zmiany zachodzącej w ich pracy, ale także w środowisku lokalnym.

Przywołany został również raport językoznawczy Język i dyskurs o kulturze. Diagnoza na podstawie analizy wywiadów z przedstawicielami kultury, artystami oraz pracownikami oświaty przygotowany przez Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki oraz Pracownię Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja Uniwersytetu Gdańskiego. Raport prezentuje między innymi kwestie czysto językowe, to jak badani mówią o swoim doświadczeniu związanym z działalnością kulturalną i oświatową oraz czy ich wypowiedzi posiadają znamiona tak zwanego języka branżowego, związanego z wykonywaną przez nich pracą.

Na spotkaniu zwrócono uwagę na potrzebę zbudowania bazy scalającej raporty i publikacje powstałe w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Tak też się stanie, a prace nad odpowiednią zakładką na stronie już trwają!

fot. Natalia Krawczyk

Projektowanie wizyt studyjnych

W trzeciej części spotkania skupiono się na zaprojektowaniu wizyt studyjnych, które mają się odbyć na jesieni bieżącego roku. Podczas pracy grupowej, uczestniczki spotkania wymieniły się doświadczeniami z organizacji bądź udziału w takim wydarzeniu. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania, co dają takie wizyty. Natalia Brylowska odpowiedziała, że zintegrowanie z grupą i poznanie innych perspektyw –  Zofia Lisiecka dodała, że również tych międzykulturowych. Z kolei Marta Nowicka mówiła o otwartości na innych, konkretnej wiedzy, wymianie doświadczeń, inspiracji, sieciowaniu, nawiązywaniu kontaktów i realnych efektach takiego rozwiązania.

Następnie uczestniczki wspólnie dyskutowały, jak wizyty studyjne powinny być przeprowadzane – jaka formuła jest najlepsza, jakie działania są najatrakcyjniejsze i przyniosą najwięcej korzyści dla odbiorców.

Następne robocze spotkanie odbędzie się pod koniec wakacji w Słupsku.

Teraz czeka nas przede wszystkim realizacja wyłonionych w ramach konkursu projektów. Część już wystartowała – wszystkie relacje z działań pojawiają się na bieżące w zakładce Projekty 2018.