„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

STOWARZYSZENIE BABIZNA

PARTNER WIODĄCY:

Robert Cyrta, Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku

OPIS PROJEKTU

„Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy – projekt, który ma na celu edukowanie młodych ludzi na temat kultury i historii Trójmiasta poprzez stworzenie słuchowisk na podstawie lokalnych legend oraz opracowania scenariusza zajęć z ich wykorzystaniem. Planowane jest napisanie scenariuszy słuchowisk na podstawie wybranych legend napisanych m.in przez Jerzego Sampa. Następnie zostaną przygotowane oraz nagrane 3 słuchowiska. Kolejnym etapem jest opracowanie scenariusza zajęć, który będzie mógł być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji dydaktycznych m.in. na języku polskim, wiedzy o kulturze, historii, godzinie wychowawczej. Partnerami działań są: Robert Cyrta, Superaktywny Nauczyciel Pomorza 2019, pracujący w XX LO w Gdańsku oraz STOWARZYSZENIE BABIZNA.

OKRES REALIZACJI

10.05-11.10.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Pierwszy warsztat zrealizowany w ramach projektu „Chodzą słuchy” trójmiejskie legendy był skupiony wokół zagadnień logopedycznych.  Zajęcia zorganizowane w Teatrze BOTO w Sopocie obejmowały rozgrzewkę ruchową umożliwiającą rozluźnienia całego ciała, a także szereg ćwiczeń głosowych. Uczestnicy trenowali trudne “zlepki” głoskowe, oraz poznali wiele sposobów na poprawę emisji głosu. Był także czas przeznaczony na indywidualne konsultacje logopedyczne dla każdego uczestnika. Odbyły się także pierwsze prace z tekstem scenariusza, kładące nacisk na trudne do poprawnego wymawiania fragmenty.
Kolejne warsztaty prowadzone były, przez Wojciecha Stachurę – aktorem Teatru Miniatura. W Pomorskim Inkubatorze Kultury przeprowadzone zostały intensywne warsztaty aktorskie, które miały na celu wyzwolenie emocji. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z licznymi ćwiczeniami aktorskimi, następnie trwały intensywne prace nad tekstem słuchowisk i improwizowanymi scenami na ich podstawie.
Uczestnicy nabyli nowe umiejętności związane z pracą z głosem oraz poszerzyli wiedzę na temat legend trójmiejskich i historii miejsca zamieszkania (Sopot, Gdańsk, Gdynia).

Efektem warsztatów są scenariusze, słuchowiska powstałe w oparciu o trójmiejskie legendy oraz konspekty lekcji dla nauczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z powstałymi odcinkami słuchowisk  TUTAJ