„Pogawędki”. Grupa dla animatorów kultury/ Harmonogram spotkań

Epidemia całkowicie zmienia pracę animatorów i edukatorów kultury. Nowe narzędzia do organizowania spotkań, dzielenia się wiedzą czasem przytłaczają, przerastają, wpływają na komfort pracy i samopoczucie organizatorów wydarzeń. W ramach Sieci Kultury ruszamy z grupą wsparcia dla edukatorów i animatorów kultury. „Pogawędki” to zamknięta grupa na Facebooku oraz cykliczne spotkania online

Pomysłodawczynią i moderatorką grupy samopomocowej, w której ważna jest wrażliwość i empatia na drugiego człowieka jest Agata Andrasiak-Czarnecka. Koordynatorka programu Sieć Kultury oraz Bardzo Młodej Kultury w woj. pomorskim. – Idea powstania grupy wynika z potrzeb wyrażanych i zgłaszanych przez samych animatorów i edukatorów podczas spotkań i warsztatów realizowanych w czasie epidemii, a także ogólnopolskiej wymiany refleksji z operatorami programu Bardzo Młoda Kultura. Pogawędki, to miejsce w Internecie, w którym możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i odczuciami związanymi z pracą on-line, pracą w domu. To cykl spotkań, podczas których będziemy ze sobą rozmawiać o problemach i trudnościach, jakie spotkamy w pracy animatora i edukatora – mówi Andrasiak-Czarnecka. 

Grupa „Pogawędki”, która powstała na Facebooku (LINK) otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych i chętnych do rozmowy osób. W szczególności mogą odnaleźć się w niej edukatorzy, animatorzy, nauczyciele, którzy borykają się z samotnością w pracy zdalnej, niepewnością wynikającą ze zmieniającej się rzeczywistości. Grupa będzie miejscem do dzielenia się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz wymiany spostrzeżeń i refleksji na temat pracy w kulturze w zmiennej rzeczywistości.

Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm/ 

Co pewien czas spotkamy się na pogawędki online – wspólnie z ekspertami i ekspertkami moderującymi rozmowy. Nie będą to typowe webinaria narzędziowe, ale przestrzeń do dyskusji, możliwość podzielenia się trudnościami i odnalezienie wsparcia u członków grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem najbliższych spotkań. Spotkania są otwarte i bezpłatne, jednak na każde obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy na poszczególne spotkania można znaleźć na grupie https://www.facebook.com/groups/pogawedki.ikm/ 

11 września i 2 października wspólnie z Anną Marią Wojtyniak, trenerką Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii i Coachem (Coaching oparty na Potrzebach), pomyślimy jak przy braku stabilizacji i niepewności, czasie wytężonej, ale i osamotnionej pracy wesprzeć samego siebie i poradzić sobie ze złością i frustracją. (Temat będzie kontynuowany na warsztacie stacjonarnym, 26 września „Złość daje siłę do zmiany”);
17 września i 24 września z Joanną Tabaką, trenerką i specjalistką ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury porozmawiamy o zielonych instytucjach kultury i stosowanych w tym zakresie praktykach, a także o tym, jak prowadzić działania animacyjne w sieci (Temat będzie kontynuowany na warsztacie 24 października. Szczegółowe informacje na temat warsztatu pojawią się na początku października na stronie);
29 września z Małgorzatą Woźną, trenerką (Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych), animatorką (Szkoły Animatorów Społecznych) i coachem pogawędzimy o tym, jak przetrwać czas bezradności, osamotnienia i niepewności;
8 października z Moniką Serafin skupimy się na budowaniu marki osobistej. (Kontynuacją spotkanie będzie możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach. Szczegółowe informacje na temat warsztatu pojawią się na początku października na stronie);
23 października z Anną Łebek-Obrycką pochylimy się nad (Nie)alienacją COVIDowa, tym jak budować relacje z odbiorcami, utrzymywać z nimi kontakt, być z nimi i dla nich;
Grafiki: studio.kmicic