Wrześniowy warsztat: Podmiotowość w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych: śladami Janusza Korczaka

28 września odbędzie się piąty warsztat w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Warsztat jest BEZPŁATNY.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK). Zapisy trwają do 25.09 lub do wyczerpania miejsc.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy!
2. Na każdy warsztat obowiązuje limit miejsc do 20 osób.
3. Organizator zapewnia zaświadczenia o udziale w warsztacie.
4. W szkoleniu z danej organizacji/instytucji może brać udział tylko jedna osoba.
5. Decyduje kolejność zgłoszeń.

28 IX | 10.00-17.00 | Podmiotowość w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych: śladami Janusza Korczaka

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności (Plac Solidarności 1), III piętro, s. 3.36

OPIS WARSZTATU

Janusz Korczak tworzył i współtworzył trzy niezwykłe instytucje: pismo „Mały Przegląd”, w którym dzieci pisały dla dzieci, Dom Sierot dla dzieci żydowskich oraz Nasz Dom dla dzieci polskich. Wszystkie te instytucje zostały ufundowane na naczelnej wartości, jaką był szacunek dla podmiotowości wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w ich działalność.

Podczas warsztatu prowadzący:
– opowie o Korczakowskich dokonaniach
– poprowadzi ćwiczenia, które pozwolą nam zbliżyć się do tamtych doświadczeń
– wspólnie z uczestnikami poszuka odpowiedzi na pytanie, czy współczesne instytucje edukacyjne i instytucje kultury powinny i mogą działać w oparciu o szacunek dla podmiotowości ich pracowników i odbiorców działań? A jeśli tak, to czego potrzebujemy i co możemy zrobić, by dokonać tego rodzaju zmiany?

CEL

1. Refleksja uczestników nad znaczeniem ich własnego poczucia podmiotowości.
2. Refleksja nad miejscem podmiotowości w ich relacjach z ludźmi, w tym także podopiecznych czy klientów.
3. Budowanie umiejętności uwzględniania podmiotowości swojej i innych ludzi podczas pracy z grupą.
4. Refleksja nad możliwościami budowania współczesnych instytucji w oparciu o podmiotowość.

PROWADZĄCY

Wojciech Lasota – Prezes Fundacji Korczakowskiej (www.korczakowska.pl) i trener umiejętności miękkich, obecnie współpracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (na którym prowadzi cykl wykładów „Janusz Korczak: inspiracje dla psychologów”) oraz Fundacji EY (dla której współprowadzi długofalowe programy wsparcia dla młodzieży w pieczy zastępczej). Instruktor teatralny, były pracownik Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM (Muzeum Warszawy), ponad dziesięć lat pracował jako edukator w Zamku Królewskim w Warszawie, przez kilka lat był także copywriterem. Z wykształcenia historyk sztuki. Prowadził wiele warsztatów i wykładów o tematyce Korczakowskiej w Polsce oraz za granicą (w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii), pisał również teksty na ten temat. Jest żonaty, ma troje dzieci.