Zapraszamy na warsztaty w regionie. „MIEĆ RELACJE! Kultura jako narzędzie zmiany” – warsztat w Kwidzynie

Na początku roku zespół Bardzo Młodej Kultury i partnerzy programu spotkali się z animatorami, edukatorami i nauczycielami na spotkaniach informacyjno- sieciujących w Kwidzynie, Kołczygłowach oraz Nowym Dworze Gdańskim. Teraz odbędą się tam warsztaty realizowane w ramach programu BMK 2019-2021!

W ramach spotkań szkoleniowych w regionie odbędą się:

  • – warsztat stacjonarny w Kwidzynie
  • – warsztat online w Kołczygłowach
  • – warsztat w Nowym Dworze Gdańskim
Warsztaty opacowano na podstawie potrzeb zgłaszanych przez samych uczestników spotkań i dostosowano do obecnego kontekstu pracy animatorów i edukatorów w dobie pandemii Covid-19.

Poniżej dokładne informacje na temat warsztatu w Kwidzynie!

„MIEĆ RELACJE! Kultura jako narzędzie zmiany” to warsztat przygotowany  i zrealizowany w Kwidzynie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w województwie Pomorskim. W czasie szkolenia porozmawiamy o: włączaniu do swoich działań różnych podmiotów, skutecznym docieraniu do odbiorców oraz budowaniu z odbiorcami głębszych relacji. Spotkanie poprowadzi Anna Łebek-Obrycka.

FORMULARZ ZAPISÓW (KLIK)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Na warsztat obowiązują zapisy online.
2. Na warsztat obowiązuje limit 12 miejsc (wynikający z procedur, względów bezpieczeństwa dla zachowania wszelkich środków ostrożności).
3.O przyjęciu na warsztat w pierwszej kolejności decyduje uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym 10.02.2020 r., następnie kolejność zgłoszeń.

HARMONOGRAM

Kiedy: 22.09.2020, godz.10.00-15.00
Gdzie: Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

OPIS WARSZTATU

Po co my to robimy? Dla kogo my to robimy? Jak my to robimy?Co nam to daje? Co daje to naszym odbiorcom?

Odpowiedzi na te pytania szukać będziemy na warsztacie skoncentrowanych na relacjach w sferze działań kultury. Przyjrzymy się z bliska potencjałom i potrzebom zarówno jej odbiorców, jak i twórców czy animatorów. Przyjrzymy się z bliska sposobom pracy i zastanowimy nad tym, jak wykorzystać potencjał drzemiący w środowisku i jak do swoich działań włączać różnorodne podmioty. Wspólnie poszukamy możliwych dróg dotarcia oraz sposobów na budowanie trwałych relacji z odbiorcami. W myśl zasady „jeśli coś działa, rób tego więcej, jeśli nie działania zrób to inaczej” dokonamy wspólnie analizy tego co dotychczas i zaprojektujemy przyszłość, w której zadbamy o to, by „MIEĆ RELACJE!”.

PROWADZĄCA


Anna Łebek-Obrycka – animatorka, edukatorka, trenerka. Od kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym oraz sektorem kultury (m.in. na stanowisku dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ornecie). Współtworzy Spółdzielnię Socjalną IDEA oraz Pracownię 3 Pokoje. W swojej pracy transferuje (i wdraża) do Elbląga oraz okolic nowatorskie dobre praktyki m.in. model rozwoju miejscowości tematycznej, ideę domów sąsiedzkich, model tworzenia kultury poprzez partycypację społeczną. Tworzy i realizuje autorskie programy szkoleniowe dla nauczycieli, opiekunów świetlic, instruktorów, animatorów, a także inicjatywy edukacyjno-kulturalne we współpracy z mieszkańcami, miłośnikami, niezawodowymi oraz zawodowymi artystami, m.in. rodzinne akcje artystyczne „Rozbójnicy na ulicy”. Na co dzień pracuje z ludźmi, dla ludzi i na ich rzecz, jak na animatorkę społeczno-kulturową przystało. Jest stypendystką programu TVP „Dolina Kreatywna” w dziedzinie animacji kultury, zdobywczynią nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie nauki i edukacji „Laur najlepszym z najlepszych” oraz nagrody Prezydenta Miasta Elbląga „Kreator Kultury 2019”.

Warsztaty dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Regulamin warsztatów i wydarzeń organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej  w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Pomorskie  na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 – Regulamin wydarzeń warsztatów BMK

Oświadczenie składane na potrzeby wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku – Oświadczenie_BMK