„Możemy współpracować, pomimo różnic między nami” – Giełda Inspiracji 2019 RELACJA

31 maja odbyło się coroczne spotkanie, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami. Giełda Inspiracji ponownie wzbudziła duże zainteresowanie. Padło wiele znaczących słów i podziękowań. Był to również czas podsumowania projektów, zrealizowanych w ramach zeszłorocznego konkursu Sieci Kultury.

Wydarzenie odbyło się w niesamowitych Podziemiach Zbrojowni Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przestrzeń podzielono na kilka stref. Oprócz sceny i miejsca dla publiczności, znalazły się też wygodne leżaki, stoliki, przy których odbyły się później konsultacje, a w dużym holu był czas na jedzenie i rozmowy. Łącznie udział wzięło ok. 150 osób.

Giełdę otworzyli Agata Andrasiak – koordynatorka Sieci Kultury, Michał Glaser i Alicja Jelińska z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia Sopot oraz dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej, Aleksandra Szymańska.

5 lat temu rozmawialiśmy o obawach i stereotypach, dzisiaj mówimy o dobrych praktykach i o tym, co się udało – Aleksandra Szymańska.

Program Sieci Kultury łączy badania, rozwój, ale przede wszystkim łączy ludzi – Agata Andrasiak.

Pierwszy wykład poprowadził prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Mówił między innymi o tym, że aby dane działania kulturowe odniosły sukces, trzeba wziąć pod uwagę także położenie fizjograficzne społeczności. Zaś powszechne kryteria oceny sukcesu projektu nie wystarczą, jeśli nie ma odpowiedniej chemii między ludźmi. Podkreślał rolę lokalnych liderów i tego, że „nie trzeba być herosem. Wystarczy zasadzenie małego kwiatka”.

O kulturze jako prowincji opowiedział prof. Marek Krajewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który jest jednym z autorów projektu Bardzo Młoda Kultura. Tak jak Agata Andrasiak, mówił, że ten program łączy w sobie wiele aspektów. Podkreślał, że współdziałanie dzisiaj jest bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek, a jednocześnie mniej realne w kulturze nastawionej na indywidualność. Stwierdził jednak, że „możemy współpracować, pomimo różnic pomiędzy nami”. Mówił także o tym, jak mało osób odwiedza muzea i galerie. Aby to zmienić, należy dać ludziom powód do sprawczości.

Kolejny wykład rozpoczęła dr Natalia Brylowska z Instytutu Kultury Miejskiej, która w Sieci Kultury tworzy część badawczą. Wraz z Uniwersytetem Gdańskim zajmowała się między innymi tematem języka, jakim mówi się o kulturze czy trwałości działań realizowanych w ramach projektu. Przedstawiła wyniki badań, w których pytano respondentów m.in. o to, jakie są warunki dobrej współpracy. Wszystkie raporty można przeczytać w zakładce Publikacje.

Następnie nadszedł czas podziękowań od Agaty Andrasiak. Wyróżnieni zostali koordynatorzy i mentorzy projektów Sieci Kultury, a także cały zespół pracujący przy programie oraz partnerzy. Wszyscy zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu:

Tym samym zakończono I część Giełdy i ogłoszono przerwę na lunch. Była to idealna okazja do sieciowania. Całe Podziemia wypełnił gwar rozmów o kulturze.

II część rozpoczęła Wiceprezydent Miasta Sopotu, Joanna Cichocka-Gula. Podkreślała, jak bardzo ważne jest, by miasto miało całościowy pomysł na kulturę i stawiało na współpracę pomiędzy instytucjami. Należy zsynchronizować ich działania i nadać określony kierunek. Mówiła także o konieczności edukowania urzędników. Stwierdziła też, że „kultura nie może zasypiać” – należy aktualizować programy, pytać ludzi, czego potrzebują, a kiedy trzeba, mieć odwagę by zakończyć realizację jakichś działań. Dodała również, że nie należy się cofać i poddawać, tylko doceniać to, co już zostało zrobione.

Następna w kolejności była Monika Jastrzębska-Opitz, Dyrektorka Żuławskiego Domu Kultury. Opowiedziała o kulturze na prowincji. Podkreśliła, jak ważne jest zapraszanie osób z zewnątrz, również firm i budowanie partnerstwa. Mówiła o potrzebie robienia działań, które nie są krótkotrwałe, a które wzbudzą emocje, bo wtedy tworzą się wspomnienia związane z instytucją kultury.

O sieciowaniu nauczycieli opowiedziała dr Agnieszka Tomasik, Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Jest autorką programu, który połączył nauczycieli i dał im przestrzeń do wymiany doświadczeń. Razem wymyślili nowoczesne metody nauki, których używają na prowadzonych zajęciach. W ramach projektu kończą także szkolenia z różnych obszarów wiedzy. Tomasik podkreśliła, że XXI wiek wymaga ponownej odpowiedzi na pytanie po co istnieje szkoła, jaka jest rola nauczyciela i jak powinno się uczyć. Dodała, że należy znaleźć punkty wspólne pomiędzy uczniem a materiałem, który ma przerobić. Podkreśliła także, że jeśli nie buduje się sieci, to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie czują się osamotnieni w swojej sytuacji.

Serię wystąpień zakończyła Natalia Nowacka, Zastępczyni Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury. Opowiedziała o tworzeniu partnerstwa na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce, które obecnie jest stowarzyszeniem. Mówiła między innymi o roli liderów i codziennego wsparcia. Podała przykład spotkań grupy, które nie odbywają się w jednym mieście, ale za każdym razem w innym miejscu w województwie, co wspiera sieciowanie. Podkreśliła, że edukacja kulturowa to dążenie do partycypacji i wspólne działanie.

Następnie wyświetlono krótkie filmiki, podsumowujące każdy z projektów zrealizowanych w ramach zeszłorocznego konkursu Sieci Kultury. Więcej informacji o działaniach można znaleźć w zakładce Projekty.

Przyszedł czas na III część Giełdy, która opierała się na konsultacjach przy stolikach eksperckich.

Uczestnicy wydarzenia spośród siedmiu stolików mogli wybrać ten, który szczególnie ich interesował. Katarzyna Bednarek, Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie opowiedziała o działaniach animacyjnych w małych społecznościach. Monika Bąkowska-Łajming z Nadbałtyckiego Centrum Kultury zwróciła uwagę na możliwości płynące z wykorzystania potencjału szkolnictwa artystycznego w projektach lokalnych. Anna Ratkiewicz i Marta Nowicka z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego mówiły o budowaniu lokalnych i międzynarodowych projektów teatralno-edukacyjnych.  Kwestie upowszechniania edukacji artystycznej w środowiskach lokalnych nakreślił Mikołaj Jurkowski z Fundacji Artystów Kolonia Teraz. Marta Karalus z Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędy Miejskiego w Gdańsku opowiedziała o procesie budowania Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Ostatni stolik zrzeszał koordynatorów projektów zrealizowanych w ramach konkursu Sieć Kultury 2018. Moderowała go Małgorzata Cholewińska-Marcinkiewicz.

Giełdę zamknął koncert Michalove, w którego skład wchodzą Anna Terefenko oraz Justyna i Jakub Bryzgalscy. Zespół zaśpiewał tradycyjne pieśni wielogłosowe, głównie ukraińskie, ale też polskie, białoruskie, serbskie, wykonywane a’capella oraz we własnych aranżacjach przy akompaniamencie m.in. akordeonu, bębnów, handpana.

Giełdę Inspiracji dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Poniżej pełna galeria zdjęć z wydarzenia. Przesuwaj je strzałkami po bokach.

Widzimy się w przyszłym roku!

Fot. Piotr Zatoń