Majowy cykl warsztatów „Laboratorium współpracy z dziećmi i młodzieżą w czasach epidemii”

W ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w województwie pomorskim zapraszamy na cykl warsztatów, które odbędą się od 23 do 29 maja 2020r.

Majowe webinaria oraz warsztaty będą osadzone w aktualnym kontekście pracy w dobie pandemii COVID-19. Dlatego porozmawiamy o przerwanych relacjach, trudnościach adaptacyjnych, kształceniu na odległość, próbach powrotu do bezpośredniego działania, towarzyszeniu młodym ludziom w powrocie do odmrażanej rzeczywistości. Podczas spotkań będziemy odnosić się do tych regulacji zewnętrznych, które w dniu spotkań będą bezpośrednio dotyczyć naszej pracy.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na poszczególne warsztaty obowiązują zapisy! Można uczestniczyć w całym cyklu lub zapisać się na pojedyncze spotkanie.
2. W webinarach w czasie rzeczywistym może uczestniczyć max 50 osób.
3. Organizator zapewnia zaświadczenia dla osób, które wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym (2 webinaria i 2 warsztaty).
4. Decyduje kolejność zgłoszeń.

***
„Laboratorium współpracy z dziećmi i młodzieżą w czasach epidemii”

HARMONOGRAM:

– 23.05.2020 godz: 12.00 – 13.30 – Webinarium: Współpraca z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej
– 25.05.2020 godz: 16.00 – 18.00 – Warsztat: Współpraca z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej
– 27.05.2020 godz: 12.00 – 13.30 – Webinarium: Prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w działaniach edukacyjnych
– 29.05.2020 godz: 16 – 18.00 – Warsztat: Prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w działaniach edukacyjnych

GDZIE: Webinaria będą realizowane na platformie ClickMeeting
               Warsztaty będą realizowane na platformie Zoom

Webinaria będą nagrywane z możliwością do odtworzenia w dowolnym czasie, przy czym zachęcamy do uczestnictwa w czasie rzeczywistym. Transfer nagrania może potrwać do kilku dni, w zależności od obciążenia systemu. Osoby zapisane dostaną maila potwierdzającego udział oraz link do konkretnych webinariów i warsztatów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIK)
Warsztat jest BEZPŁATNY

OPIS WARSZTATU

Laboratorium to cykl czterech spotkań wokół praktyk, pytań i wątpliwości dotyczących współpracy z młodymi ludźmi w wieku szkolnym. W czasach epidemii, w których zadajemy sobie wiele pytań o to, jak odnaleźć się w nowych okolicznościach, często skodyfikowanych rozmaitymi procedurami, jeszcze mocniej potrzebujemy wspólnot, w których będziemy mogli dzielić się doświadczeniami i razem konstruować oraz testować rozwiązania.

Webinaria to opowieści, w których czerpię z osobistych doświadczeń w pracy animacyjnej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, z doświadczeń moich przyjaciół i współpracowników oraz z wiedzy badawczej wokół realizacji praw dziecka w edukacji i w animacji. Badania nad partycypacją dziecięcą i młodzieżową w projektach edukacyjnych i animacyjnych prowadzę od 2015 r.

Warsztaty będą próbą „użycia idei” – przekucia wiedzy z webinariów w propozycje działania na własnym podwórku, poszukiwania rozwiązań w kontekście własnej pracy twórczej i zawodowej z dziećmi i młodzieżą. Każdy warsztat został zaprojektowany tak, by po jego zakończeniu powstał pewien „zasób” wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą, z którym uczestniczki i uczestnicy warsztatu będą mogli zamknąć spotkanie.

Zapraszamy wszystkich, którzy współpracują z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, chcieliby pogłębić albo usystematyzować swoją wiedzę oraz podzielić się własnymi refleksjami dotyczącymi wspomnianej współpracy w sytuacji pandemii COVID-19.

Podczas webinarium „Współpraca z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji kulturowej” porozmawiamy o:

 • Potrzebach dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19 i możliwościach realizacji konkretnych potrzeb;
 • Perspektywie korczakowskiej we współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz podmiotowo zorientowanych koncepcjach współdziałania;
 • Metodach współpracy opartych na wzajemnym szacunku: diagnozie potrzeb, możliwości, oczekiwań dzieci i młodzieży; wspieraniu sprawczości dzieci w projektach edukacji kulturowej; weryfikowaniu własnych założeń i oczekiwań wobec projektów razem z dziecięcą i/lub młodzieżową grupą;
 • Komunikacji bezprzemocowej w edukacji i w animacji, wspartej na dostrzeżeniu punktów widzenia i możliwości dzieci i młodzieży;
 • Rytmie, tempie i samoregulacji dzieci i młodzieży.

Podczas webinarium „Prawa dzieci i młodzieży i ich realizacja w działaniach edukacyjnych” porozmawiamy o:

 • Prawach dzieci i młodzieży – tych uregulowanych dokumentami międzynarodowymi oraz tych codziennych, wynikających z godności człowieka;
 • Korczakowskim „społeczeństwie dziecięcym” wspartym na zasadach sprawiedliwości, braterstwa, równych praw i obowiązków;
 • Współczesnych narracjach opartych o prawa dziecka i dobrostan dziecka;
 • Najlepszym interesie młodego człowieka i jego realizacji w edukacji oraz w animacji;
 • Napięciu między kruchością a sprawczością dzieci i młodzieży;
 • Realizacji praw dziecka w czasie pandemii COVID-19 i efekcie „ciężkiej troski”.

Każde spotkanie funkcjonuje w oparciu o ideę dobrowolności i swobody – angażujesz się na tyle, na ile masz ochotę, czas, energię. Polecam przygotowanie sobie ciepłej kawy lub herbaty przed spotkaniem.

PROWADZĄCA

 

Weronika Idzikowska – kulturoznawczyni, animatorka społeczna, pedagożka kultury. Twórczyni projektów kulturalnych i edukacyjnych. Badaczka partycypacji dziecięcej i młodzieżowej w projektach animacji i edukacji kulturowej. Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” (2016), autorka książki „Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych” (2019). Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, gdzie inicjuje i opiekuje się inicjatywami edukacyjnymi i animacyjnymi, obecnie m.in. programem Bardzo Młoda Kultura – Małopolska. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, animatorów, edukatorów z różnych zakątków Polski, zainteresowanych budowaniem i wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w animacji i edukacji. Uwielbia bezpośredni kontakt z ludźmi i opowiadane przez nich historie. Przekonana, że zarówno rzeczywistość tworzy dobre opowieści, jaki i opowieści tworzą dobrą rzeczywistość.

Zapraszamy do dołączenia także do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/688322331957062/

Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.