„Nastolatek w czasach pandemii. Jak nawiązywać i podtrzymywać współpracę z młodzieżą?” – warsztaty z Aleksandrą Dymowską i Katarzyną Lis-Radomską

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Nastolatek w czasach pandemii. Jak nawiązywać i podtrzymywać współpracę z młodzieżą?”

Zachodzące w ostatnim roku dynamiczne zmiany wymagają od osób pracujących z młodzieżą ogromu pomysłowości, elastyczności i wiedzy, aby prowadzić skuteczne oddziaływania skierowane do nastolatków. W tych niezwykłych czasach, aby być najlepszym wsparciem dla młodych podopiecznych istotne wydaje się zarówno poszukiwanie ram teoretycznych wyjaśniających procesy, których jesteśmy na co dzień świadkami, jak i pogłębiona refleksja w gronie specjalistów. Wymiana doświadczeń, idei i dobrych praktyk pozwala na wzbogacanie swojego warsztatu pracy i nabieraniu nowych sił do działania wobec ciągle zmieniającej się sytuacji. Niniejsze szkolenie jest próbą odpowiedzi na obie te potrzeby i tym samym okazją do szerokiego spojrzenia na sytuację młodzieży w czasach pandemii. Spotkanie będzie łączyć część teoretyczną stanowiącą próbę wyjaśnienia procesów psychologicznych towarzyszących przeżywaniu pandemii przez nastolatków, z częścią praktyczną stanowiącą forum do wymiany doświadczeń.
W części teoretycznej poszukamy odpowiedzi na pytania:
– Jakie zadania rozwojowe realizuje nastolatek i jak może radzić sobie z nimi w pandemii?
– Jak wiedza o tym jak ludzie przechodzą kryzysy i zmiany pomaga we wspieraniu młodzieży w czasie pandemii?
– Jak budować trwałe i angażujące relacje z młodzieżą?
– Jakie narzędzia i metody mogą być pomocne w aktywizowaniu, wspieraniu młodzieży w czasach pandemii?
W części praktycznej znajdzie się miejsce do rozmowy o doświadczeniach związanych z pracą z młodzieżą podczas pandemii zebranych przez prowadzące oraz uczestników szkolenia. Będzie to okazja do omówienia pojawiających się trudności, zmian, wyzwań, a także podzielenia się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami.

Warsztaty odbędą się: 06.07 (wtorek) ONLINE
Godzina: 14:00-17:00
Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztaty poprowadzą:

Aleksandra Dymowska

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTTDB ). Aktualnie oprócz własnej praktyki („Gabinet Nurt”) współpracuje z poradnią psychologiczno-seksuologiczną. Wcześniej przez kilka lat współpracowała m.in. z instytucjami pozarządowymi, oferującymi m.in. wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży doświadczających trudności psychicznych oraz dorosłych będących w kryzysie psychicznym. Współpracuje naukowo z Uniwersytetem Gdańskim i dydaktycznie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

 

 

Katarzyna Lis-Radomska

ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Gdańskiej Szkole Wyższej Ateneum. Absolwentka szkolenia w psychoterapii w nurcie systemowym w Wielkopolskim Towarzystwie Psychoterapii Systemowej, którego jest również członkiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując ze Stowarzyszeniem Amnesty International, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSONI w Elblągu, a także świadcząc pomoc w postaci diagnoz, konsultacji i terapii w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pegaz w Gdyni. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną zajmując się przede wszystkim psychoterapią dzieci, młodzieży, par i rodzin, współpracuje z placówkami oświatowymi, m.in. ze Szkołą Podstawową i Liceum Thinking Zone w Gdańsku, a także Poradnią Psychologiczno-Seksuologiczną Bliżej Siebie w Gdyni.