Warsztaty obligatoryjne dla uczestników konkursu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

W sierpniu odbędą się obowiązkowe dwudniowe warsztaty dla wszystkich uczestników konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej. Wszystkie działania zostaną zrealizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Poniżej dowiesz się o szczegółach.

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie. Możesz ubiegać się o dofinansowanie na projekt z zakresu edukacji kulturowej, która zakłady współpracę sfery kultury i oświaty. Więcej o konkursie możesz przeczytać, klikając tutaj

WARUNKI UCZESTNICTWA

Szkolenie skierowane jest do osób, które będą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań w konkursie „BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021”. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia 2019 roku. W szkoleniu z danej organizacji / instytucji może brać udział tylko jedna osoba.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij, aby przejść do strony)

TERMINY REKRUTACJI

od 23 lipca do 12 sierpnia

WYNIKI REKRUTACJI

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wartość merytoryczna odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Informację o udziale w warsztatach wyślemy do Państwa najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

TERMINY WARSZTATÓW (do wybrania jeden): 

1 termin: szkolenie stacjonarne, 20-21 sierpnia 2019 roku 

2 termin: szkolenie stacjonarne, 22-23 sierpnia 2019 roku

MIEJSCE

siedziba Centrum Edukacji Nauczycieli (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) kliknij, aby przejść do mapy

KOSZT

Warsztaty są dla uczestników bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg w pokojach 2, 3 i 4-osobowych oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. 

Dzień I (20 i 22 sierpnia 2019): Dokąd zmierzam? O formułowaniu celów i efektów w działaniach lokalnych

PROGRAM:

Cel szkolenia:

  • Definiowanie celów projektu na poziomie uczestników i uczestniczek oraz instytucji realizujących projekt i pozostałych interesariuszy, w szczególności lokalnej społeczności;
  • Analiza kompetencji zespołu projektowego, partnerów projektu, lokalnej społeczności;
  • Samoocena przygotowania do realizacji projektu;
    Narzędzia badawcze do analizy potrzeb;
  • Ocena efektywności projektu;
  • Badania ewaluacyjne projektu.

Program sesji szkoleniowej:
1. Definiowanie celów;
2. Budowanie partnerstwa;
3. Prowadzenie wywiadu kompetencyjnego.
4. Analiza potrzeb instytucji, środowiska lokalnego itd.
5. Lista kontrolna przygotowania projektu.
6. Poziomy badania efektywności projektów.
7. Technika grup fokusowych.
8. Pisanie raportów z projektów.
9. Modyfikacja projektów na podstawie ewaluacji.

 

PROWADZĄCE:

Zofia Lisiecka – z wykształcenia jestem artystką plastykiem, trenerem, coachem, mediatorem i project managerem. Od tego roku mam zaszczyt być członkinią Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Gdańska. Większość czasu zajmuje mi prowadzenie Fundacji Edukacyjnej ODiTK, gdzie z pasją działam wraz z moim Zespołem na rzecz zmiany w polskiej, a zwłaszcza gdańskiej edukacji. Byłam autorką i koordynatorką licznych projektów, w tym również innowacyjnych. Interesuję się tematyką wykluczenia społecznego, szczególnie z powodu niepełnosprawności i przewlekłej choroby, oraz procesami wprowadzania zmian społecznych w oddolny, partycypacyjny sposób. Fascynują mnie takie modele pracy z ludźmi, jak metoda doceniająca, sprawiedliwość naprawcza, action learning i oddolne ruchy samodoskonalenia. Staram się żyć zgodnie z duchem porozumienia bez przemocy. Mentorka projektów: „Włączeni w kulturę” zrealizowanego w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, „Kreatywna 13-tka” (2017) oraz „Czuję, więc jestem” (2018).

Monika Kuligowska – jestem wiceprezesem Fundacji Edukacyjnej ODiTK, działającej na rzecz zmiany w polskiej edukacji. Od ponad 10 lat zawodowo i pasjonacko zajmuję się inicjowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych, tworzeniem programów rozwojowych dla instytucji, społeczności i osób indywidualnych oraz modeli wdrażania zmian społecznych. W swoich działaniach skupiam się głownie na budowaniu partnerstw i sieci współpracy. Mentorka projektów: „Tuse – tworzę sztukę z młodzieżą” oraz „New School” zrealizowanych w ramach konkursu „Sieć Kultury 2016”, a także „Komiks pod chmurką … czyli o tym, jak się rozchmurzyć i znaleźć w sobie superbohatera” (2017).

 

 

Dzień II (21 i 23 sierpnia 2019): Nieprzypadkowy projekt edukacyjno-kulturowy 

To warsztat dla tych, którzy pragną zmierzyć się z twórczym wyzwaniem, jakim jest przygotowanie i realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej we współpracy sfer kultury i oświaty.

PROGRAM

Myślenie o projekcie, to marzenie. Przygotowanie projektu to zamiana marzenia na gotowy plan. Projekt nie jest przypadkiem, dobrze zaplanowany pozwala na jego sprawną realizację. Podczas szkolenia opracujecie odpowiedzi na zupełnie nie-przypadkowe pytania:

KTO? CO?
Kim jesteśmy? Co robimy? Jaki mamy potencjał? 

KOGO? CZEGO?
Czego chcemy – jaki jest cel projektu? 

KOMU? CZEMU?
Komu jest potrzebny nasz projekt? – czyli grupa docelowa
A dlaczego to właśnie oni? – czyli problemy i potrzeby uczestników projektu 

KOGO? CO?
Co chcemy zrobić (działania) i co osiągniemy (wskaźniki)? 

Z KIM? Z CZYM?
Z kim możemy realizować projekt (partnerzy)?
Z czym pójdziemy do ludzi? – rzecz o promocji 

O CZYM? O KIM?
O czym opowiemy po zakończeniu realizacji projektu? (rezultaty) 

O!
Pieniądze! – czyli budżet projektu. 

 

PROWADZĄCA: 

Małgorzata Woźna – certyfikowana trenerka (Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych), animatorka (Szkoła Animatorów Społecznych, członkini Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych) i coach (a niebawem psycholog, Uniwersytet SWPS). Właścicielka firmy Spotkania (http://naspotkaniach.pl/) Od 12 lat wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Zgodnie z zasadą „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” współtwórczyni i współrealizatorka projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Ulubiona część pracy? Realizacja marzeń, czyli kreowanie wizji, planowanie działań, łączenie potencjałów, a wszystko to w oparciu o partnerskie relacje.