Sierpniowy warsztat: Mikro czy makro? Poszukiwanie idealnego projektu

24 sierpnia odbędzie się czwarty warsztat w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Warsztat jest BEZPŁATNY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK). Zapisy trwają do 21.08 lub do wyczerpania miejsc.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy!
2. Na każdy warsztat obowiązuje limit miejsc do 20 osób.
3. Organizator zapewnia zaświadczenia o udziale w warsztacie.
4. W szkoleniu z danej organizacji/instytucji może brać udział tylko jedna osoba.
5. Decyduje kolejność zgłoszeń.

24 VIII | 11.00-18.00 | Mikro czy makro? Poszukiwanie idealnego projektu. Tradycja i eksperyment w edukacji i animacji kulturalnej | Europejskie Centrum Solidarności, III piętro, s. 3.36

OPIS

„Animacja kulturalna powinna być wolna od obaw stawiania trudnych pytań, podważania stereotypów w myśleniu i praktyce” – Janusz Byszewski.

– Przegląd działań autorskich, koncepcja pracy w zależności od sytuacji twórczej, możliwości kreacji i grupy odbiorców.
– Przełamywanie schematów w działaniu, poszukiwanie wątków osobistych jako punktu wyjścia do działań.
– Pytania o idee i wartości.
– Tworzenie mini – przedsięwzięć , małych działań akcyjnych i warsztatowych w kooperatywie z grupą dzieci, młodych ludzi, dorosłych , zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych. Tworzenie kooperatyw z instytucjami, aktywistami , organizacjami pozarządowymi i pojedynczym widzem.
– Wielkie projekty – od idei do wykonania. Sformalizowana ścieżka działań.
– Kooperatywy ludzkie, grupy twórcze – wspólne budowanie spójnej, a jednocześnie różnorodnej polityki społecznej i kulturalnej, poszukiwanie partnerów, budowanie sieci.

PROGRAM

11.00 – 14.00 Wykład połączony z pokazem autorskich filmów i książek „Mikro i makro w poszukiwaniu idealnego projektu”.

14.20 – 15.20 Warsztaty twórcze oparte o happening i performans w nawiązaniu do dokonań między innymi Akademii Ruchu, Laboratorium Edukacji Twórczej i Zygmunta Piotrowskiego oraz działań autorskich.

Akademia Ruchu to grupa twórcza działająca na pograniczu teatru, performance art i sztuk wizualnych. Powstała w środowisku studenckim Warszawy w 1973 roku. Do 1975 roku znana była przede wszystkim jako teatru gestu i narracji wizualnej. Oprócz spektakli organizował również akcje teatralne zbliżone do happeningów, prowadził teatralne warsztaty, działał jako interdyscyplinarne centrum sztuki. Akademia Ruchu należała do pierwszych zespołów w Polsce, który wyszedł na ulice tworząc widowiska w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej. O charakterze przedstawień i prac warsztatowych z tego okresu decydowało zainteresowanie funkcją znaku plastycznego w określaniu stosunków społecznych między jednostką a grupą. Teatr szybko wypracował własne formy intensywnego treningu ciała, podnoszące umiejętności aktora w kreowaniu syntetycznego znaku teatralnego i pogłębiające jego świadomość wizualnej struktury akcji. Od założenia Akademii Ruchu do 2014 roku szefem grupy był Wojciech Krukowski. //źródło: e-teatr.pl

Zygmunt Piotrowski – Jest artystą performance i autorem wielu książek poświęconych tej dziedzinie sztuki (od lat 80. tworzy autorskie publikacje Praca u źródeł). Urodził się w 1947 roku w Zabrzu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (1974). Dla niego performance jest przede wszystkim rodzajem myślenia, dla którego ciało zdaje się być naturalnym narzędziem-podmiotem.Jego performance zdają się być prawie niezauważalne, nie ma w nich wielkich gestów, operują rodzajem wewnętrzności, zresztą sam artysta krytycznie odnosi się do performance jako zjawiska wizualnego i ekspresyjnego // źródło: ninateka.pl

Laboratorium Edukacji Twórczej (LET) powstało 20 lat temu z inicjatywy Majki Parczewskiej i Janusza Byszewskiego, przede wszystkim z myślą o tych, którzy mogą czuć się nieco zagubieni wśród zjawisk sztuki współczesnej, często posługującej się językami trudnymi i niezrozumiałymi dla „normalnego” odbiorcy. A jest takich osób całkiem sporo, bo edukacja artystyczna w Polsce wciąż kuleje i nawet jeśli w naszym kształceniu pojawiają się jej elementy, to przeważnie program kończy się na czasach drugiej wojny światowej, pozostawiając poważną lukę w wiedzy o sztuce współczesnej i brak narzędzi do jej samodzielnej interpretacji // źródło: mapakultury.pl

W trakcie warsztatów poznamy istotne elementy działań akcyjnych:

· Czas i przestrzeni akcji.
· Przedmioty – nadawanie rangi.
· Relacja z odbiorcą.
· Scenariusz czy improwizacja – poszukiwanie metod.

16.00- 17.00/18.00 Akcje twórcze w przestrzeni miasta „Wchodzimy – wychodzimy”

Całość zakończymy przeglądem akcji artystycznych uczestników w przestrzeni miasta Gdańska ( ważne należy wcześniej uzyskać zgodę stosownych służb miejskich, proponuję park lub skwer/ na wypadek niepogody zrobimy to w przestrzeni warsztatowej)

PROWADZĄCA

Ewa Kokot – edukatorka sztuki, animatorka. Z wykształcenia pedagog i historyk sztuki. Od 1989 realizuje roku autorskie projekty DZIECKO-SZTUKA-KONTAKT. Zrealizowała około 1700 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni 3 międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Autorka akcji: UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” oraz powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w 2016 r. W sferze jej zainteresowań jest wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej. Publikacje: Portret damy (2005), Fortepian czyli gra faktury (2007), Księga Pracy Twórczej (2010), Nasza Przestrzeń (2012), Ścieżka zmysłowa (2013), Wielki Album Ważnych Dzieł (2014), Dziecko w pracowni- notatki twórcze ( 2015), Kompas współpracy( 2016) Alfabet Sztuki Dziecka(2017). Filmy: Świat-Oswajanie(2011), Future Artist (2011), Nasza Przestrzeń(2012).

fot. Anna Wołoch