Sztuka Emocji

WNIOSKODAWCA/Koordynator projektu:

Edyta Szalewska

PARTNER WIODĄCY:

Opiekun i członkowie koła naukowego Tygiel działającego przy Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

OPIS PROJEKTU

Sztuka Emocji – projekt skierowany do osób korzystających z terapii w Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz członków grup wsparcia z Trójmiasta. Planowany jest cykl warsztatów, podczas którego uczestnicy stworzą płaskorzeźby z metalu i gipsu. Na koniec odbędzie się  wystawa prac. Poprzez rozwijanie świadomości artystycznej uczestnicy mogą rozbudzić w sobie zainteresowanie sztuką oraz posiąść narzędzia do kontynuowania konstruktywnej i twórczej formy radzenia sobie z uczuciami. Partnerami projektu są: koło naukowe Tygiel działające przy Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

PARTNERZY PROJEKTU

SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

OKRES REALIZACJI

10.05-31.08.2021 r.


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

Pierwsze warsztaty zrealizowane w ramach projektu Sztuka Emocji – obejmowały część teoretyczną. Uczestnicy wzięli udział w wykładzie z historii sztuki. Prelekcja stała się powodem do wywiązania się dyskusji na temat interpretacji dzieł. Konkluzją podjętych rozważań było stwierdzenie, że sztuka jest subiektywna i często podlega dyskusjom podobnie jak emocje. Uczestnicy zauważyli analogię do emocji i to wzbudziło w nich chęć dalszego zgłębiania tematu i badania granic między emocjami i sztuką.
Kolejne spotkanie warsztatowe obejmowało część praktyczną. Zdobyta wcześniej wiedza posłużyła jako inspiracja do przeniesienia własnych emocji na płaskorzeźby.

Podczas ostatniego spotkania w ramach cyklu warsztatów uczestnicy zmagali się z technologią odlewnictwa w metalu. Wykonane wcześniej modele gipsowe zostały przygotowane do odlewów a uczestnicy mieli okazję nauczyć się techniki formowania w piachu. Prowadzący wraz z uczestnikami, zalewali rozgrzanym cynkiem skrzynki z piachem, następnie za pomocą szlifierek obrabiali gotowe odlewy. Warsztat zakończył się pracą wykończeniową przy użyciu pilników, papierów ściernych i patyny.

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu miały charakter arteterapeutyczny. Działanie ukazało skuteczność takich działań – uczestnicy zwiększyli pewność siebie i otworzyli się na prowadzących i na innych uczestników, mimo, że stanowiło to dla nich wcześniej trudność. Dzięki nabyciu nowych umiejętności oraz zwiększeniu zasobu słownictwa z zakresu historii sztuki uczestnicy zmienili postrzeganie sztuki.

Gotowe realizacje były dostępne do oglądania dla szerszej publiczności w Galerii A w Starogardzkim Centrum Kultury.