Spotkajmy się w regionie

Zapraszamy na spotkania informacyjno- sieciujące, które odbędą się na początku lutego w Nowym Dworze Gdańskim, Kołczygłowach oraz Kwidzynie. Spotkania poświęcone będą prezentacji założeń Programu oraz zasadom udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie” na oddolne, regionalne inicjatywy z zakresu edukacji i kultury.

Projekt Bardzo Młoda Kultura stawia na budowanie mostów pomiędzy sektorami kultury i edukacji. Poprzez wspólne działania, chce wzmacniać edukację kulturową i integrować lokalną społeczność. Celem Bardzo Młodej Kultury jest także rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury a jego wojewódzkim operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia programu, jego harmonogram oraz informacje na temat konkursu na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę. Zaplanowane spotkania będą okazją do wzajemnego poznania i rozpoczęcia dyskusji o możliwościach wykorzystania potencjału podmiotów związanych z edukacją kulturalną w regionie.

Poniżej dokładne informacje o terminach i miejscach spotkań

5 lutego 2020, godz.17:00

Miejsce spotkania : Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17

Współorganizatorami spotkania są: Fundacja „Kreatywna Edukacja”, Żuławski Ośrodek Kultury, Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny

Zapraszamy też do odwiedzenia wydarzenia na Facebooku: Spotkanie informacyjne – Bardzo Młoda Kultura – Pomorskie

7 lutego 2020, godz.16:00

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach, ul. Szkolna 1 

Współorganizatorem spotkania jest: Urząd Gminy w Kołczygłowach

Dokładne informacje dotyczące miejsca spotkania podamy niebawem

10 lutego 2020, godz.17:00

Miejsce spotkania: Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 54 

Współorganizatorem spotkania jest: Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

Informacje o spotkaniu na Facebookowym profilu Biblioteki

Spotkania skierowane są do osób zajmujących się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. W szczególności zapraszamy nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury.

Zapraszamy serdecznie!