Lipcowy warsztat: Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka w edukacji kulturowej

27 lipca odbędzie się trzeci warsztat w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Warsztat jest BEZPŁATNY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK). Zapisy trwają do 24.07. lub do wyczerpania miejsc.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy!
2. Na każdy warsztat obowiązuje limit miejsc do 20 osób.
3. Organizator zapewnia zaświadczenia o udziale w warsztacie.
4. W szkoleniu z danej organizacji/instytucji może brać udział tylko jedna osoba.
5. Decyduje kolejność zgłoszeń.

27.VII | 10.00-17.00 | Dziecko jako twórca i obywatel. Mikrolaboratorium o prawach dziecka w edukacji kulturowej | Europejskie Centrum Solidarności, III piętro, s. 3.36

OPIS WARSZTATU

Czy wychowując przyszłych odbiorców kultury, wspieramy rozwój obywatelski dzieci i młodzieży? Czy w naszych działaniach ‒ na lekcjach, w ośrodkach kultury, w galeriach sztuki, w świetlicach, w bibliotekach, w muzeach, na podwórku ‒ jest miejsce dla dziecka jako kompetentnego człowieka? Czy edukacja kulturowa może wspierać realizowanie praw dziecka? Podczas naszego mikrolaboratorium poszukamy odpowiedzi na ww. pytania oraz zawiążemy Tymczasową Grupę Wsparcia dla tych, którzy chcą realizować prawa dzieci w swojej pracy. Zmapujemy warunki, dzięki którym nasze relacje z dziećmi będą wsparte o wzajemny szacunek oraz zastanowimy się, w jaki sposób budować takie relacje na różnych etapach procesu grupowego z dziećmi. Na warsztat zapraszamy animatorów kultury, nauczycieli, edukatorów muzealnych, bibliotekarzy, instruktorów artystycznych – wszystkich tych, którzy pracują lub chcą pracować z dziećmi i młodzieżą.

PROWADZĄCA

Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka kulturowa, pedagożka kultury, twórczyni i koordynatorka projektów animacyjnych, edukacyjnych, społecznych. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juul’a), kursy NVC (Porozumienie bez przemocy). Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”. Stale współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z Małopolski. Jest współautorką koncepcji merytorycznej projektów edukacyjnych w MIK, m.in. „DIY. Tryb warunkowy”, „SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce”, „Synapsy. Edukacja i Kultura”. Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla nauczycieli, animatorów, rodziców, dorosłych zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych oraz budowaniem i wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w pracy z dziećmi. Bada, w jaki sposób realizowane są partycypacyjne prawa dzieci w działaniach animacyjnych i edukacyjnych.