Relacja z wrześniowego warsztatu o podmiotowości w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych

28 września odbył się przedostatni warsztat z cyklu. Jego tematem była przedmiotowość w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych. Motyw przewodni został oparty na działalności Janusza Korczaka.

Zajęcia odbyły się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Wstęp był bezpłatny. Na miejsce wydarzenia wybrano Europejskie Centrum Solidarności.

Prowadzącym był Wojciech Lasota – Prezes Fundacji Korczakowskiej, trener umiejętności miękkich, instruktor teatralny oraz współpracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji EY.

Janusz Korczak tworzył i współtworzył trzy instytucje: pismo „Mały Przegląd”, w którym dzieci pisały dla dzieci, Dom Sierot dla dzieci żydowskich oraz Nasz Dom dla dzieci polskich. Wszystkie te instytucje zostały ufundowane na naczelnej wartości, jaką był szacunek dla podmiotowości wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w ich działalność.

Na warsztatach prowadzący opowiedział o dokonaniach Korczaka, przeprowadził odpowiednie ćwiczenia oraz wraz z uczestnikami szukał odpowiedzi na pytanie, czy współczesne instytucje edukacyjne i instytucje kultury powinny i mogą działać w oparciu o szacunek dla podmiotowości ich pracowników i odbiorców działań? A jeśli tak, to czego potrzeba i co można zrobić, by dokonać tego rodzaju zmiany?

Celem zajęć była refleksja uczestników nad znaczeniem ich własnego poczucia podmiotowości, miejscem podmiotowości w ich relacjach z ludźmi i nad możliwościami budowania współczesnych instytucji w oparciu o podmiotowość. Chodziło także o nabycie umiejętności uwzględniania podmiotowości swojej i innych ludzi podczas pracy z grupą.

Fot. Agata Andrasiak-Czarnecka